🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Ronson odkupi od Global City Holdings projekt Nova Królikarnia

Opublikowano 30.03.2018, 07:18
© Reuters.  Ronson odkupi od Global City Holdings projekt Nova Królikarnia
RONP
-

(PAP) Ronson Europe (WA:RONP) zawarł z Global City Holdings umowę, na mocy której kupi za 83,8 mln zł udziały w spółkach posiadających nieruchomości stanowiące warszawski projekt Nova Królikarnia oraz pożyczki udzielone przez GCH na rzecz tych spółek - podał Ronson w komunikacie.

Projekt, położony przy ul. Jaśminowej w Warszawie, składa się z kilku etapów inwestycji mieszkaniowej o różnym stopniu zaawansowania – zakończonych, w budowie oraz działek gruntu do zabudowy.

Ronson zapłaci część ceny sprzedaży w kwocie 23,8 mln zł w chwili zamknięcia transakcji, co powinno nastąpić 10 kwietnia 2018 r., a pozostała kwota 60 mln zł zostanie zapłacona w ratach w okresie dwunastu miesięcy po zamknięciu transakcji.

Ronson i GCH zawrą także kolejną umowę, na mocy której na rzecz Ronsona przyznane zostaną trzy opcje kupna udziałów w ośmiu innych spółkach celowych posiadających pozostałe etapy projektu Nova Królikarnia, podlegające wykonaniu w kolejnych dwóch latach, za łącznie 78,9 mln zł.

Pierwsza opcja kupna może zostać wykonana do kwietnia 2019 r. za cenę 33,9 mln zł, a druga do października 2019 r. po cenie 35,1 mln zł. Obie kwoty miałyby zostać zapłacone w dwóch ratach. Natomiast trzecia opcja kupna może być wykonana do kwietnia 2020 r., a cena 9,9 mln zł zostanie zapłacona do kwietnia 2020 r. Jeśli Ronson nie wykona wszystkich trzech opcji kupna w określonym terminie, będzie musiał zapłacić maksymalnie 11,9 mln zł.

"Na mocy umowy, po zamknięciu transakcji, spółka będzie nadal zarządzała projektem Nova Królikarnia w całości, w tym częścią projektu związaną z umową opcji kupna" - podał Ronson.

Ogółem projekt Nova Królikarnia obejmuje wybudowanie łącznej powierzchni użytkowej (PUM) 5,0 tys. m kw. ukończonych lokali mieszkaniowych przeznaczonych do oddania do użytkowania w ciągu 2018 r., łączną powierzchnię użytkową (PUM) 5,7 tys. m kw. lokali mieszkaniowych w budowie, które mają zostać ukończone w drugim kwartale 2018 r., lokale mieszkaniowe w budowie o łącznej powierzchni użytkowej (PUM) 5,6 tys. m kw., które mają zostać ukończone w 2019 r. oraz grunt z możliwością wybudowania 24,4 tys. m kw. PUM.

W grudniu 2016 roku Ronson sprzedał projekt Nova Królikarnia na rzecz Global City Holdings za łączną cenę 175,1 mln zł. Kwota prawie 140,9 mln zł została rozliczona w ramach transakcji odkupu przez spółkę akcji własnych od GCH, a blisko 34,3 mln zł to płatność w gotówce.(PAP Biznes)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.