Magna Polonia (06N)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
3,1100
-0,0200(-0,64%)
Zamknięty
Wyniki 06N
Wartość godziwa
Zakres dzienny
3,06003,1350
Zakres 52 tyg.
2,92006,0200
Kupno/Sprzedaż
3,08 / 3,11
Zamknięcie
3,13
Otwarcie
3,1
Zakres dzienny
3,06-3,135
Zakres 52 tyg.
2,92-6,02
Wolumen
15.165
Przeciętny wol.
38.908
1-roczna zmiana
-55,54%
Akcje w obrocie
13.741.975
Wartość godziwa
Odblokuj
Pasmo płatności dywidend
Odblokuj
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj
Dzień
Tydzień
Miesiąc
Więcej
Co dziś uważasz o 06N?
Zagłosuj, aby poznać wyniki!
lub

Profil firmy Magna Polonia

MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA, dawniej Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA, to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Polsce, działający w sektorze telekomunikacyjnym. Zakres jego działalności obejmuje nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, kupowanie i przejmowanie jednostek i akcji spółek zarejestrowanych i działających w Polsce, inwestowanie w inne papiery wartościowe i udzielanie pożyczek innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2011 r. fundusz posiadał trzy spółki bezpośrednio zależne: INFO-TV-FM Sp. z o.o. zajmującą się telewizją mobilną, Żnińską Kolej Powiatową Sp. z o.o., MEDIATEL SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, która zarządza Grupą Kapitałową złożoną z Elterix SA, Telepin SA, Velvet Telecom LCC i Sieci Cyfrowych Sp. z o.o. Na dzień 20 marca 2012 r. 52,5% udziałów spółki było własnością Rasting Limited. 30 stycznia 2012 r. sprzedano 61,23% udziałów w INFO TV FM Sp. z o.o. na rzecz CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.