🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Unibep (UNIP)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
10,65
+0,05(+0,47%)
Zamknięty
Wyniki UNIP
Pełna Analiza
Oczekuje się, że dochód netto wzrośnie w tym roku
Wartość godziwa
Zakres dzienny
10,3010,70
Zakres 52 tyg.
8,6211,70
Kupno/Sprzedaż
10,45 / 10,70
Zamknięcie
10,6
Otwarcie
10,6
Zakres dzienny
10,3-10,7
Zakres 52 tyg.
8,62-11,7
Wolumen
16.256
Przeciętny wol.
15.169
1-roczna zmiana
0,47%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki UNIPpro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Cena docelowa
11,70
Upside
+9,86%
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Cierpi z powodu niewielkich marż zysku brutto

Użytkownicy obserwują także

139,80
SNTP
-2,65%
22,40
APR
+1,82%
149,60
UNTP
+1,91%
90,00
PCR
0,00%
36,85
TOR
-1,73%

Profil firmy Unibep

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA to spółka z siedzibą w Polsce, działająca w branży budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i ogólnego, realizująca również zamówienia publiczne. Spółka jest podmiotem dominującym grupy UNIBEP. Jednym z rodzajów działalności grupy w Polsce jest zaangażowanie w sektor budownictwa mieszkaniowego, który obejmuje przede wszystkim działania w obrębie aglomeracji warszawskiej. Działalność eksportowa Spółki skupia się na rynkach wschodnich i rynku norweskim, za pośrednictwem jej oddziału Unihouse. Działa za pośrednictwem kilku spółek zależnych, w tym m.in. Unex Constructions Sp z o o, Budrex-Kobi Sp z o o, Unidevelopment Sp o o, Unibep Lwow Sp z o o z siedzibą na Ukrainie, i StroilMP Sp z o o z siedzibą w Rosji, a także trzech spółek stowarzyszonych.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.