Zgarnij zniżkę 40%

Opanuj sztukę analizy fundamentalnej dzięki InvestingPro by Twoje zyski rosły

Opublikowano 26.10.2023, 08:21
Zaktualizowano 02.09.2020, 08:05
  • Osobiste motywacje często wpływają na wybór akcji, ale nie gwarantują sukcesu inwestycyjnego.
  • Na rynku akcji wzrost zysków i dywidendy odgrywają kluczową rolę w długoterminowych wynikach.
  • Skorzystaj z platformy InvestingPro, aby uzyskać wgląd w kondycję finansową akcji, koncentrując się na zyskach i danych historycznych w celu podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.
  • Szukasz bardziej praktycznych pomysłów tradingowych, aby poradzić sobie z obecną zmiennością rynku? Subsrybenci InvestingPro otrzymują ekskluzywne pomysły i wskazówki dotyczące poruszania się w każdych okolicznościach rynkowych. Dowiedz się więcej.

Motywacje, którymi kierują się inwestorzy w swoich decyzjach na rynku akcji bywają przedziwne, niektóre przykłady obejmują:

  • "Kupuję akcje Orange (WA:OPL), ponieważ od lat jestem ich klientem i radzą sobie świetnie".
  • "Kupuję akcje CD Projekt (WA:CDR), bo to marka znana na całym świecie".
  • "Kupuję akcje Orlen (WA:PKN), ponieważ pracuje tam mąż mojej kuzynki ze strony matki i dobrze sobie radzi".

Chociaż powody te mogą wydawać się ważne na poziomie osobistym, nie zapewniają, że dany wybór inwestycyjny okaże się rozsądnym.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że w perspektywie średnio- i długoterminowej rynek akcji jest napędzany, przede wszystkim, przez dwa istotne czynniki:

  1. Wzrost zysków;
  2. Dywidendy;

W szczególności, zyski stanowią około 65-70% całości, a dywidendy odpowiadają za pozostałą część.

Chociaż można przeprowadzać różne inne analizy, nawet doświadczeni inwestorzy, tacy jak Peter Lynch, wielokrotnie podkreślali, że w ogólnym rozrachunku najważniejszym czynnikiem jest stały wzrost zysków.

Mając powyższe na uwadze, zbadajmy, gdzie i jak możemy uzyskać dostęp do tych kluczowych informacji, i właśnie w tym miejscu z pomocą przychodzi InvestingPro.

Platforma InvestingPro oferuje różne sekcje, które zapewniają kompleksowy wgląd w każdą firmę.

Na przykład, można wybrać zakładkę "Finanse" i zapoznać się z aktualnymi bilansami i rachunkami zysków i strat dowolnej spółki.

Możesz także przejść do zakładki wykresów i dowiedzieć się, jak kluczowe wskaźniki finansowe zmieniały się w określonym przedziale czasu.

Na poniższych ilustracjach możemy zobaczyć bilans i rachunek zysków i strat dla Apple (NASDAQ:AAPL):


Finanse - Apple - InvestingPRO


Apple wykresy - przychody i zyski

Źródło: InvestingPro

Szczególnie korzystne jest to, że pełna wersja platformy oferuje zakres danych historycznych obejmujący do 10 lat, zapewniając bogactwo informacji umożliwiających obserwację statystycznie istotnych trendów.

W naszej nadchodzącej analizie skupimy się na drugim czynniku wpływającym na wyniki, a mianowicie dywidendach.

***

Dzięki InvestingPro można w wygodny sposób i w jednym miejscu uzyskać dostęp do kompleksowych informacji o różnych spółkach, eliminując potrzebę gromadzenia danych z wielu źródeł oraz oszczędzając czas i wysiłek.

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady, doradztwa ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego i nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Pragnę przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu punktów widzenia i jest wysoce ryzykowny, a zatem wszelkie decyzje inwestycyjne i związane z nimi ryzyko pozostają w gestii inwestora.

pro

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.