Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Simple (SME)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
12,30
0,00(0,00%)
Zamknięty
Wyniki SME
Wartość godziwa
Zakres dzienny
12,3012,30
Zakres 52 tyg.
11,0013,20
Kupno/Sprzedaż
11,00 / 12,30
Zamknięcie
12,3
Otwarcie
12,3
Zakres dzienny
12,3-12,3
Zakres 52 tyg.
11-13,2
Wolumen
0
Przeciętny wol.
41
1-roczna zmiana
0%
Akcje w obrocie
4.812.160
Wartość godziwa
Odblokuj
Pasmo płatności dywidend
Odblokuj
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj
Dzień
Tydzień
Miesiąc
Więcej
Co dziś uważasz o SME?
Zagłosuj, aby poznać wyniki!
lub

Profil firmy Simple

SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA to spółka z siedzibą w Polsce, produkująca oprogramowanie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem. Oferta Spółki obejmuje usługi w zakresie wdrażania, integracji, instalowania, szkoleń i doradztwa, usługi gwarancyjne i pogwarancyjne, sprzedaż sprzętu komputerowego i usługi internetowe. Oferta spółki SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA jest skierowana głównie do małych i średnich firm, a także do spółek z takich sektorów jak między innymi sektor zdrowotny, edukacji, budownictwa i górnictwa. Oferta Spółki obejmuje takie rozwiązania w zakresie oprogramowania jak między innymi SIMPLE.ERP, przeznaczony do zarządzania finansami i księgowości, SIMPLE.APS, przeznaczony do optymalizacji produkcji, SIMPLE.CRM, przeznaczony do zarządzania relacjami z klientami, oraz SIMPLE.BI, wykorzystywany do analizy biznesowej. W dniu 18 grudnia 2013 r. Spółka utworzyła nową spółkę zależną, Simple Invest Sp. z o o. W dniu 24 marca 2014 r. Spółka nabyła 52,4% udziałów w spółce Medinet Systemy Informatyczne Sp z o o, dostawcy usług w zakresie wdrażania oprogramowania medycznego.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.