Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🔎 Zobacz ProTips, aby od razu poznać ryzyka i zyski dot. NVDA Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Efficient Core-innowacyjna koncepcja inwestycyjna dywersyfikacji akcji i obligacji

Opublikowano 17.11.2023 12:05
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
 
STOXX50
-0,10%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
US500
+0,06%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
SPY
+0,05%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
WT
+2,81%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
MIWO0...
+0,06%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
MIEU0...
-0,03%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Pierre Debru, Szef Quantitative Research & Multi Asset Solutions, WisdomTree Europe

„Efficient Core” - to innowacyjna koncepcja inwestycyjna wprowadzona niedawno przez WisdomTree. Polega ona na wykorzystaniu naturalnej dywersyfikacji między akcjami i obligacjami w celu poprawy profilu ryzyka i zwrotu ekspozycji na akcje. W efekcie strategie Efficient Core inwestują 90% swojego kapitału w fizyczne akcje i wykorzystują pozostałe, 10% jako zabezpieczenie gotówkowe dla 60% ekspozycji na kontrakty terminowe na obligacje rządowe. Łącząc akcje i obligacje w jedną strategię, podejście to ma na celu osiągnięcie zwrotów zbliżonych do akcji przy niższej zmienności i wyższym współczynniku Sharpe'a.

Efficient Core: substytut akcji

Oferując historycznie wyższe zwroty, niższe ryzyko oraz lepszy wskaźnik Sharpe'a, niż portfel czysto akcyjny, Efficient Core może być wykorzystywany do zastąpienia istniejących ekspozycji na akcje, takich jak inwestowanie w indeksy akcji ważone kapitalizacją rynkową.

Wykres 1 porównuje historyczne wyniki strategii Efficient Core z odpowiednim benchmarkiem akcji w poszczególnych regionach. W każdym z regionów Efficient Core jest reprezentowany przez back-test z 90% aktywów zainwestowanych w benchmark akcji (S&P 500, MSCI World, MSCI Emerging Market, Nikkei 225 lub Europe STOXX 600) i dodanie 60% ekspozycji na koszyk kontraktów terminowych na obligacje rządowe o różnych terminach zapadalności w walucie referencyjnej (kontrakty terminowe na amerykańskie obligacje rządowe dla Efficient Core US, kontrakty terminowe na niemieckie obligacje rządowe dla Efficient Core Europe, itp.)

Obserwujemy, że w 5 regionach przedstawionych poniżej strategia Efficient Core wygenerowała wyższe roczne zwroty i niższą zmienność, niż benchmark.

Wykres 1: Wyższe roczne stopy zwrotu i niższa zmienność we wszystkich regionach

A chart with text and numbersDescription automatically generated with medium confidence

Źródła: Bloomberg, WisdomTree. Aktualizacja z 17 października 2023 r. Wykorzystywane są tu dane dzienne w odpowiedniej walucie (USD, EUR lub JPY). Wszystkie analizy rozpoczynają się od 31 grudnia 1998 r., z wyjątkiem Japonii, która rozpoczyna się od stycznia 2002 r. Indeksy akcji to całkowita stopa zwrotu netto. Wykorzystywane są tu dane retrospektywne. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki, a każda inwestycja może przynieść straty.


>>>>>>>Jeśli chcesz uchronić się przed zbliżającym się krachem, powinieneś wybrać najsolidniejsze akcje, korzystając z danych InvestingPro - Rabat do -55% w Black Friday! Dodatkowo! Dzięki kodowi rabatowemu „PROM23” otrzymasz kolejne 10% zniżki na 2-letnią subskrypcję InvestingPro+ (łącznie do 65%). Kliknij tutaj i nie zapomnij wpisać kodu rabatowego podczas zakupu.

Mniej ryzykowne podejście

Jedną z interesujących cech strategii Efficient Core jest ich zdolność do zmniejszania dziennego ryzyka (tj. zmniejszania zmienności), ale także do ograniczania ogólnego ryzyka (tj. zmniejszania maksymalnych obsunięć kapitału [ang. drawdown] i wartości zagrożonej). Patrząc na mniej lub bardziej współczesne spadki na rynku, na wykresie 2 widzimy, że podczas spadku dot-comów w 2000 r., kryzysu finansowego w 2008 r. i COVID-19 w 2020 r. wszystkie strategie Efficient Core złagodziły straty kapitałowe, zmniejszając maksymalne obsunięcie kapitału nawet o 13%. Ma to kluczowe znaczenie dla inwestorów długoterminowych, ponieważ przezwyciężenie dużych obsunięć kapitału zajmuje dużo czasu.

Wykres 2: Spadek wartości Efficient Core w stosunku do rynku w ciągu ostatnich 20 lat

A graph of different types of blue and gray barsDescription automatically generated with medium confidence

Źródła: Bloomberg, WisdomTree. Wykorzystywane są tu dane dzienne w odpowiedniej walucie (USD, EUR lub JPY). Wszystkie analizy rozpoczynają się 31 grudnia 1998 r. z wyjątkiem Japonii, która rozpoczyna się w styczniu 2002 r. Indeksy akcji to całkowita stopa zwrotu netto. Wykorzystywane tu dane są retrospektywne. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki, a każda inwestycja może przynieść straty.

Oczywiście rok 2022 opowiada inną historię. Przy najszybszym w historii cyklu podwyżek stóp procentowych na większości rynków rozwiniętych, rok 2022 przyniósł bessę zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. Chociaż nie jest to wyjątkowa sytuacja, jest to dopiero szósty przypadek od lat dwudziestych XX wieku. Na takim rynku Efficient Core miał większe spadki, niż akcje w prawie wszystkich regionach.

Jak wypada Efficient Core w porównaniu ze strategiami minimalnej zmienności?

Strategie Efficient Core są - w ujęciu ogólnym - strategiami defensywnymi i dlatego można je porównać do strategii o niskiej i minimalnej zmienności. Zostały one zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony przed spadkami podczas bessy na rynku, ale często oferują również niższy udział we wzrostach podczas hossy. Wykres 3 przedstawia porównanie udziału obu typów strategii we wzrostach i spadkach. Zauważamy, że obie są asymetryczne, tj. mają wyższy współczynnik przechwytywania byków, niż niedźwiedzi, co wyjaśnia, dlaczego obie mają tendencję do osiągania lepszych wyników, niż rynek w dłuższej perspektywie. Strategie o najniższej zmienności są bardzo defensywne, z byczym udziałem wynoszącym około 75%, podczas gdy w przypadku Efficient Core jest to około 90%.

Wykres 3: Wzrostowy i spadkowy udział strategii Efficient Core i Minimum Volatility

A chart with blue and black dotsDescription automatically generated with medium confidence

Źródła: Bloomberg, WisdomTree. Aktualizacja na wrzesień 2023 r. Wykorzystywane są tu dane miesięczne w odpowiedniej walucie (USD lub EUR). Wszystkie analizy rozpoczynają się 31 grudnia 1998 r., z wyjątkiem Europy, która rozpoczyna się w grudniu 2001 r. Strategie minimalnej zmienności są reprezentowane przez indeks MSCI Min Vol TR net Index w odpowiednim regionie. Wykorzystywane są dane z testów historycznych. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki, a każda inwestycja może przynieść straty.

Ta różnica we współczynniku przechwytywania skutkuje nieco innym profilem ryzyka i zwrotu:

 • Strategie o minimalnej zmienności historycznie wykazywały niższy maksymalny spadek, niż rynek. W dłuższej perspektywie osiągały one również lepsze wyniki, niż rynek.
 • Z perspektywy historycznej, strategie Efficient Core wykazuje niższe maksymalne obsunięcie kapitału niż rynek, choć nieco wyższe niż strategie minimalnej zmienności. W długim okresie osiągnęły one lepsze wyniki niż rynek i strategie minimalnej zmienności.

Wykres 4: Roczne stopy zwrotu i maksymalne obsunięcia dla strategii Efficient Core i Minimum Volatility

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, numeroDescrizione generata automaticamente

Źródła: Bloomberg, WisdomTree. Aktualizacja na wrzesień 2023 r. Wykorzystywane są tu dane miesięczne w odpowiedniej walucie (USD lub EUR). Wszystkie analizy rozpoczynają się 31 grudnia 1998 r., z wyjątkiem Europy, która rozpoczyna się w grudniu 2001 r. Strategie minimalnej zmienności są reprezentowane przez indeks MSCI Min Vol TR net Index w odpowiednim regionie. Wykorzystywane są dane z testów historycznych. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki, a każda inwestycja może przynieść straty.

Kluczowe wnioski

 • Dodając ekspozycję na obligacje do fizycznej ekspozycji na akcje, Efficient Core oferuje inwestorom lepszy profil ryzyka i zwrotu niż czysta ekspozycja na akcje. Korzystając z dywersyfikacji między dwiema klasami aktywów, możliwe jest osiągnięcie lepszych wyników niż w przypadku akcji przy niższej zmienności.
 • Strategie Efficient Core mogą być doskonałym substytutem pasywnej ekspozycji na akcje lub indeksu, z wyższymi zwrotami i niższą zmiennością, z perspektywy historycznej, w wielu ekspozycjach regionalnych i globalnych.
 • Strategie Efficient Core mogą być dość defensywne, ponieważ oferują historycznie niższe obsunięcia, niższą zmienność i niższy udział w stratach. Jednocześnie jednak oferują one również ponadrynkowe zwroty i atrakcyjny udział w zwyżkach. W porównaniu do strategii o najniższej zmienności, oferują one taką samą asymetrię, ale z wyższym udziałem w zyskach i wyższymi całkowitymi zwrotami.

Niniejszy materiał został przygotowany przez WisdomTree i jego podmioty stowarzyszone i nie stanowi prognozy, badania, porady inwestycyjnej, rekomendacji, oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych ani do przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Wyrażone opinie są aktualne na dzień ich sporządzenia i mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków. Informacje i opinie zawarte w niniejszej dokumentacji pochodzą z zastrzeżonych i niezastrzeżonych źródeł. W związku z tym firma WisdomTree, jej podmioty stowarzyszone lub wyznaczone przez nią osoby, pracownicy lub agenci nie gwarantują ich dokładności i wiarygodności oraz zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z błędów i pominięć (w tym odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za zaniedbanie). Poleganie na informacjach zawartych w niniejszym materiale pozostaje w wyłącznej gestii czytelnika. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

-----------------------------------

SZUKASZ OKAZJI NA RYNKU AKCJI? TEN WEBINAR JEST DLA CIEBIE! Jak skutecznie znaleźć niedowartościowane akcje?

-----------------------------------

Efficient Core-innowacyjna koncepcja inwestycyjna dywersyfikacji akcji i obligacji
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

 • Wzbogacaj dyskusję
 • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
 • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
 • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
 • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
 • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
 • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail