Stawki swapów ryzyka kredytowego (CDS)

Swapy ryzyka kredytowego (ang. Credit Default Swap, CDS) stanowią pewien rodzaj ubezpieczenia od ryzyka niewywiązania się ze spłaty zadłużenia przez dany kraj. Im wyższa cena, tym większa możliwość niewywiązania się ze spłaty zadłużenia. W poniższej tabeli można znaleźć swapy CDS różnych krajów na świecie.
Ost.
Czas
335,54+7,78+2,37%-8,70%-33,76%
89,14+0,03+0,03%-18,12%-29,88%
45,05-0,46-1,01%-2,24%+124,58%
35,17-0,10-0,28%+9,19%+39,29%
47,79-0,57-1,18%-11,97%-9,80%
146,24+4,07+2,86%-11,72%-38,34%
17,20+0,06+0,35%-28,98%-51,09%
39,600,000,00%+1,62%+0,87%
99,00+2,95+3,07%-8,24%-20,83%
25,990,000,00%-5,46%-5,46%
109,95+0,02+0,02%-19,64%+195,64%
1.273,40-61,72-4,62%-20,61%+69,23%
59,29+1,02+1,75%-20,11%-22,17%
75,27+1,01+1,36%-14,59%-16,47%
82,93+0,03+0,04%+0,02%+2,98%
51,44-1,56-2,94%-21,65%-13,03%
25,30+0,08+0,32%-13,42%+0,20%
6,98-0,01-0,14%-21,13%0,00%
28,69-0,41-1,41%-26,62%-42,34%
232,04-9,09-3,77%-8,62%-12,01%
19,010,000,00%-9,52%0,00%