Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA (GPW)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
38,36
+0,26
(+0,68%)
Dane opóźnione
Wysoka stopa dywidendy
Zakres dzienny
38,22
38,42
Zakres 52 tyg.
31,16
39,42
Wolumen
1.759
Kupno/Sprzedaż
38,28 / 38,36
Zamknięcie
38,1
Otwarcie
38,42
Zakres dzienny
38,22-38,42
Zakres 52 tyg.
31,16-39,42
Wolumen
1.759
Przeciętny wol. (3m)
48.807
1-roczna zmiana
0,47%
Akcje w obrocie
41.972.000
Analitycy
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj

Użytkownicy obserwują także

385,10
NVDA
+2,76%
576,00
KTY
+0,61%
84,65
ACPP
+0,83%
26,84
ATTP
-0,15%
31,82
INTC
+1,73%

Aktualności na temat Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA

Analiza Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA

Profil firmy Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA to giełda papierów wartościowych z siedzibą w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy GPW, oferującym produkty i usługi na swoich rynkach akcji, instrumentów pochodnych, instrumentów o stałym dochodzie i produktów strukturyzowanych. Zajmuje się również dystrybucją danych rynkowych. Spółka działa w dwóch obszarach: na Rynku finansowym, gdzie zajmuje się akcjami, instrumentami pochodnymi, instrumentami o stałym dochodzie i innymi instrumentami, notowaniami i usługami informacyjnymi, oraz na Rynku towarowym, gdzie handluje energią elektryczną i prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, prowadzi rejestr świadectw pochodzenia, rozliczenia i obrót oraz oferuje usługi techniczne związane z obsługą obrotu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka posiada dwie jednostki zależne, będące w całości jej własnością: WSEInfoEngine SA świadczącą usługi związane z przesyłaniem danych i informacji, oraz Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research SA, zajmującą się publikacjami, a także BondSpot SA, w której posiada 92,47% udziałów.