Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Apis (ASAP)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
0,0286
+0,0014(+5,15%)
Zamknięty
Wyniki ASAP
Wartość godziwa
Zakres dzienny
0,02860,0286
Zakres 52 tyg.
0,02080,0340
Kupno/Sprzedaż
0,0254 / 0,0286
Zamknięcie
0,0272
Otwarcie
0,0286
Zakres dzienny
0,0286-0,0286
Zakres 52 tyg.
0,0208-0,034
Wolumen
44.454
Przeciętny wol.
102.518
1-roczna zmiana
-2,72%
Akcje w obrocie
195.845.000
Wartość godziwa
Odblokuj
Pasmo płatności dywidend
Odblokuj
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj
Dzień
Tydzień
Miesiąc
Więcej
Co dziś uważasz o ASAP?
Zagłosuj, aby poznać wyniki!
lub

Profil firmy Apis

APIS SPÓŁKA AKCYJNA, dawniej HMSG SA, to spółka z siedzibą w Polsce, zaangażowana w marketing internetowy. Główne obszary działalności Spółki to kierowanie grupą spółek zależnych, kreowanie i zarządzanie ofertą biznesową spółek zależnych, planowanie i realizacja strategii grupy, finansowanie potencjalnie wartościowych projektów i zarządzanie istniejącymi projektami inwestycyjnymi. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka prowadziła działalność za pośrednictwem swojej spółki zależnej, w której posiadała 100% udziałów: SecondStreet Polska Sp. z o.o., która prowadzi internetową platformę secondstreet.pl, służącą do indywidualnej komunikacji z klientami, a także świadczy inne usługi w zakresie e-commerce, social shopping, smart shopping oraz shopper marketing. Ponadto Spółka zarządza dwoma portalami: Nasze-wojsko.pl i Nasza-policja.pl. Na dzień 13 sierpnia 2012 r. Spółka utworzyła nową spółkę zależną, której jest jedynym udziałowcem, Apis Tech Sp. z o.o., zaangażowaną w zarządzanie spółkami technologicznymi. W dniu 31 października 2012 r. Spółka nabyła spółkę PW Apis H-Oziębło-D.Oziębło Sp.j.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.