Zgarnij zniżkę 40%

Małe jest piękne, czyli 2 niedowartościowane akcje małych spółek, które mogą skorzystać na hossie

Opublikowano 14.06.2023, 14:17
Zaktualizowano 02.09.2020, 08:05
 • Akcje spółek dużej kapitalizacji przewodziły wzrostom rynkowym, podczas gdy spółki o małej kapitalizacji pozostawały w tyle;
 • Niektórzy widzą w tym ryzyko, ja widzę w tym okazję do kupna;
 • Oto 2 niedowartościowane akcje spółek o małej kapitalizacji, znalezione przez nasz InvestingPro stock scanner

W trendzie wzrostowym od najniższego poziomu z połowy października obserwowaliśmy ożywienie rynku napędzane głównie przez akcje spółek o dużej kapitalizacji, w tym Apple (NASDAQ:AAPL), NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Meta Platforms (NASDAQ:META) i Alphabet (NASDAQ:GOOGL).

Wielu postrzega to, jako ryzyko, ale jest też druga strona medalu, którą jest możliwość, że spółki o małej kapitalizacji również mogą się zwyżkować. Niedawno kupiłem ETF spółek o małej kapitalizacji ze względu na obniżone wyceny.

Zobaczmy, więc, czy jesteśmy w stanie zidentyfikować warte zachodu spółki o małej kapitalizacji za pomocą skanera akcji InvestingPro.

Zastosowałem następujące filtry:

 • Zwrot z aktywów > 12%
 • Zwrot z kapitału > 15%
 • Zwrot z zainwestowanego kapitału > 15%
 • Współczynnik bieżący > 1
 • P/E poniżej 15
 • Kapitalizacja rynkowa poniżej 2 miliardów
 • Ogólny wynik na InvestingPro > 4
 • Wskaźnik dług/kapitał własny poniżej 0,6

A oto wyniki:

InvestingPro Stock Screener Results

Źródło: InvestingPro

Tylko cztery firmy spełniają te rygorystyczne wymagania. Jednak ważne jest, aby się na tym nie zatrzymywać. Zamiast tego powinniśmy zagłębić się w szczegóły każdej akcji.

Należy uwzględnić takie czynniki, jak trendy wzrostu, zysków i przychodów, zwroty z wolnych przepływów pieniężnych, potencjalny wzrost w stosunku do wartości godziwej, przewaga konkurencyjna w branży, jakość zarządzania i inne.

A nadmiernie dodatnie wartości tych wskaźników powinny budzić ostrożność, ponieważ skłaniają do pytania, czy takie liczby mogą się utrzymać w przyszłości.

Spośród 4 wybranych spółek tylko 2 wykazują zniżkę do wartości godziwej InvestingPro przekraczającą 30%:

 • MasterCraft Boat Holdings (NASDAQ:MCFT) ze zniżką 49,6%.
 • Warrior Met Coal (NYSE:HCC) ze zniżką 35,8%.

MasterCraft Fair Value

Źródło: InvestingPro

Warrior Met Coal Fair Value

Źródło: InvestingPro

Po utworzeniu krótkiej listy akcji zawsze zalecana jest głębsza analiza. Możesz subskrybować i wypróbować narzędzie premium InvestingPro, które zapewnia kompleksowe narzędzia do przeprowadzania dogłębnych analiz.

Narzędzia InvestingPro pomagają doświadczonym inwestorom w analizie akcji. Łącząc spostrzeżenia analityków z Wall Street z kompleksowymi modelami wyceny inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje maksymalizując swoje zyski.

Możesz uzyskać wygodny dostęp do pełnych i wyczerpujących informacji o różnych firmach w jednym miejscu i na jednej stronie, oszczędzając czas i wysiłek.

Rozpocznij bezpłatny 7-dniowy okres próbny InvestingPro już teraz!

***

Zastrzeżenie: Ten artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi zaproszenia, oferty, porady, doradztwa, ani rekomendacji inwestycyjnej. W związku z tym nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w żaden sposób. Przypominamy, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu punktów widzenia i jest wysoce ryzykowny, dlatego też wszelkie decyzje inwestycyjne i związane z nimi ryzyko pozostają w gestii inwestora. Autor nie posiada akcji wymienionych w analizie.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.