😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

TOP 5 wydarzeń ważnych dla inwestorów w nowym tygodniu

Opublikowano 02.06.2024, 12:58
© Reuters
NDX
-
US500
-
DJI
-
DJT
-

Investing.com - W nowym tygodniu centralne miejsce zajmie publikacja raportu z rynku pracy USA, która nastąpi w piątek. W tym samym czasie, rynki finansowe będą próbowały określić przyszły kierunek stóp procentowych w USA. Poza tym, Europejski Bank Centralny prawdopodobnie obniży stopy procentowe, co sprawi, że strefa euro znajdzie się na ścieżce całkowicie odmiennej od amerykańskiej. W międzyczasie, OPEC podejmie decyzję w sprawie cięć produkcji, a Bank Kanady wyda najnowszą decyzję w sprawie stóp procentowych. Poniżej te i inne wieści ze świata finansów, które warto znać, aby dobrze rozpocząć nowy tydzień.

  1. Dane z rynku pracy

Oczekuje się, że uważnie obserwowany raport o liczbie utworzonych etatów poza rolnictwem, który poznamy w piątek, ponownie pokaże siłę amerykańskiego rynku pracy. Ekonomiści spodziewają się, że gospodarka dodała 185 000 miejsc pracy, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem.

-----------------------------------

Szukasz akcji z szansą na wysokie wzrosty? Gotowych strategii inwestowania na giełdzie, modeli wspartych AI, wartości godziwej spółek polskiego parkietu?

Subskrypcja miesięczna na aplikację to jedyne '8,54EUR' z KODEM PROM23 na subskrypcję roczną i dwuletnią.

Akcje niedowartościowane, pełen portfel największych ekspertów inwestowania, portfele rebalansowane co miesiąc - nie możesz tego przegapić!


https://d32-invdn-com.investing.com/content/a77ad91f1e842f79caab1b3f99c6526c.png

-----------------------------------

Inwestorzy obawiają się, że zbyt silna gospodarka może uniemożliwić amerykańskiej Rezerwie Federalnej rozpoczęcie cyklu obniżania stóp procentowych w tym roku. Co gorsza, nie można całkowicie wykluczyć podwyżki stóp. Obawy te zostały jednak złagodzone w zeszłym miesiącu, choć tymczasowo, przez dane wskazujące na spowolnienie inflacji i schłodzenie rynku pracy.

Mimo to, decydenci polityczni wzywają do cierpliwości w kwestii obniżek stóp, mówiąc, że chcieliby zobaczyć kilka miesięcy solidnych danych, aby upewnić się, że inflacja zmierza z powrotem do celu 2%. Raport z rynku pracy może udowodnić, że gospodarka traci tempo, jeśli dowiemy się z niego, że spowolnienie w tworzeniu etatów jest kontynuowane.

  1. Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych

Zgoła inaczej mają się sprawy w Europie. Tu powszechnie oczekuje się, że w czwartek EBC stanie się pierwszym dużym bankiem centralnym, który obniży stopy procentowe, inaugurując nowy cykl.

Obniżka stóp o 25 punktów bazowych została niemal przyrzeczona przez decydentów, a obserwatorzy rynku będą skupiać się na tym, co prezes EBC - Christine Lagarde ma do powiedzenia na temat dalszych działań.

Inflacja w dominującym sektorze usług w bloku utrzymuje się na stałym poziomie, a gospodarka odradza się szybciej niż oczekiwano. W tym samym czasie, uważnie obserwowany wzrost płac przyspieszył w ostatnim kwartale, pozostawiając perspektywy mocno niepewne.

Rynki nadal spodziewają się, że EBC wielokrotnie obniży stopy procentowe w tym roku, w porównaniu z Fed i Bankiem Anglii, ale pewność wyraźnie zmalała.

Obecnie oczekuje się dwóch cięć i mniej niż 50% szans na trzecie - w porównaniu z trzema podczas ostatniego spotkania EBC i co najmniej pięcioma na początku roku.

  1. Cięcia produkcji państw OPEC

Grupa OPEC+ prawdopodobnie zgodzi się w niedzielę na przedłużenie głębokich cięć wydobycia ropy naftowej na cały 2024 r. i ewentualnie 2025 r., jak podała agencja Reuters. Grupa stara się wzmocnić rynek w obliczu słabego wzrostu globalnego popytu, wysokich stóp procentowych oraz rosnącej i konkurencyjnej produkcji w USA.

Ceny ropy naftowej kształtują się na poziomie bliskim 80 USD za baryłkę, czyli poniżej poziomu, którego wielu członków OPEC+ potrzebuje, aby zrównoważyć swój budżet. Obawy o powolny wzrost popytu w Chinach, będących największym importerem ropy naftowej, odbiły się na cenach, a analitycy rynku ropy naftowej oczekują, że OPEC+ przedłuży cięcia w celu zrównoważenia podaży.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojusznicy pod przewodnictwem Rosji, razem znani, jako OPEC+, dokonali serii głębokich cięć wydobycia od końca 2022 roku.

Członkowie OPEC+ zmniejszają obecnie wydobycie łącznie o 5,86 mln baryłek dziennie (bpd), czyli około 5,7% światowego popytu.

  1. Wall Street

Pomimo tego, że wszystkie trzy główne amerykańskie indeksy giełdowe odnotowały w zeszłym tygodniu straty, to miesiąc zakończyły na plusie. Indeks S&P 500 wzrósł o około 4,8%, Nasdaq podskoczył o 6,9%, a Dow wzrósł o 2,4%.

Chociaż był to korzystny rok dla głównych amerykańskich indeksów giełdowych, jeden wrażliwy ekonomicznie zakątek rynku kładzie się cieniem.

Indeks Dow Jones Transportation spadł do tej pory w tym roku o około 5%. Nniektórzy inwestorzy twierdzą, że zmagania indeksu, który obejmuje operatorów kolejowych, linie lotnicze, firmy zajmujące się wysyłką paczek i firmy transportowe - mogą sygnalizować słabość gospodarki lub uniemożliwić szerszemu rynkowi osiągnięcie znacznych dalszych zysków, chyba, że nastąpi odbicie.

Dow transportowy jest "barometrem przyszłej aktywności gospodarczej" - powiedział agencji Reuters Chuck Carlson, dyrektor generalny Horizon Investment Services. "Może wskazywać, że choć recesja nie jest nieuchronna, to prawdopodobnie czeka nas spowolnienie gospodarcze".

  1. Bank Kanady

Powszechnie oczekuje się, że na najbliższym posiedzeniu, przypadającym w środę, BoC obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Piątkowe dane pokazały, że gospodarka kraju rozwijała się wolniej niż oczekiwano w pierwszym kwartale, co otwiera furtkę do obniżki.

Raport dotyczący PKB wskazał, że gospodarka Kanady nie odbiła się od dna w ubiegłym roku tak mocno, jak początkowo sugerowały dane, co może przekonać bank centralny do obniżenia kosztów finansowania zewnętrznego.

"Wydaje się, że wszystkie karty wskazują, iż to właściwy moment na rozpoczęcie cyklu łagodzenia polityki przez Bank Kanady i obniżenia stopy overnight o 25 punktów bazowych do 4,75% w środę" - stwierdził RBC w piątkowej nocie.

Na ostatnim posiedzeniu banku centralnego w kwietniu gubernator Tiff Macklem zauważył, że warunki dotyczące obniżki stóp wydają się być spełnione, ale decydenci muszą zobaczyć więcej dowodów na trwałe spowolnienie inflacji.

Niniejszy raport powstał przy współpracy agencji Reuters

------------------------

Tu znajdziesz: notowania indeksów giełdowych na GPW i indeksów giełd na całym świecie.

Najpopularniejsze akcje w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

Najpopularniejsze akcje w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.