Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
Przedłużona promocja! Zaoszczędź na danych Premium z Zdobądź 60% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 06.04.2023 20:20
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Przegląd informacji ze spółek
 
UNIP
+1,78%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ALEP
+0,10%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
DJMc1
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
SQ
+0,03%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
CLC
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
TOR
+0,86%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

PKN Orlen (WA:PKN) przewiduje ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym, mających istotny wpływ na dane finansowe za 2022 rok, podała spółka. Dotyczą odpisów w PKN Orlen SA, Orlen Lietuva, Orlen Unipetrol, Grupie EXALO Drilling i odwrócenia aktualizującego w Grupie Orlen Upstream.

Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 22,4 mln zł w marcu 2023 r. co oznacza wzrost o 15,4% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 17 mln.

Torpol (WA:TOR) otrzymał od Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS) zaproszenie do podjęcia rozmów w sprawie nabycia przez TFS 97,78% udziałów spółki zależnej Torpol Oil&Gas (TOG), podał Torpol. Oferta ceny transakcyjnej za pakiet udziałów TOG zostanie złożona po przeprowadzeniu due diligence oraz wyceny TOG i uzależniona jest od ich wyników, a ponadto do nabycia udziałów TOG wymagane są odpowiednie zgody korporacyjne. TFS przewiduje również, że może być wymagana zgoda Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

Ryvu Therapeutics otrzymało od spółki Galapagos NV jednostronne oświadczenie o rozwiązaniu umowy współpracy badawczo-rozwojowej, której przedmiotem było odkrywanie oraz rozwój innowacyjnych związków małocząsteczkowych o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym w chorobach zapalnych, w oparciu o nowy cel białkowy zidentyfikowany przez spółkę oraz opracowaną platformę badawczą Ryvu, podało Ryvu. Po analizie pakietu danych otrzymanego od Galapagos zarząd rozważy możliwości wykorzystania własności intelektualnej w projektach Ryvu lub jej ponownej komercjalizacji.

Monna Nice, spółka zależna Monnari Trade (WA:MONP), podpisała z Orbis SA list intencyjny ws. zakupu nieruchomości we Wrocławiu za szacunkowo 18 mln zł, podało Monnari. Warunkiem zakupu nieruchomości jest pozytywny wynik procesu due diligence. Monnari traktuje transakcję jako inwestycję zabezpieczającą wartość posiadanych środków pieniężnych.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 213,4 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 marca 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 mld zł.

Zarząd PragmaGO podjął uchwałę w sprawie emisji - w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji - niezabezpieczonych obligacji serii B3 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka. Emitent wykupi papiery 25 kwietnia 2025 r.

Oddziały PGE (WA:PGE) Energia Ciepła w Lublinie, Rzeszowie, Zgierzu i Gorzowie Wielkopolskim nie będą produkować ciepła z węgla od 2024 r., poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski.

Allegro (WA:ALEP) Pay - spółka zależna Allegro.eu - i Aion Bank zawrą umowę o współpracy w modelu BaaS w późniejszym terminie niż pierwotnie planowany 28 IV 2023 r., podała spółka. Wyjaśniła, że przesunięcie terminu wynika z toczących się prac nad szczegółami dotyczącymi produktów i usług, które będą oferowane, ale plan wdrożenia pozostaje bez zmian.

Develia sprzedała 533 lokale w I kwartale br. wobec 603 rok wcześniej, a przekazała 441 (w I kwartale 2022 r. - 186), podała spółka.

Energa Obrót - spółka zależna Energi (WA:ENGP) z Grupy PKN Orlen - sprzedała 40,22% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w 2022 r. wobec 35,16% rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Onde rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2022 r., w kwocie 17,53 mln zł, w całości na zasilenie kapitału zapasowego, podała spółka.

DB Energy przydzieliło 415 tys. nowo emitowanych akcji serii D, przy cenie emisyjnej wynoszącej 26 zł, podała spółka. Oznacza to, że spółka pozyskała 10,79 mln zł brutto. Stopa redukcji w transzy inwestorów detalicznych wyniosła 24,26%.

Międzynarodowy koncern branży motoryzacyjnej, specjalizujący się w oferowaniu rozwiązań dla samochodów elektrycznych, złożył zamówienie w Introl (WA:INLP) Pro - ZAP - spółce zależnej Introlu - na wykonanie specjalistycznej końcowej linii montażowej, podał Introl. Wartość zamówienia wynosi ok. 7 mln euro netto, a termin realizacji ustalono na 15 sierpnia 2024 r.

Mabion (WA:MABP) zawarł aneks nr 2 do specyfikacji warunków zlecenia nr 1 (ang. Statement of Work) umowy z Novavax, który reguluje dodanie do zakresu współpracy kolejnego produktu, czyli antygenu szczepionki na COVID-19 opartego na wariancie Omicron, podała spółka.

PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - realizuje obecnie 12 projektów inwestycyjnych związanych z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych, a kolejnych 15 projektów jest w przygotowaniu, poinformował prezes PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak.

4Knights - spółka zależna od The Dust - zawarł z dużym międzynarodowym wydawcą umowę wydawniczą dotyczącą projektu o nazwie kodowej Curb Project, podał The Dust. Wydawca może potencjalnie sfinansować grę, której premiera planowana jest na 2025 r.

Grupa Pepco podtrzymuje, że wzrost wyniku EBITDA (według MSSF16) w roku obrotowym 2022/2023, przy założeniu stałych kursów walutowych, będzie kilkunastoprocentowy. Nowe sklepy w Europie Śr.-Wsch. mają istotny pozytywny wpływ na całkowite wyniki Grupy, która osiąga tam wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) na poziomie 85%, przekazało ISBnews biuro prasowe Dealz Poland. Długoterminową ambicją Pepco Group jest prowadzenie ok. 20 000 sklepów wszystkich marek Grupy w Europie.

Medinice otrzymało od Japońskiego Urzędu Patentowego potwierdzenie ochrony patentowej na wynalazek pod tytułem "pneumatyczny bandaż uciskowy", podała spółka. Wynalazek ten realizowany jest pod nazwą projektową "PacePress". Celem tego projektu jest stworzenie kolejnej wersji opatrunku uciskowego, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka w loży w miejscu implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera serca.

Panattoni pozyskało 67 mln euro finansowania od PKO Banku Polskiego na realizację obiektu o powierzchni 82 tys. m2 w ramach Panattoni Park Poznań A2, podała spółka. Inwestycja zostanie oddana w październiku br., a całą powierzchnię wynajmie gigant branży odzieżowej.

Szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach (bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie) grupy kapitałowej Ten Square (NYSE:SQ) Games w I kwartale 2023 roku wyniosły 123,3 mln zł, podała spółka. W szacunkowej kwocie płatności 72,2 mln zł odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę "Fishing Clash" (wyłączając przychody licencyjne z Chin), co stanowi ok. 59% skonsolidowanych przychodów. Kolejne 32,2 mln zł (26%) odnosi się do płatności w grze "Hunting Clash".

Urteste w ramach prowadzonej oferty publicznej do 395 286 akcji serii E ustaliła cenę emisyjną na poziomie 110 zł, podała spółka. Wcześniej cena maksymalna była ustalona na 150 zł za akcję.

Dzięki przejęciu IPZ - Inicjatywa Północno Zachodnia "PW" - lidera branży wózków widłowych - PJP Makrum liczy na rozszerzenie działalności w segmencie maszyn i urządzeń, podała spółka.

PJP Makrum kupiło pod koniec marca QDS24 - spółkę specjalizującą się w produkcji drzwi podnoszono-przesuwnych HS z profili PCW i aluminiowych, podało Makrum.

Krka rekomenduje przeznaczenie 204,44 mln euro z zysku netto za 2022 rok w kwocie 408,16 mln euro na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6,6 euro na akcję, podała spółka.

Gra "Thief Simulator: Greenview Street VR", wydana na platformę Meta (NASDAQ:META) (Oculus) Quest 2, osiągnęła od premiery (7 lipca ub.r.) do końca marca br. sprzedaż w wysokości 128 308, przy 12 294 zwrotach, co daje sprzedaż netto w wysokości 116 014 egzemplarzy, podało 3R Games. Wartość sprzedaży brutto to 2,18 mln USD, a netto, przypadająca na spółkę - 1,14 mln USD (przy czym w br. - 256 848 USD).

MedApp utworzyła dwie spółki w 100% zależne: MedApp AI Sp. z o.o. w organizacji oraz MedApp Clinics Sp. z o.o. w organizacji, obie o kapitale zakładowym po 5 000 zł, na który składać się będzie po 100 udziałów o wartości nominalnej 50,0 zł każdy. Obie spółki będą posiadać jednoosobowy zarząd, w skład którego został powołany Krzysztof Mędrala. Spółka MedApp AI została powołana w celu tworzenia i rozwoju rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją (ang. Artificial Intelligence), w szczególności uczenia głębokiego (ang. Deep Learning). Spółka MedApp Clinics została powołana w celu rozwoju nowych zastosowań i funkcjonalności dla klinik i przychodni na bazie aktualnie oferowanych technologii.

T-Bull udostępnił grę "Empires & Kingdoms: Conquest!", podała spółka. Premiera miała miejsce w sklepie Google (NASDAQ:GOOGL) Play (system Android). Gra będzie także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych.

Drago entertainment zawarło umowę z Codebusters Studio na wydanie gry "American Airport Simulator", podała spółka.

Data premiery gry "Medieval Dynasty" na konsole poprzedniej generacji, tj. Xbox One i PS4 została ustalona na 20 kwietnia 2023 roku, podał Render Cube. Premiera gry "Medieval Dynasty" w wersji na konsole Xbox series S/X oraz PS5 odbyła się w październiku 2022 r., zaś na PC - w 2021 r. (early access - w 2020 r.). Spółka zapowiadała, że ten flagowy tytuł będzie jej "longsellerem".

Unidevelopment - spółka zależna Unibep (WA:UNIP) - dokonała 5 kwietnia 2023 r. emisji 23 500 obligacji serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji wynoszącej 1 000 zł, tj. do łącznej kwoty 23,5 mln zł, w ramach zapowiadanego wcześniej programu emisji obligacji do 35 mln zł, podał Unibep. Pozostała wartość w/w programu emisji obligacji planowana jest do realizacji przez Unidevelopment w II kw. 2023 r.

Grupa Echo Investment (WA:ECH) sprzedała 374 mieszkania w I kw. 2023 r. wobec 703 umów zawartych rok temu i przekazała 293 lokale w porównaniu do 400 lokali przekazanych w I kw. 2022 r., podała spółka. Powyższe dane uwzględniają Grupę Archicom.

OEX odnotowało 86,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 20,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dopuściła i wprowadziła wszystkie akcje Columbus (WA:CLC) Energy do obrotu na rynku regulowanym z dniem 12 kwietnia oraz wykluczyła akcje z obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

PJP Makrum kupiło 100% udziałów w spółce Inicjatywa Północno Zachodnia 'PW' z siedzibą w Kołbaskowie, za łączną cenę 10,6 mln zł, podała spółka. Inicjatywa Północno Zachodnia 'PW' jest wiodącym sprzedawcą wózków widłowych i części do wózków widłowych w północnej części Polski. Nabycie udziałów w tej spółce pozwoli PJP Makrum na rozszerzenie działalności w segmencie maszyn i urządzeń, wskazano także.

Oponeo.pl odnotowało 40,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 60,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Trakcja (WA:TRKP) odnotowała 306,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 11,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Archicom zawarł 258 umów przedwstępnych sprzedaży lokali i umów deweloperskie w I kw. 2022 r. wobec 334 rok wcześniej oraz przekazał 129 lokali w porównaniu do 282 lokali przekazanych w I kwartale 2022 r., podała spółka.

Bank Millennium (WA:MILP) podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników I kwartału 2023 r. rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank, w wysokości 484 mln zł, podał bank. Dodatkowo utworzono rezerwy w wysokości 43 mln zł na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów zaciągniętych przez były Euro Bank, ale bez wpływu na wynik finansowy.

Wojas (WA:WOJ) odnotował 25 431 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w marcu 2023 roku, co oznacza wzrost o 15,2% w stosunku do przychodów osiągniętych rok wcześniej, podała spółka. W okresie styczeń-marzec 2023 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 75 886 tys. zł i była wyższa o 37,9% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Shell zmodernizował stację przy ulicy Stojałowskiego w Krakowie, nadając jej nowy testowy format premium, łącząc funkcjonalność kawiarni Shell Café z podstawową ofertą stacji. Na klientów czeka poszerzona oferta kawiarniano-gastronomiczna.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Artifex Mundi, rozpoznawane jako kwoty pomniejszone o prowizje zatrzymane przez platformy, wynosiły łącznie 6,22 mln zł w marcu br., zaś poniesione przez spółkę koszty akwizycji nowych graczy osiągnęły poziom 3,39 mln zł.

Play2Chill wyznaczył premierę gry "Bugvasion TD" na platformę Nintendo Switch na 14 kwietnia br. dla regionów Europy, Australii, Ameryk (USA, Kanada, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Chile, Kolumbia, Peru), Hong Kongu oraz Japonii. Premiera gry dla Korei Płd. przewidziana jest również na 14 kwietnia, ale może nastąpić późniejszym terminie zależnie od momentu akceptacji przez Nintendo. Cena regularna gry ustalona została na 9,99 USD, a w pierwszych dniach premierowych będzie można ją nabyć w 25-proc. promocji.

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail