Z ostatniej chwili
0
Wersja bez reklam. Zwiększ swoją satysfakcję z korzystania z serwisu Investing.com. Zaoszczędź aż 40% Więcej szczegółów

Kalkulator zmienności rynku Forex

 Tygodnie
Symbol Pipsy %
AUD/CAD 59.05 0.63
AUD/CHF 53.68 0.80
AUD/JPY 72.01 0.90
AUD/NZD 55.57 0.53
AUD/USD 61.40 0.84
BTC/USD 0.00 0.00
CAD/CHF 57.11 0.79
CAD/JPY 77.00 0.90
CHF/JPY 64.30 0.54
EUR/AUD 104.71 0.65
EUR/CAD 97.37 0.65
EUR/CHF 46.46 0.43
EUR/GBP 38.80 0.45
EUR/JPY 65.49 0.51
EUR/NZD 117.00 0.69
EUR/USD 50.44 0.43
GBP/AUD 109.15 0.59
GBP/CAD 106.00 0.61
GBP/CHF 77.79 0.62
GBP/JPY 99.46 0.66
GBP/NZD 119.11 0.60
Symbol Pipsy %
GBP/USD 80.83 0.59
NZD/JPY 70.05 0.92
NZD/USD 60.47 0.87
USD/BRL 806.12 1.53
USD/CAD 95.83 0.75
USD/CHF 55.57 0.61
USD/CNY 155.91 0.24
USD/DKK 271.43 0.43
USD/HKD 50.68 0.07
USD/ILS 147.32 0.45
USD/INR 245.81 0.33
USD/JPY 51.48 0.47
USD/MXN 1,476.40 0.74
USD/RUB 4,550.34 0.61
USD/SEK 677.99 0.78
USD/SGD 50.07 0.37
USD/TRY 1,110.43 1.29
USD/ZAR 2,147.01 1.47
XAG/USD 601.16 2.39
XAU/USD 2,282.59 1.26
EUR/USD - Zmienność dzienna

Zakres czasowy (miesiące):

EUR/USD - Zmienność godzinowa (godziny GMT -czasu Greenwich)
EUR/USD - Zmienność na dzień roboczy
  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek

Czym jest zmienność?

Zmienność jest terminem używanym w odniesieniu do zmian cen transakcyjnych w czasie. Im szerszy zakres zmian ceny, tym jej zmienność uważana jest za większą. Na przykład, papier wartościowy, którego ceny zamknięcia wynosiły kolejno 5, 20, 13, 7 i 17 jest znacznie bardziej zmienny niż podobny papier wartościowy, którego ceny zamknięcia wynosiły kolejno 7, 9, 6, 8 i 10. Papiery wartościowe o większej zmienności uważa się za bardziej ryzykowne, gdyż spodziewany ruch cen, niezależnie od tego, czy w górę czy w dół, będzie większy niż w przypadku porównywalnych, mniej zmiennych papierów wartościowych. Zmienność pary mierzy się obliczając odchylenie standardowe jej zysków. Odchylenie standardowe jest miarą określającą, na ile wartości odbiegają od wartości średniej.

Znaczenie zmienności dla traderów

Każdy trader powinien znać zmienność papieru wartościowego, gdyż do różnych strategii i rozgrywek psychologicznych pasują różne poziomy zmienności. Na przykład traderowi na rynku Forex oczekującemu stałego wzrostu swojego kapitału bez podejmowania znacznego ryzyka należałoby doradzić wybór pary walutowej o małej zmienności. Z drugiej strony, trader poszukujący ryzyka szukałby pary walutowej o dużej zmienności, aby móc zarobić na wyższych różnicach cenowych oferowanych przez zmienną parę. Korzystając z danych z naszego narzędzia będziesz w stanie określić, które pary są najbardziej zmienne. Możesz także zobaczyć, w jakich dniach tygodnia i godzinach dane pary charakteryzują się największą/najmniejszą zmiennością, a przez to zoptymalizować swoją strategię inwestycyjną.

Co wpływa na zmienność par walutowych?

Wydarzenia ekonomiczne i/lub rynkowe, takie jak zmiany stopy procentowej kraju lub spadek cen towarów często są źródłem zmienności walut. Stopień zmienności zależy od różnych aspektów połączonych w pary walut i ich gospodarek. Para walut, z których jedna pochodzi z gospodarki głównie zależnej od towarów, a druga z gospodarki opartej na usługach będzie mieć tendencję do większej zmienności z uwagi na nieuniknione różnice w czynnikach napędzających gospodarkę każdego z krajów. Ponadto różne poziomy stóp procentowych będą powodować, że para walutowa będzie bardziej zmienna od par gospodarek, w których stopy procentowe są podobne. I wreszcie, pary krzyżowe (pary niezawierające dolara amerykańskiego) i pary „egzotyczne” (pary obejmujące walutę, która nie jest główną walutą) mają także tendencję do większej zmienności oraz większych różnic pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu. Dodatkowymi czynnikami powodującymi zmienność są inflacja, dług publiczny oraz deficyty na rachunku bieżącym. Polityczna i gospodarcza stabilność kraju danej pary także wpływają na zmienność walut. Ponadto waluty nieregulowane przez bank centralny, takie jak Bitcoin i podobne krypto-waluty, także będą bardziej zmienne, gdyż są z natury spekulacyjne.

Jak korzystać z kalkulatora zmienności rynku Forex?

Na górze strony wybierz liczbę tygodni, dla jakich chcesz obliczyć zmienność par walutowych. Zauważ, że im dłuższe ramy czasowe wybierzesz, tym mniejsza będzie zmienność w porównaniu z krótszymi, bardziej zmiennymi okresami. Po wyświetleniu danych kliknij w parę, aby zobaczyć jej średnią dzienną zmienność, średnią godzinową zmienność oraz rozbicie zmienności na poszczególne dni tygodnia.

Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail