Z ostatniej chwili
0

Analizy i opinie na temat rynków akcji

Opublikuj swój artykuł
Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.19   Przez Alior Bank - 13 godzin temu

Środa przyniosła niewielkie zmiany w obrazie krajowego rynku, tj. obniżone obroty i niewielki zakres wahań. Większego impulsu nie dostarczyły ani rosnące indeksy rynków bazowych, ani lepsze od...

Marcin Brendota
Futures 2018.07.19   Przez Marcin Brendota - 14 godzin temu

Od blisko 2 tyg. notowania FW20 są w fazie konsolidacji, środowa sesja również przebiegała w tym rytmie. Sezon wakacyjny trwa, w związku z czym aktywność inwestycyjna, również wyrażona w...

Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.18   Przez Alior Bank - 18.07.2018

Wto rek przyniósł o dbicie k ra jowego rynk u, przy zwiększonych względem sze regu osta tnich sesji, obro ta ch. Lide rem wzrostów w WIG20 spó łka KGHM (WA:KGH), pom imo braku...

Marcin Brendota
Futures 2018.07.18   Przez Marcin Brendota - 18.07.2018

Wtorkowa sesja przyniosła niewielką zwyżkę na krajowym rynku. Kurs FW20, mimo wykazywanego początkowo lekko spadkowego nastawienia, pod wpływem rynków zachodnich w ostatnich godzinach notowań...

Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.17   Przez Alior Bank - 17.07.2018

Po czą tek tygodnia przyniósł 0,7% spa dek WIG, a o ponad 1% zniżkowa ł WIG20, przy nisk ich obrota ch (na jniższe obro ty na sze rok im rynku o d lutego ). Na rynkach za chodnioe urope jskich...

Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.16   Przez Alior Bank - 16.07.2018

Kończąca tydzień sesja przyniosła niewielki spadek WIG, pomimo lekko wzrostowej sesji na zachodzie Europy oraz pozytywnego czwartkowego zamknięcia w Stanach Zjednoczonych (nowy rekord Nasdaq...

Marcin Brendota
Futures 2018.07.16   Przez Marcin Brendota - 16.07.2018

Piątkowe notowania przyniosły niewielkie obniżenie kursu FW20. Na wykresie dziennym od kilku sesji trwa proces budowania lokalnej konsolidacji, co w połączeniu z niskim wolumenem oddaje wakacyjne...

Marcin Brendota
Futures 2018.07.13   Przez Marcin Brendota - 13.07.2018

Czwartkowe notowania nie przyniosły większych zmian na krajowym rynku. Po nieznacznie wyższym otwarciu, kurs w dalszej fazie sesji pozostawał dość stabilny. Zmienność w ciągu dnia nie przekraczała 15...

Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.12   Przez Alior Bank - 12.07.2018

Pogors zenie nastrojów na globalnyc h rynkac h, związane z opublikowaniem przez Amerykanów nowej listy produktów c hińs kic h o wartośc i 200 mld USD , którym grozi...

Marcin Brendota
Futures 2018.07.12   Przez Marcin Brendota - 12.07.2018

Środowe notowania na krajowym rynku przyniosły mocną kontrę w stosunku do wtorkowego, wzrostowego wybicia. Tym samym kurs powrócił do strefy wcześniejszej, lokalnej konsolidacji. Wskaźniki RSI...

Alior Bank
Rynek Akcji 2018.07.11   Przez Alior Bank - 11.07.2018

Wto rek przynió sł so lidną zwyżkę na k ra jowym rynku, indeks WIG wzrósł o 1,1%, lide rują c głównym indeksom euro pe jsk ich gie łd. Atak po pytu nastą pił ok . go dz. 11,...

Alior Bank
Futures 2018.07.11   Przez Alior Bank - 11.07.2018

W trakcie wtorkowej sesji notowania kontraktów wystartowały na lekkim plusie z poziomu 2 133 pkt, po czym podaż w pierwszej fazie sprowadziła kurs w rejon dołków z ostatnich dni na 2 112...

Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail