Zgarnij zniżkę 40%

Fundusze ETF Bitcoina

Bitcoin wywiera ogromny wpływ na rynki finansowe, ponieważ stanowi zdecentralizowaną i transgraniczną formę waluty cyfrowej. Stanowi zagrożenie dla tradycyjnych systemów finansowych i wywołuje dyskusję na temat przyszłości pieniędzy i finansów. Nowo zatwierdzoną metodą inwestowania w Bitcoina są fundusze ETF stanowiące dla inwestorów łatwo dostępny sposób inwestycji w kryptowalutę na regulowanym rynku. Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące zatwierdzonych funduszy ETF Bitcoina, ocenisz ich wyniki oraz uzyskasz aktualne informacje o najnowszych funduszach kryptowalut.
Ost.
Max.
Min.
Czas
36,6737,1536,24+0,46+1,27%34,4M
64,3865,1563,60+0,82+1,29%1,78M
35,0835,5234,66+0,40+1,15%2,04M
56,2857,0155,62+0,69+1,24%5,9M
37,3337,7936,92+0,42+1,14%164,6K
57,3258,0256,63+0,74+1,31%8,67M
64,4165,1963,70+0,86+1,35%217,72K
72,7773,6671,93+0,85+1,18%199,69K
18,2618,4618,04+0,25+1,39%427,68K
68,3669,2067,69+0,80+1,18%352,16K
75,5875,5873,06+2,83+3,88%4,6K
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.