Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Innogene (IGNP)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
1,780
0,000(0,00%)
Zamknięty
Wyniki IGNP
Wartość godziwa
Zakres dzienny
1,7801,780
Zakres 52 tyg.
1,6504,500
Kupno/Sprzedaż
1,72 / 1,78
Zamknięcie
1,81
Otwarcie
1,78
Zakres dzienny
1,78-1,78
Zakres 52 tyg.
1,65-4,5
Wolumen
0
Przeciętny wol.
2.492
1-roczna zmiana
-64,68%
Akcje w obrocie
6.201.081
Wartość godziwa
Odblokuj
Pasmo płatności dywidend
Odblokuj
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj
Dzień
Tydzień
Miesiąc
Więcej
Co dziś uważasz o IGNP?
Zagłosuj, aby poznać wyniki!
lub

Profil firmy Innogene

INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA to spółka holdingowa z siedzibą w Polsce, zaangażowana w zarządzanie portfelem spółek działających w sektorze nauk przyrodniczych za pośrednictwem technologii, badań i rozwoju. Portfolio spółki INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA obejmuje spółkę Centrum Badań DNA Sp. z o.o., świadczącą usługi w obszarze diagnostyki genetycznej, w tym mikrobiologiczną diagnozę zakażeń i predyspozycji do wrodzonych chorób u ludzi za pomocą badań opartych na technologii mikromacierzy DNA. W dniu 22 marca 2013 r. Spółka utworzyła nową spółkę zależną, Centrum Edukacji Bio-Medycznej Sp. z o.o. W dniu 11 kwietnia 2013 r. Spółka utworzyła dwie nowe spółki pośrednio zależne, Genomix Sp. z o.o. i Madgenetix Sp. z o.o. Prowadzi również działalność za pośrednictwem spółki VitainSillica Sp z o o.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.