😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Soho Development SA (SHD)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
0,3900
+0,0100(+2,63%)
Zamknięty
Wyniki SHD
Pełna Analiza
Analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku
Wartość godziwa
Zakres dzienny
0,39000,3900
Zakres 52 tyg.
0,36000,7580
Kupno/Sprzedaż
0,39 / 0,402
Zamknięcie
0,38
Otwarcie
0,39
Zakres dzienny
0,39-0,39
Zakres 52 tyg.
0,36-0,758
Wolumen
8
Przeciętny wol.
5.445
1-roczna zmiana
-48,28%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki SHDpro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Nastroje analityków
Obecnie nieobsługiwane.
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Aktywa płynne przekraczają zobowiązania krótkoterminowe

Profil firmy Soho Development SA

SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, wcześniej Black Lion Fund SA, to spółka inwestycyjna z siedzibą w Polsce, działająca w sektorze private equity i venture capital. Spółka inwestuje głównie w przedsiębiorstwa z sektora nieruchomości, medycznego i wydawniczego. Jednocześnie, wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym powołała oddzielny podmiot do prowadzenia inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa będące we wczesnym etapie rozwoju. Głównym celem Spółki jest dokonywanie inwestycji Kapitałowych i zapewnianie wsparcia przez okres od trzech do pięciu lat, w ramach projektów z zakresu rozwoju średnich przedsiębiorstw, konsolidacji i restrukturyzacji. Przedmiotem działalności funduszu jest również nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, obligacji i innych papierów wartościowych emitowanych przez zarejestrowane podmioty działające w Polsce, a także wykonywanie praw do akcji, opcji na akcje i inne papiery wartościowe. 20 listopada 2012 r. Spółka nabyła 100% udziałów w Recycling Park Sp. z o.o.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.