💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Akcje (Izrael)

Ost.
Max.
Min.
1.6441.6951.644-30-1,79%212,87K
5.5785.7605.564-72-1,27%92,83K
446,8447,9441,7+6,1+1,38%5,89M
952,1968,3951,1-5,0-0,52%845,31K
43.09044.11043.020-810-1,85%36,05K
2.0252.0312.007+17+0,85%2,27M
147.680149.000145.300-120-0,08%4,57K
66.90067.49066.340-40-0,06%38,15K
15.69015.69015.460+290+1,88%169,9K
3.5013.5223.457+31+0,89%244,36K
937,7937,7921,2+11,7+1,26%983,78K
1.6661.7141.666-49-2,86%1,84M
86.28087.19085.470-910-1,04%3,24K
3.3193.3353.287+39+1,19%3,3M
27.07027.60026.680-80-0,29%31,32K
13.97013.97013.820+140+1,01%271,56K
65.20067.22065.130-300-0,46%101,48K
3.8003.8063.765+29+0,77%397,78K
3.5133.5303.486+35+1,01%2,16M
893,5909,0880,3+1,5+0,17%554,41K
5.5935.6545.581-53-0,94%110,01K
6.1526.1766.052+77+1,27%959,67K
14.85014.91014.620-10-0,07%174,84K
40.53041.60039.710+1.020+2,58%94,42K
76.72077.93074.360+2.620+3,54%53,04K
14.60014.69014.490+30+0,21%42,43K
24.71025.20024.500-20-0,08%38,11K
39.24039.84038.840-410-1,03%18,89K
6.080,06.196,06.030,0+40,0+0,66%222,91K
5.1395.2095.035+62+1,22%49,22K
1.3261.3651.318+10+0,76%979,01K
2.1502.1652.100+22+1,03%364,5K
26.89027.19026.700+130+0,49%20,83K
2.5992.6002.566+19+0,74%641,64K
4.9284.9924.892+24+0,49%289,84K
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.