Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Trakcja (TRKP)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
2,280
+0,030(+1,33%)
Dane opóźnione
Wyniki TRKP
Wartość godziwa
Zakres dzienny
2,2402,310
Zakres 52 tyg.
1,3602,960
Kupno/Sprzedaż
2,26 / 2,28
Zamknięcie
2,25
Otwarcie
2,29
Zakres dzienny
2,24-2,31
Zakres 52 tyg.
1,36-2,96
Wolumen
28.664
Przeciętny wol.
175.039
1-roczna zmiana
46,1%
Akcje w obrocie
336.450.976
Wartość godziwa
Odblokuj
Pasmo płatności dywidend
Odblokuj
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj
Dzień
Tydzień
Miesiąc
Więcej
Co dziś uważasz o TRKP?
Zagłosuj, aby poznać wyniki!
lub

Profil firmy Trakcja

TRAKCJA PRKII SPÓŁKA AKCYJNA to spółka z siedzibą w Polsce, zajmująca się budową infrastruktury transportu kolejowego. Na główną działalność Spółki składa się modernizacja torowisk kolejowych i tramwajowych, obejmująca między innymi roboty ziemne związane z budową podtorza i przebudowa obiektów inżynierskich; budowa i modernizacja sieci trakcyjnych i ich sieci zasilania; budowa systemów energetycznych i systemów zdalnej kontroli na potrzeby sieci zasilania trakcji; budownictwo kubaturowe związane z infrastrukturą kolejową, w tym budowanie podstacji trakcyjnych. Spółka zajmuje się budownictwem ogólnym, w tym budowaniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.