🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Agroton Public Limited (AGTP)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
3,46
-0,08(-2,26%)
Zamknięty
Wyniki AGTP
Pełna Analiza
Cierpi z powodu niewielkich marż zysku brutto
Wartość godziwa
Zakres dzienny
3,333,55
Zakres 52 tyg.
2,314,57
Kupno/Sprzedaż
3,40 / 3,47
Zamknięcie
3,54
Otwarcie
3,55
Zakres dzienny
3,33-3,55
Zakres 52 tyg.
2,31-4,57
Wolumen
1.631
Przeciętny wol.
6.383
1-roczna zmiana
6,31%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki AGTPpro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Nastroje analityków
Obecnie nieobsługiwane.
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Wycena sugeruje niską rentowność wolnych przepływów pieniężnych

Profil firmy Agroton Public Limited

AGROTON PUBLIC LIMITED to Spółka holdingowa z siedzibą na Cyprze, działająca we wschodniej Ukrainie. Spółka jest zdywersyfikowanym producentem rolnym, koncentrującym swoją działalność na uprawie zbóż, hodowli zwierząt gospodarskich i przetwórstwie żywności. Spółka jest podzielona na trzy zintegrowane segmenty: segment uprawy zbóż i roślin oleistych, skupiający się na uprawie słonecznika, rzepaku i pszenicy, segment hodowli zwierząt gospodarskich, zaangażowany w produkcję mięsa brojlerów, wieprzowiny, wołowiny i mleka, oraz segment przetwórstwa żywności, skupiający się na wypiekach, wyrobach serowych i makaronach. Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem jednej spółki bezpośrednio zależnej, LLC LIVING, z siedzibą na Ukrainie, której jest jedynym udziałowcem, ośmiu spółek pośrednio zależnych, których jest jedynym udziałowcem, a także trzech spółek zależnych, w których jest większościowym udziałowcem, oraz jednej spółki stowarzyszonej. W dniu 23 stycznia 2012 r. Spółka nabyła 100% udziałów w spółce Gefest LLC and Tais-Abb PE.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.