🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Globalne banki rozwijają się w Szwajcarii po transakcji UBS-Credit Suisse

EdytorNatashya Angelica
Opublikowano 24.06.2024, 20:30
© Reuters.
C
-
BAC
-
DBKGn
-
BNPP
-
UBSG
-

Po przejęciu Credit Suisse przez UBS, międzynarodowe instytucje finansowe wykorzystują okazję do zwiększenia swojej obecności w Szwajcarii. Wśród nich BNP Paribas (EPA:BNPP), Deutsche Bank oraz amerykańskie potęgi Citi i Bank of America aktywnie rekrutują i kierują swoją ofertę do mniejszych firm, które są kluczowe dla szwajcarskiej gospodarki.

Konsolidacja dwóch głównych szwajcarskich banków skłoniła firmy do dywersyfikacji swoich relacji bankowych. Szef szwajcarskiego oddziału BNP zwrócił uwagę na zmianę sektora bankowego, zauważając, że takie zmiany stwarzają nowe możliwości.

Pomimo napływu zagranicznych banków, nadal nie ma pewności, czy będą one w stanie stanowić znaczące wyzwanie dla dominacji UBS na rynku. Dominacja ta wywołała niepokój wśród niektórych firm i zwróciła uwagę szwajcarskiego organu nadzorującego konkurencję COMCO.

Credit Suisse był kluczowym partnerem bankowym dla szwajcarskiego przemysłu, dopóki seria skandali nie doprowadziła do jego upadku. W następstwie tego korporacje szybko rozpoczęły rozmowy z zagranicznymi bankami, według Jürga Hobiego, który kieruje szwajcarskim ramieniem bankowości komercyjnej Citi.

Od września 2022 r. Citi obsługuje mniejsze lokalne firmy prowadzące międzynarodowe transakcje, korzystając z chęci uniknięcia nadmiernej zależności od jednego banku. Obecnie Citi zatrudnia ośmiu pracowników w tym dziale i planuje podwoić tę liczbę do 2028 roku.

Prezes Swissmechanic wyraził poparcie dla zwiększonej konkurencji w sektorze bankowym, oczekując poprawy usług i cen. Chociaż spodziewa się, że początkowo skupi się na większych firmach, przewiduje, że mniejsze firmy ostatecznie odniosą korzyści, gdy banki się ugruntują.

Deutsche Bank rozszerzył również swój szwajcarski zespół bankowości korporacyjnej do 50 pracowników, co stanowi 10% wzrost od początku 2023 roku. Veronique Voser, która kieruje jednostką, przypisała ekspansję upadkowi Credit Suisse i wspomniała o zamiarze banku współpracy z firmami generującymi co najmniej 500 milionów franków szwajcarskich rocznego przychodu. Niemiecki bank odnotował dwucyfrowy wzrost przychodów w 2022 i 2023 roku, z powodzeniem przyciągając nowe firmy i wzmacniając relacje z obecnymi klientami.

BNP Paribas pozycjonuje się jako drugi co do wielkości gracz na rynku obligacji denominowanych we frankach szwajcarskich i zamierza rozszerzyć działalność na wykup akcji. Pariset podkreślił, że bank zamierza obsługiwać mniejszych eksporterów, zwracając uwagę na rekrutację około 50 pracowników w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej od 2022 roku, w tym kilkunastu z Credit Suisse.

Szwajcarski regulator finansowy FINMA stwierdził niedawno, że fuzja UBS i Credit Suisse nie budzi obaw o konkurencję, czego nie podziela COMCO, które wezwało do głębszego przeglądu i zachęciło do podjęcia środków wspierających skuteczną konkurencję.

Szef bankowości korporacyjnej Bank of America w Szwajcarii wspomniał, że okno na nawiązywanie nowych partnerstw bankowych zawęża się, a korporacje powinny uregulować swoje umowy bankowe w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.

Ze swojej strony UBS zbagatelizował krytykę dotyczącą jego wielkości, a szefowa UBS w Szwajcarii Sabine Keller-Busse zauważyła, że konkurenci próbują przyciągnąć jego klientów od czasu upadku Credit Suisse.

Obecny kurs wymiany wynosi 1 dolar za 0,8935 franka szwajcarskiego.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.