x
Z ostatniej chwili
0

Narodowy Bank Szwajcarii

Więcej Informacji

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) jest centralnym bankiem Szwajcarii. Odpowiada za szwajcarską politykę monetarną i emisję szwajcarskich banknotów. SNB jest spółką akcyjną (niem. Aktiengesellschaft) działającą w oparciu o specjalne przepisy. Około 55% akcji banku należy do instytucji publicznych, jak kantony i kantońskie banki. Pozostałe akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych. W większości są własnością osób prywatnych.

Przewodniczący: Thomas Jordan

Aktualni Członkowie Głosowania: Thomas J. Jordan, Jean-Pierre Danthine, Fritz Zurbrügg

Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail
{"timestamp":1516117271,"coremodel_buildID":"18707","coremodel_build_timestamp":1516112185,"server_addr":"172.16.85.158","hostname":"web58","CAS":"TC"}