Zgarnij zniżkę 40%

Goldman Sachs TFI: 54% Polaków myśli o dodatkowej emeryturze, 25% liczy tylko na ZUS/KRUS

Opublikowano 16.04.2024, 12:45
Goldman Sachs TFI: 54% Polaków myśli o dodatkowej emeryturze, 25% liczy tylko na ZUS/KRUS
GS
-
MS
-

Warszawa, 16.04.2024 (ISBnews) - Nieco ponad połowa Polaków (54%) deklaruje, że myśli o tym, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć dodatkową emeryturę, natomiast 25% zdaje się na to, co wypłaci im Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), wynika z sondażu przeprowadzonego przez Goldman Sachs (NYSE:GS) TFI. Z kolei 21% ankietowanych twierdzi, że będzie pracować do końca życia.

"Myśli o tej [dodatkowej] emeryturze dość dużo, bo 54% osób. To są tacy twardo stąpający po ziemi realiści, którzy myślą o tej dodatkowej emeryturze - to jest pierwsza dobra oznaka, bo to jest świadoma potrzeba. Natomiast patrząc na dane faktycznie rynkowe widać, że jeszcze za dużo osób myśli o emeryturze, a troszkę za mało działa w tym kierunku. Kolejne dwie grupy to są dwa zupełnie różne bieguny: 25% jest huraoptymistami, liczy tylko na ZUS" - powiedział executive director, head of sales & CX w Goldman Sachs TFI Radosław Sosna podczas konferencji prasowej poświęconej badaniu.

Zwrócił uwagę, że według badań ZUS, ze względu na demografię szczególnie pokolenie obecnych 20-30-latków "może liczyć na bardzo niską emeryturę z ZUS-u".

"21% osób to z kolei osoby bardzo pesymistyczne, które nie myślą o dodatkowej emeryturze, ale myślą o tym, żeby aż do śmierci pracować" - dodał.

"Wydaje się, że oczekiwania co do przyszłej emerytury, ale też możliwości Polaków idą w parze, nie są zupełnie oderwane od siebie, co jest dobrą wiadomością, bo można te oczekiwania spełnić, a osoby też są w stanie tymi oszczędnościami miesięcznymi sprostać swoim ambicjom emerytalnym" - ocenił dyrektor.

Ci, którzy jako sposób budowania dodatkowej emerytury wskazują oszczędzanie, wykorzystują konto oszczędnościowe (28%), lokatę (21%) i odkładanie pieniędzy "do skarpety" (18%).

Wśród jednej trzeciej badanych, którzy jako swój sposób na dodatkową emeryturę wskazują inwestycje, najwięcej inwestuje w nieruchomości, w ziemię i akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych (po 9% wskazań). Nieco rzadziej respondenci wybierają złoto i fundusze inwestycyjne (po 7%).

Korzystanie z produktów emerytalnych deklaruje 31% badanych, Najczęściej wymieniają PPK (16%), indywidualne ubezpieczenie emerytalne (9%) oraz indywidualne konto emerytalne (IKE - 7%). Z kolei 6% Polaków deklaruje, że korzysta z IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), podano także w prezentacji.

Jeśli chodzi o kwoty, jakie ankietowani są gotowi odkładać na dodatkową emeryturę, największa grupa (33%) wskazuje do 200 zł miesięcznie, zaś łącznie 61% badanych deklaruje kwotę poniżej 500 zł; 29% jest w stanie przeznaczyć na cele emerytalne powyżej tej kwoty.

Zainicjowane przez Goldman Sachs TFI badanie "Dodatkowa emerytura i ulga z tytułu IKZE" przeprowadziła w dniach 8-13.03.2024 r. agencja badawcza 4P. Pomiar zrealizowano metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób odzwierciedlającej strukturę populacji Polaków w wieku 18-60 lat.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.