Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Analizy (AOLP)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
18,30
0,00(0,00%)
Zamknięty
Wyniki AOLP
Wysoka stopa dywidendy
Wartość godziwa
Zakres dzienny
18,3018,30
Zakres 52 tyg.
13,5024,60
Kupno/Sprzedaż
17,50 / 18,30
Zamknięcie
18,3
Otwarcie
18,3
Zakres dzienny
18,3-18,3
Zakres 52 tyg.
13,5-24,6
Wolumen
136
Przeciętny wol.
321
1-roczna zmiana
14,37%
Akcje w obrocie
1.197.832
Wartość godziwa
Odblokuj
Pasmo płatności dywidend
Odblokuj
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj
Dzień
Tydzień
Miesiąc
Więcej
Co dziś uważasz o AOLP?
Zagłosuj, aby poznać wyniki!
lub

Profil firmy Analizy

ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA to spółka z siedzibą w Polsce, działająca jako dostawca informacji finansowych. Spółka zajmuje się monitorowaniem i analizowaniem sytuacji w różnych obszarach rynku Kapitałowego. Głównym obszarem jej działalności jest opracowywanie i zapewnienie usług informacyjnych, a następnie dostarczanie danych dla instytucji rynku Kapitałowego i powiązanych podmiotów. Zajmuje się również tworzeniem narzędzi umożliwiających monitorowanie i przeprowadzanie szczegółowych analiz instytucji inwestycyjnych. Portfolio produktów Spółki obejmuje między innymi FUNDonline FI, FUNDonline Fem, FUNDonline UFK, Holder, Navigator i Bonder. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka kierowała dwiema spółkami zależnymi: Analizy Online Asset Management SA, w której posiadała 93% udziałów, i Fin24 Sp. z o.o., w której posiadała 50,1% udziałów.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.