Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
👀 Bezos, Buffett i Berkowitz: co zawierają ich portfele? Odblokuj dane

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 15.03.2023 19:05
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Przegląd informacji ze spółek
 
ALVG
-0,10%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
OPL
+2,31%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
KGH
-1,01%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
Copper
-0,04%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ATTP
+4,68%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
BORY
+1,72%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Alumetal planuje zwiększyć ilości sprzedaży i wypełnienie posiadanych mocy produkcyjnych w 2023 r., zapowiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

Alumetal odnotował 245,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 151,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Alumetal postanowił zarekomendować przeznaczenie 156,09 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 156,25 mln zł oraz kwoty 56,98 mln zł pochodzącej z utworzonego z zysku kapitału zapasowego spółki na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę 13,82 zł na akcję, podała spółka.

Boryszew (WA:BORY) podpisał umowę (list nominacyjny) z jednym z wiodących dostawców dla przemysłu samochodowego na dostawę przez spółki Grupy Boryszew przewodów gumowych do układu klimatyzacji, z przeznaczeniem do montażu w samochodach elektrycznych, na lata 2024-2034, podała spółka. Szacunkowa wartość dostaw w tym okresie wynosi około 200 mln euro.

Wielton (WA:WLTP) podpisał nową (na zmienionych warunkach) umowę nabycia udziałów z akcjonariuszem Langendorf - osobą prawną posiadającą pozostałe 20% udziałów w tej spółce, podał Wielton. Nowa umowa przewiduje finalizację transakcji z chwilą zapłaty należności za udziały Langendorf przez Wielton, ale nie później niż do końca 2025 r. (wg wcześniejszej umowy miało to nastąpić 1 stycznia 2025 r.).

BBI Development zawarło z zagranicznym podmiotem branży deweloperskiej (inwestorem) list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji w celu utworzenia konsorcjum dla pozyskania od zewnętrznych instytucji finansowania oraz gwarancji finansowych dla budowy infrastruktury niezbędnej dla inwestycji mieszkaniowej realizowanej za granicą, zakładającej budowę osiedli mieszkaniowych, podało BBI.

Oferta Torpolu, warta 1,467 mld zł brutto tj. ok. 1,192 mld zł netto, posiada najniższą cenę z wszystkich ofert złożonych w postępowaniu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na zaprojektowanie i wykonanie prac na obwodnicy towarowej Poznania, podała spółka. Kryterium oceny ofert złożonych w ramach przetargu stanowi cena brutto - waga 100%. Środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji wynoszą 2,118 mld zł brutto tj. 1,722 mld zł netto.

ING BSK uruchamia odroczone płatności dla firm do 60 dni, we współpracy z PragmaGO, podał bank.

Oferta Budimeksu warta 186,24 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu ‎przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rozbudowę drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski - Ełk, podała spółka. Zastrzegła, że nie oznacza to wyboru oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące ‎oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎

Agora dokonała ponownej wyceny posiadanych wcześniej 400 udziałów Eurozet przy rozliczaniu nabycia 110 udziałów w Eurozet dokonanego 27 lutego i uzyskany z tego tytułu zysk we wstępnej wysokości 45,3 mln zł uwzględni w wynikach I kw. br., podała spółka.

UF Games osiągnął 117,4 tys. zł zysku netto w IV kw. 2022 r. (spadek o 69% r/r), przy 99,7 tys. zł zysku EBIT (spadek o 73% r/r) i 640,9 tys. zł przychodów (spadek o 33%), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

OT Logistics zakończyło I etap transakcji sprzedaży akcji w Luka Rijeka, zawierając przyrzeczoną umowę sprzedaży na rzecz Port Acquisitions i przenosząc skutecznie wszystkie obecnie posiadane akcje w spółce, podało OT Logistics. W następnym etapie transakcji zostaną dokonane płatności cen oraz pozostałe czynności. Ponadto OT Logistics zawarło ugodę z Allianz (ETR:ALVG), który zobowiązał się do wycofania wniosku o upadłość spółki oraz pozwu arbitrażowego.

Unibep (WA:UNIP) podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej pn. "Abrahama 14" w Warszawie, podała spółka. Przedmiotem umowy jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami. W budynku o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 67 lokali mieszkalnych, 2 lokale usługowe i 80 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji wynosi 32,1 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w I kw. 2023 roku, a zakończenie w IV kw. 2024 r.

Novaturas miał 12,8 mln euro przychodów w lutym br. (+36% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. W tym czasie Novaturas obsłużył ok. 12,2 tys. klientów (+6,4% r/r).

Hydra Games zdecydowało się odstąpić od dalszej produkcji gry "The Last Breath" i dokonać odpisu aktualizującego na dzień 31 grudnia 2022 na kwotę 340 410,79 zł, podała spółka. W ramach prac nad nową strategią spółka nie wyklucza emisji akcji w celu pozyskania kapitału na dalszy rozwój, podano także.

Scope Fluidics planuje rozpocząć early access program w projekcie BacterOMIC w tym roku, poinformował prezes Piotr Garstecki. Ocenia, że możliwości komercjalizacji projektu są szerokie.

Sieć Dealz, będąca częścią Pepco Group, otworzyła w Łyszkowicach (powiat łowicki) swoje pierwsze centrum dystrybucyjne w Polsce, podał Dealz.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie o uchyleniu układu zawartego przez Vistal Gdynia (WA:VTL) z wierzycielami 10 lipca 2019 r., podała spółka. Jednocześnie zarząd spółki przygotował nowe propozycje układowe dla wierzycieli i niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o uchyleniu układu dokona otwarcia nowego postępowania o zatwierdzenie układu w Vistal Gdynia, podano także.

W odpowiedzi na zaproszenie do skupu akcji ogłoszone przez Cloud Technologies inwestorzy złożyli oferty sprzedaży, które obejmują łącznie 543 862 akcji (wobec planowanego skupu 205 069 walorów), podała spółka. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 62,29%.

Vela Poland planuje przeprowadzić emisję akcji w II kw. br., chce również zwiększyć dynamikę rozwoju oraz szybciej skalować biznes na nowych rynkach, podała spółka. Vela Poland wypracowała prawie 2 mln zł przychodów i ponad 450 tys. zł zysku netto w 2022 r., wyprzedzając prognozy przychodów o ponad 17%, w 2024 roku chce zadebiutować na NewConnect.

Bowim (WA:BOWP) osiągnął 103,76 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r., co oznacza spadek o 39,24 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Priorytetem Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka na ten rok i kolejne lata jest m.in. poprawa rentowności i stopniowy powrót do jej poziomu sprzed pandemii, poinformował prezes Piotr Mikrut. Spółka liczy się z tym, że 2023 może być kolejnym rokiem spadku sprzedaży w ujęciu wolumenowym.

KGHM (WA:KGH) Polska Miedź i Grupa Azoty (WA:ATTP) prowadzą rozmowy o rozszerzeniu współpracy dot. biznesowego zaangażowania KHGM w rozbudowę Portu Morskiego Police - należącego do grupy kapitałowej Grupa Azoty - a także bieżącej współpracy w obszarze kwasu siarkowego, podały spółki. Władze KGHM wyraziły zainteresowanie działkami inwestycyjnymi, które z uwagi na położenie i planowaną rozbudowę infrastruktury portowej stanowią atrakcyjne miejsce pod inwestycje.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie spodziewa się bezpośredniego wpływu trudności banków kalifornijskich na polski sektor bankowy, poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski. Według niego, jest to jednak sygnał ostrzegawczy, który płynie dla sektora bankowego z uwagi na ryzyko, jakie może rodzić istotny wzrost stóp procentowych.

W obecnym otoczeniu makroekonomicznym CCC (WA:CCCP) nie odnotowuje większych zmian w zakresie koszyka zakupowego, choć zauważa, że klienci dokonują mniej zakupów spontanicznych i bardziej zwracają uwagę na aspekty środowiskowe, poinformował dyrektor zarządzający ds. retail w CCC Jakub Grzelak.

Columbus (WA:CLC) Energy spodziewa się, że przeniesienie notowań z alternatywnego rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) powinno nastąpić w ciągu następnych tygodni, podała spółka. Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Columbus Energy.

DataWalk planuje "naświetlić" temat sztucznej inteligencji (AI), której będzie poświęcona część strategiczna konferencji wynikowej w połowie kwietnia, poinformował ISBtech prezes Paweł Wieczyński.

Strategia Scope Fluidics zakłada m.in. posiadanie w portfolio co najmniej pięciu nowych projektów, w tym co najmniej dwóch w formie spółek celowych, do końca 2025 r. oraz doprowadzenie do co najmniej dwóch transakcji strategicznych do końca 2028 r., podała spółka. Scope Fluidics ocenia, że po wypłacie dywidendy będzie miała wystarczające środki do rozwoju grupy kapitałowej w perspektywie trzech lat.

Drago entertainment liczy na duży potencjał sprzedażowy nowo zapowiedzianego tytułu "Farm Simulator" po tym, jak tytuł ten znalazł się na Global Top Wishlist platformy Steam, podała spółka.

Orange Polska (WA:OPL) szacuje obecnie rynek hurtowy operatorów telekomunikacyjnych w Polsce na ok. 3 mld zł, a głównym czynnikiem wzrostu jest rozwój światłowodu, poinformował ISBtech członek zarządu Orange Polska ds. rynku hurtowego Maciej Nowohoński.

Orange Polska szacuje portfel nieruchomości do sprzedaży na ok. 1 mld zł, poinformował ISBnews członek zarządu Maciej Nowohoński.

Best przyjął uchwałę w sprawie przydziału 112 260 obligacji serii Z2 o łącznej wartości nominalnej 11,23 mln zł, podała spółka. Subskrypcją objętych było 200 000 sztuk obligacji.

Render Cube zdecydował, że wyda grę "Medieval Dynasty" na konsole poprzedniej generacji, tj. Xbox One i PS4, i postanowił o skierowaniu jej do certyfikacji na przełomie I i II kwartału 2023 r., podała spółka. W przypadku pozytywnej certyfikacji gra ma zostać wydana na te platformy w II kw. br.

Grupa WP (WA:WPPL) odnotowała 110,2 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku EBITDA w IV kw. 2022 r. (wzrost o 15% r/r), przy 327,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 31% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt Columbus Energy, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku głównym GPW, podały Komisja i spółka.

TenderHut szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lutym br. na 5,04 mln zł, co stanowi spadek o 17% r/r. Narastająco, w okresie styczeń-luty br. spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 10,38 mln zł, co stanowi spadek o 7% r/r.

Rada nadzorcza PolTREG powołała Paulinę Kocenko-Merks na członka zarządu PolTREG, podała spółka. Kocenko-Merks w spółce pełni funkcję dyrektora finansowego.

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail