Z ostatniej chwili
0

Analizy i opinie na temat rynków akcji

Opublikuj swój artykuł
Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.16   Przez Alior Bank - 50 minut temu

Kończąca tydzień sesja przyniosła niewielki spadek WIG, pomimo lekko wzrostowej sesji na zachodzie Europy oraz pozytywnego czwartkowego zamknięcia w Stanach Zjednoczonych (nowy rekord Nasdaq...

Marcin Brendota
Futures 2018.07.16   Przez Marcin Brendota - 1 godzinę temu

Piątkowe notowania przyniosły niewielkie obniżenie kursu FW20. Na wykresie dziennym od kilku sesji trwa proces budowania lokalnej konsolidacji, co w połączeniu z niskim wolumenem oddaje wakacyjne...

Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.13   Przez Alior Bank - 13.07.2018

Czwa rtek przyniósł nie wielk i wzrost WIG na k ra jowym rynku ak cji, przy nieduże j zm ienno ści. Tak że na po zosta łych głównych rynka ch europe jsk ich sesja przeszła bez wię kszych...

Marcin Brendota
Futures 2018.07.13   Przez Marcin Brendota - 13.07.2018

Czwartkowe notowania nie przyniosły większych zmian na krajowym rynku. Po nieznacznie wyższym otwarciu, kurs w dalszej fazie sesji pozostawał dość stabilny. Zmienność w ciągu dnia nie przekraczała 15...

Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.12   Przez Alior Bank - 12.07.2018

Pogors zenie nastrojów na globalnyc h rynkac h, związane z opublikowaniem przez Amerykanów nowej listy produktów c hińs kic h o wartośc i 200 mld USD , którym grozi...

Marcin Brendota
Futures 2018.07.12   Przez Marcin Brendota - 12.07.2018

Środowe notowania na krajowym rynku przyniosły mocną kontrę w stosunku do wtorkowego, wzrostowego wybicia. Tym samym kurs powrócił do strefy wcześniejszej, lokalnej konsolidacji. Wskaźniki RSI...

Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.11   Przez Alior Bank - 11.07.2018

Wto rek przynió sł so lidną zwyżkę na k ra jowym rynku, indeks WIG wzrósł o 1,1%, lide rują c głównym indeksom euro pe jsk ich gie łd. Atak po pytu nastą pił ok . go dz. 11,...

Alior Bank
Futures 2018.07.11   Przez Alior Bank - 11.07.2018

W trakcie wtorkowej sesji notowania kontraktów wystartowały na lekkim plusie z poziomu 2 133 pkt, po czym podaż w pierwszej fazie sprowadziła kurs w rejon dołków z ostatnich dni na 2 112...

Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.10   Przez Alior Bank - 10.07.2018

Wczo ra jsza sesja przyniosła lekk i spadek k ra jowego rynk u, pomimo sze regu czynników z o to czenia ze wnę trznego , potencjalnie korzystnych dla sentymentu (pią tkowe zamknię cie na rynka...

Alior Bank
Futures 2018.07.10   Przez Alior Bank - 10.07.2018

Pierwsza sesja tygodnia pozostała w dobrych nastrojach, a wojny handlowe na świecie wyraźnie zeszły na drugi plan. Od rana rosły europejskie parkiety wspierane kolejnymi dobrymi danymi z Niemiec o...

Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.09   Przez Alior Bank - 09.07.2018

Po czwartkowym spadku indeksu WIG w opozycji do tendencji na rozwiniętych rynkach europejskich, piątek przyniósł podobne zachowanie, chociaż zarówno zmienność, jak i obroty były...

Alior Bank
Futures 2018.07.09   Przez Alior Bank - 09.07.2018

W piątek inwestorzy na rynkach finansowych, w tym na GPW, żyli formalnym rozpoczęciem wojen handlowych między Chinami a USA, po tym jak w życie weszły amerykańskie cła na 34 mld USD na produkty z...

Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.06   Przez Alior Bank - 06.07.2018

Po dwó ch z rzędu se sja ch z mo cnymi wzrostami na k ra jowym rynku (przy o bniżonych obrotach, co umnie jsza ło ich pozytywnej wymowie), wczo ra jszy dzień przyniósł już co fnię cie, m...

Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail