Zgarnij zniżkę 40%

Carlson EVIG Alfa rozpoczął prace nad nowym funduszem impact investing i deeptech - wywiad

Opublikowano 07.06.2023, 11:44
© Reuters.  Carlson EVIG Alfa rozpoczął prace nad nowym funduszem impact investing i deeptech - wywiad
CAIP
-

Warszawa, 07.06.2023 (ISBnews/ ISBtech) - Carlson EVIG Alfa rozpoczął prace nad zbieraniem nowego funduszu, którego koncepcja ma być oparta na połączeniu impact investing oraz deeptech, poinformował ISBtech prezes Dawid Wesołowski.

"Zaczęliśmy już pracę nad zebraniem nowego funduszu. Łączymy te działania z budową bazy startupów na etapie seed lub preseed, w które nowy fundusz mógłby zainwestować. Chcemy już od pierwszego dnia dynamicznie rozpocząć działalność inwestycyjną. Koncepcję nowego funduszu chcemy oprzeć na połączeniu impact investingu oraz deeptech'u. Na podstawie dotychczasowego portfela inwestycyjnego zauważyliśmy, że projekty dążące do rozwiązania istotnego problemu społecznego czy środowiskowego przynoszą ponadprzeciętnie efekty biznesowe, tworząc przy tym istotną wartość dla społeczeństwa" - powiedział ISBtech Wesołowski.

Dodał, że drugi filar nowego funduszu, czyli deeptech jest obszarem, w którym w ostatnich latach fundusz zdobył znaczące doświadczenie.

"W szczególności chcemy się skupić na rozwiązaniach z branż medtech, fintech, circular economy oraz wykorzystujące AI/machine learning lub wspierające proces tworzenia narzędzi i model AI. W jeden projekt zamierzamy inwestować do 1 mln euro z możliwością zwiększenia do 2 mln euro w kolejnej rundzie. W zakresie fundraisingu koncentrujemy się zaś na rozmowach z inwestorami prywatnymi. W zależności od sytuacji rynkowej nie wykluczamy również możliwości współpracy z publicznymi inwestorami instytucjonalnymi" - wskazał prezes.

Carlson EVIG Alfa ogłosił niedawno 41 inwestycję w polski startup, kończąc tym samym trwający ponad 3 lata okres inwestycyjny.

"W zakresie istniejącego portfela kluczowe znacznie będzie dla nas miało budowanie wartości. Nasz portfel można podzielić na spółki, które jeszcze wydatkują pozyskane finansowanie na rozwój produktów i są przed uruchomieniem sprzedaży oraz startupy, które mają już własne przychody i są w trakcie pozyskiwania kolejnej rundy finansowania. Przykładem ostatniego startupu jest medtech Nutrix, który w kwietniu informował o pozyskaniu łącznie ok. 8 mln zł od trzech funduszy VC, wśród których jest polski Simpact oraz z grantu od Innosuisse" - powiedział Wesołowski.

Wskazał, że z pierwszą grupą fundusz intensywnie pracuje nad ich strategią wejścia na rynek biznesowy, biorąc pod uwagę stosunkowo trudną sytuację gospodarczą. "Natomiast drugiej grupie firm pomagamy w rozwoju sprzedaży, tak by budować ich silną pozycję przychodową. Jednocześnie staramy się wspomagać je w pozyskaniu kolejnej rundy finansowania" - podsumował prezes.

Carlson ASI Evig Alfa jest funduszem venture capital z grupy Carlson, w skład której wchodzą takie podmioty, jak: Carlson Ventures International Ltd., Carlson Investments (WA:CAIP) S.A. oraz Evig Alfa sp. z o.o. Carlson ASI Evig Alfa koncentruje się na kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy branżach, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji (AI) w takich branżach jak: Fintech, MedTech, IoT orz CleanTech. 

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ ISBtech)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.