Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Rewolucja w inwestowaniu dzięki potężnemu skanerowi: Identyfikuj najlepsze akcje

Opublikowano 07.11.2023, 16:35
Zaktualizowano 02.09.2020, 08:05

Co dzieje się aktualnie na rynku? Dlaczego obecna zmienność ma tak duży wpływ na mój portfel? Jak mogę zidentyfikować akcje, które wzbudzają moje zainteresowanie i mają obecnie potencjał do uzyskania najlepszych zwrotów? Nasz nowy potężny skaner Pro ma odpowiedzi na te pytania i wiele innych. Wyszukiwarka akcji w sekcji "Filtry" zapewnia aktualne dane rynkowe oraz zestawienie zalet i wad, które mogą mieć wpływ na akcje.

Źródło: InvestingPro

Na przykład InvestingPro zapewnia szereg cennych filtrów, w tym:

  • Kapitalizacja rynkowa: ten wskaźnik mierzy całkowitą wartość kapitału własnego spółki publicznej, obliczoną na podstawie ostatniej ceny obrotu akcjami. W przypadku kryptowalut oblicza się ją, mnożąc ostatnią cenę transakcyjną przez pozostającą podaż.
  • Sektor: ten filtr kategoryzuje akcje w oparciu o obszar ich działalności biznesowej.
  • Wskaźnik Altmana: formuła prognostyczna stosowana do oceny prawdopodobieństwa bankructwa spółki w okresie dwóch lat.
  • Efektywność aktywów: wskaźnik ten mierzy przepływy pieniężne generowane przez spółkę w stosunku do jej aktywów.
  • Odchylenie standardowe ceny akcji (1 rok): wskaźnik ten oblicza odchylenie standardowe ceny akcji w ciągu ostatniego roku.
  • Współczynnik płynności: ocenia krótkoterminową płynność spółki.

Black Friday Early Bird

 • Stopa dywidendy: określa ilościowo środki pieniężne zwrócone akcjonariuszom przez spółkę, jako procent ceny zapłaconej za każdą akcję.

Istnieje również możliwość wprowadzenia nowych filtrów w celu dalszego dostosowania wyszukiwania. Dla przykładu, warto rozważyć dodanie takich filtrów jak formuła Beneish M-Score, współczynnik beta (1-, 2- lub 5-letni), pokrycie wydatków kapitałowych, współczynnik wypłacalności, całkowite zadłużenie i inne.


Źródło: InvestingPro

Zawęź wyszukiwanie

W ramach każdego z filtrów wyszukiwarka oferuje szereg opcji. Na przykład, w kategorii kapitalizacji rynkowej lub stopy dywidendy można wyszukiwać kwoty, które są "większe niż", "mniejsze niż", "pomiędzy" i inne.

Źródło: InvestingPro

Następnie pozwala nam ręcznie wprowadzić konkretną kwotę i wybrać żądaną jednostkę, czy to w tysiącach, milionach czy miliardach.


Źródło: InvestingPro

Filtr sektorowy umożliwia nam wyszukiwanie według branż, takich jak usługi komunikacyjne, produkty konsumenckie wyższego rzędu, podstawowe produkty konsumenckie, opieka zdrowotna, energia, przemysł, technologie informacyjne, nieruchomości i inne.

Sektory InvestingProŹródło: InvestingPro

Weźmy przykład:, jeśli chcesz wyszukać spółki o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 250 milionów dolarów, ze wskaźnikiem Altmana wyższym niż3 i należące do sektora energetycznego, należy użyć następujących parametrów:


Filtry InvestingPro

Źródło: InvestingPro

Rezultaty wyszukiwania

Po dokonaniu wyboru, InvestingPro wyświetli listę akcji pasujących do parametrów wyszukiwania. Lista zawiera wartość rynkową, wartość godziwą, kapitalizację rynkową, dywidendę na akcję, stopę dywidendy, wskaźnik siły względnej, P / E, itp.


Lista wyników sektor energetyczny

Źródło: InvestingPro, dane z dnia 07.11.2023.

Można również znaleźć interesujące dane na temat ryzyka wiążącego się z tymi spółkami, ich prognoz zysków, różnych wskaźników efektywności i wszystkiego, co trzeba wiedzieć o akcjach, aby móc jak najlepiej wykorzystać swój portfel.

*Wszystkie liczby w tabeli wyników podane są w dolarach.

Zapisywanie wyszukiwań

Pamiętaj, że możesz zapisać wyniki wyszukiwania i mieć je zawsze pod ręką. Aby pobrać wyniki, kliknij menu rozwijane: "Eksportuj, jako" w prawym górnym rogu wyszukiwarki.


Źródło: InvestingPro


Nie pozostawaj w tyle; dowiedz się, jak odkryć najsilniejsze akcje na rynku z dodatkową zaletą sekcji "Skaner" InvestingPro już dziś.

***

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego i w żaden sposób nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów. Pragnę przypomnieć, że każda klasa aktywów jest oceniana z wielu punktów widzenia i jest wysoce ryzykowna. W związku z tym wszelkie decyzje inwestycyjne i związane z nimi ryzyko pozostają w gestii inwestora.

------------------------

Zobacz jak z InvestingPro korzystają eksperci giełdowi:

>>>> WEBINAR: Jak znaleźc skutecznie niedowartościowane akcje?

------------------------

Zobacz jak wybrać najzyskowniejsze akcje z InvestingPro:

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.