🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

PCF Group nabył 100% udziałów w Game On Creative

Opublikowano 28.04.2021, 10:13
© Reuters.
PCF1
-

28 kwietnia (Reuters) - PCF Group SA PCF1.WA :

* SPÓŁKA POINFORMOWAŁA WE WTOREK, ŻE ZAWARŁA Z FIDUCIE FAMILIALE SAMUEL GIRARDIN 2020, TRUSTEM USTANOWIONYM NA RZECZ SAMUEL GIRARDIN I OSÓB POWIĄZANYCH (SPRZEDAJĄCY) ORAZ SAMUELEM GIRARDIN (BENEFICJENT) UMOWĘ INWESTYCYJNĄ DOTYCZĄCĄ NABYCIA 100% UDZIAŁÓW W GAME ON CREATIVE

* GAME ON SPECJALIZUJE SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM W PRODUKCJI ANIMACJI (POSIADA WŁASNE STUDIO MOTION CAPTURE UMOŻLIWIAJĄCE JEDNOCZESNE NAGRYWANIE ANIMACJI POSTACI, ANIMACJI TWARZY ORAZ NAGRYWANIE DŹWIĘKU) ORAZ AUDIO

* GAME ON JEST RÓWNIEŻ WIELOLETNIM PARTNEREM PRODUKCYJNYM STUDIA PEOPLE CAN FLY I ODEGRAŁO ISTOTNĄ ROLĘ W PROCESIE PRODUKCJI PRZERYWNIKÓW FILMOWYCH (CINEMATICS) DO GRY "OUTRIDERS"

* CENA NABYCIA 100% UDZIAŁÓW W GAME ON WYNOSI 29,4 MLN ZŁ, PRZY CZYM MOŻE ONA ZOSTAĆ SKORYGOWANA W GÓRĘ O TZW. EARN-OUT, ZALEŻNY OD PRZYSZŁYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH GAME ON

* UMOWA INWESTYCYJNA PRZEWIDUJE RÓWNIEŻ REINWESTYCJĘ PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO CAŁOŚCI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UZYSKANYCH Z TYTUŁU SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W GAME ON W AKCJE SPÓŁKI NOWEJ EMISJI

* NA POTRZEBY REINWESTYCJI, SPÓŁKA ZOBOWIĄZAŁA SIĘ ZWOŁAĆ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MAJĄCE NA CELU PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE EMISJI 0,4 MLN AKCJI SERII D (OKOŁO 1,29% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO) W RAMACH SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ

* CENA EMISYJNA AKCJI SERII D ZOSTAŁA USTALONA W WYSOKOŚCI 75,75 ZŁ ZA AKCJĘ

* NABYCIE WSZYSTKICH UDZIAŁÓW GAME ON STANOWI ELEMENT REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI I JEJ GRUPY I MA NA CELU WZMOCNIENIE KOMPETENCJI GRUPY W ZAKRESIE TWORZENIA TYTUŁÓW AAA ORAZ MOŻLIWOŚCI REALIZACJI KILKU PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH JEDNOCZEŚNIE

Tekst źródłowy: informacji o spółce: PCF1.WA

(Gdansk Newsroom)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.