🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Orange Polska SA (OPL)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
8,03
+0,10(+1,24%)
Zamknięty
Wyniki OPL
Pełna Analiza
Dywidenda rośnie od 3 kolejnych lat
Wysoka stopa dywidendy
Wartość godziwa
Zakres dzienny
7,908,07
Zakres 52 tyg.
6,738,96
Kupno/Sprzedaż
8,03 / 8,03
Zamknięcie
7,93
Otwarcie
7,91
Zakres dzienny
7,9-8,07
Zakres 52 tyg.
6,73-8,96
Wolumen
1.374.103
Przeciętny wol.
1.193.576
1-roczna zmiana
10,45%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki OPLpro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Cena docelowa
9,18
Upside
+14,32%
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Wypłata znaczącej dywidendy dla akcjonariuszy

Profil firmy Orange Polska SA

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA to spółka z siedzibą w Polsce, działająca w sektorze telekomunikacyjnym, powstała w wyniku fuzji pomiędzy spółkami Telekomunikacja Polska SA, Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp z o o i Orange Polska Sp z o o. Organizacja Spółki obejmuje dwa segmenty: segment sieci stacjonarnej, który obejmuje podmioty oferujące usługi telekomunikacyjne w oparciu o technologię sieci stacjonarnej i inne spółki oferujące usługi na rzecz tych podmiotów; segment sieci komórkowej, który obejmuje podmioty oferujące usługi telekomunikacyjne w oparciu o technologię sieci komórkowej i inne spółki oferujące usługi na rzecz tych podmiotów. Spółka oferuje usługi z zakresu telefonii stacjonarnej, sieci cyfrowej z integracją usług (Integrated Services Digital Network, ISDN), stałego dostępu do Internetu, telewizji i technologii przesyłania dźwięków mowy za pomocą protokołu IP (Voice over Internet Protocol, VoIP). Spółka jest dostawcą usług telekomunikacji komórkowej w standardzie DCS 1800 i GSM 900. Zapewnia również usługi z zakresu łączy dzierżawionych i przesyłania danych oraz prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego. 13 lutego 2014 r. Spółka sprzedała 100% udziałów w Wirtualnej Polsce SA na rzecz o2 Sp z o o.

Pracownicy
9038
Rynek
Polska
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.