Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

GreenX Metals Ltd (GRXP)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
2,4060
+0,0460(+1,95%)
Zamknięty
Wyniki GRXP
Wartość godziwa
Zakres dzienny
2,36002,4780
Zakres 52 tyg.
2,10503,2200
Kupno/Sprzedaż
2,406 / 2,412
Zamknięcie
2,36
Otwarcie
2,394
Zakres dzienny
2,36-2,478
Zakres 52 tyg.
2,105-3,22
Wolumen
660.383
Przeciętny wol.
362.245
1-roczna zmiana
-24,81%
Akcje w obrocie
279.190.744
Wartość godziwa
Odblokuj
Pasmo płatności dywidend
Odblokuj
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj
Dzień
Tydzień
Miesiąc
Więcej
Co dziś uważasz o GRXP?
Zagłosuj, aby poznać wyniki!
lub

Profil firmy GreenX Metals Ltd

PRAIRIE MINING LIMITED to spółka zajmująca się poszukiwaniem zasobów węgla, koncentrująca swoje działania na zagospodarowaniu i eksploatacji w ramach projektu węglowego Lubin Coal Project we wschodniej Polsce. Do głównych działań Spółki należy poszukiwanie i zagospodarowywanie złóż surowców. Lubin Coal Project to projekt węglowy z preliminarzem zasobów węglowych (coal resource estimate, CRE) wynoszącym około 730 mln ton objętych czterema koncesjami poszukiwawczymi dla zasobów węgla w południowo-wschodniej Polsce. Projekt ten jest zlokalizowany w pobliżu kopalni węgla Bogdanka. Spółka posiada 100% udziałów w Projekcie Base Metals (Base Metals Project, BMP), zlokalizowanym około 60 kilometrów na południowy zachód od Newman w rejonie Pilbara w zachodniej Australii. Spółka zarządza również projektem Dębieńsko Hard Coking Coal Project, projektem wydobycia twardego węgla koksującego, zlokalizowanym na północnym Śląsku w Polsce. Do spółek zależnych Spółki należy Mineral Investments Pty Ltd, PDZ Holdings Pty Ltd, PDZ (UK) Limited, PD CO Holdings (UK) Limited, PD Co sp. z o.o. oraz Chełm-Rol sp. z o.o.

Branża
Węgiel
Sektor
Energia
Pracownicy
3
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.