😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Bank Millennium SA (MILP)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
9,66
+0,07(+0,68%)
Zamknięty
Wyniki MILP
Pełna Analiza
Oczekuje się, że dochód netto wzrośnie w tym roku
Wyniki spodziewane za 5 dni
Wartość godziwa
Zakres dzienny
9,359,68
Zakres 52 tyg.
5,2510,86
Kupno/Sprzedaż
9,65 / 9,67
Zamknięcie
9,6
Otwarcie
9,52
Zakres dzienny
9,35-9,68
Zakres 52 tyg.
5,25-10,86
Wolumen
544.987
Przeciętny wol.
970.228
1-roczna zmiana
45,92%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki MILPpro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Cena docelowa
10,31
Upside
+6,73%
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Handel przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków

Użytkownicy obserwują także

87,00
TXTP
-0,91%
548,20
SPL1
+0,33%
19,35
PCOP
-1,53%
16,78
PKPP
-1,18%
11,17
ENAE
-1,41%

Profil firmy Bank Millennium SA

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA to polski bank komercyjny. W zakres jego oferty produktów i usług wchodzą rachunki osobiste, karty debetowe i kredytowe, limit w rachunku, kredyty hipoteczne i gotówkowe, rachunki oszczędnościowe, lokaty, fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie, produkty strukturyzowane i ubezpieczeniowe. Jego działalność obejmuje trzy segmenty: Bankowość detaliczną, w zakres której wchodzą usługi na rzecz klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw; Bankowość firmową, w zakres której wchodzą usługi na rzecz klientów korporacyjnych; oraz Operacje skarbowe i inwestycyjne, w zakres których wchodzi oferta instrumentów finansowych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2012 r., Bank świadczył swoje usługi za pośrednictwem sieci 447 oddziałów w miastach Polski, bankowości internetowej (Millenet), bankowości telefonicznej oraz sieci bankomatów. Zarządzała sześcioma spółkami zależnymi, m.in. Millenium Leasing Sp. z o.o. i Millennium Dom Maklerski SA. Banco Comercial Portugues SA posiadało 65,51% udziałów Banku.

Sektor
Finanse
Pracownicy
6731
Rynek
Polska
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.