😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Easycall (ECLP)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
4,640
0,000(0,00%)
Zamknięty
Wyniki ECLP
Pełna Analiza
Więcej środków pieniężnych niż długu w bilansie
Wartość godziwa
Zakres dzienny
4,6404,640
Zakres 52 tyg.
3,0006,000
Kupno/Sprzedaż
4,56 / 4,64
Zamknięcie
4,62
Otwarcie
4,64
Zakres dzienny
4,64-4,64
Zakres 52 tyg.
3-6
Wolumen
0
Przeciętny wol.
719
1-roczna zmiana
22,11%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki ECLPpro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Analiza techniczna
Mocne sprzedaj
Nastroje analityków
Obecnie nieobsługiwane.
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Cierpi z powodu niewielkich marż zysku brutto

Profil firmy Easycall

EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA to spółka z siedzibą w Polsce, działająca w sektorze telekomunikacyjnym. Spółka oferuje usługi w zakresie telekomunikacji przewodowej, a także inne usługi, takie jak Fax2Mail, usługę wirtualnego faksu, automatyczne zapowiedzi głosowe (interactive voice response, IVR), infolinie, zarządzanie stronami internetowymi, centrum obsługi telefonicznej, badania rynku i opinii publicznej, telesprzedaż i odsprzedaż usług telekomunikacyjnych. Oferuje również sprzęt komunikacyjny stosowany w sprzedaży hurtowej i detalicznej. Spółka prowadzi dwa oddziały znajdujące się w Warszawie i Krakowie.

Pracownicy
7
Rynek
Polska
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.