Soho Development SA (SHD)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
0,8050
+0,0050
(+0,63%)
Zamknięty
Notowania według najwyższej ceny z 52 tygodni
Zakres dzienny
0,8050
0,8050
Zakres 52 tyg.
0,5350
1,3000
Wolumen
39
Zamknięcie
0,8
Otwarcie
0,805
Zakres dzienny
0,805-0,805
Zakres 52 tyg.
0,535-1,3
Wolumen
39
Przeciętny wol. (3m)
3.977
1-roczna zmiana
0,62%
Akcje w obrocie
21.539.897
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj
Dzień
Tydzień
Miesiąc
Więcej

Aktualności na temat Soho Development SA

Analiza Soho Development SA

Profil firmy Soho Development SA

SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, wcześniej Black Lion Fund SA, to spółka inwestycyjna z siedzibą w Polsce, działająca w sektorze private equity i venture capital. Spółka inwestuje głównie w przedsiębiorstwa z sektora nieruchomości, medycznego i wydawniczego. Jednocześnie, wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym powołała oddzielny podmiot do prowadzenia inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa będące we wczesnym etapie rozwoju. Głównym celem Spółki jest dokonywanie inwestycji Kapitałowych i zapewnianie wsparcia przez okres od trzech do pięciu lat, w ramach projektów z zakresu rozwoju średnich przedsiębiorstw, konsolidacji i restrukturyzacji. Przedmiotem działalności funduszu jest również nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, obligacji i innych papierów wartościowych emitowanych przez zarejestrowane podmioty działające w Polsce, a także wykonywanie praw do akcji, opcji na akcje i inne papiery wartościowe. 20 listopada 2012 r. Spółka nabyła 100% udziałów w Recycling Park Sp. z o.o.