🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Pbs Finanse (PBF)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
1,2500
0,0000(0,00%)
Dane opóźnione
Wyniki PBF
Pełna Analiza
Znacząca stopa zwrotu w ciągu ostatniego tygodnia
Wartość godziwa
Zakres dzienny
1,25001,2900
Zakres 52 tyg.
0,74502,0000
Kupno/Sprzedaż
1,22 / 1,25
Zamknięcie
1,2
Otwarcie
1,29
Zakres dzienny
1,25-1,29
Zakres 52 tyg.
0,745-2
Wolumen
0
Przeciętny wol.
2.272
1-roczna zmiana
3,31%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki PBFpro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Nastroje analityków
Obecnie nieobsługiwane.
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Handel akcjami zwykle odbywa się przy dużej zmienności cen

Profil firmy Pbs Finanse

PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej Beef-San Zakłady Mięsne SA) to spółka z siedzibą w Polsce, zaangażowana w świadczenie usług finansowych osobom fizycznym i klientom korporacyjnym. Spółka oferuje takie usługi jak pośrednictwo kredytowe, udzielanie pożyczek, leasing finansowy oraz usługi doradcze. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka była spółką dominującą Grupy Kapitałowej, składającej się z następujących spółek: Carpatia-Invest sp. z o.o. (dawniej CARPATIA MEAT Sp. z o.o.), w której spółka ma 99,58% udziałów, zaangażowana w produkcję puszkowanego mięsa, dystrybucję produktów mięsnych i usługi finansowe, takie jak monitorowanie transakcji; DUET Sp. z o.o., w której spółka ma 99,9% udziałów, zaangażowana w produkcję, sprzedaż hurtową i detaliczną produktów żywnościowych i napojów, usługi magazynowania i transportowe, a także udzielanie pożyczek i leasing finansowy; oraz NEWCO Sp. z o.o., w której spółka ma 60% udziałów i która jest właścicielem platformy internetowej służącej udzielaniu pożyczek społecznościowych oraz dostawcą usług doradczych z zakresu zarządzania i technologii informatycznych (IT), a także usług reklamowych.

Sektor
Finanse
Pracownicy
50
Rynek
Polska
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.