Zgarnij zniżkę 40%
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

EBC dokona pierwszego cięcia stóp w czerwcu - twierdzą zgodnie BlackRock, PIMCO i Nomura

Opublikowano 12.04.2024, 09:24
© Reuters
GASI
-
BLK
-

Investing.com – Rynki przetrawiają dziś wczorajszy komunikat Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych, w którym zasugerowano możliwą krótkoterminową obniżkę stóp procentowych. Rynek spodziewa się pierwszej obniżki stóp w czerwcu.

"W przeciwieństwie do Fed, argumenty za pierwszą obniżką stóp procentowych EBC w czerwcu tylko się wzmocniły. Nie wiadomo jednak, w jakim tempie nastąpią kolejne cięcia. Inwestorzy powinni pamiętać o szerszej perspektywie: stopy procentowe w strefie euro prawdopodobnie pozostaną strukturalnie wyższe niż przed pandemią. Ten cykl obniżek stóp procentowych nie będzie tak głęboki jak poprzednie" - ostrzega Ann-Katrin Petersen, główny strateg inwestycyjny na Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Europę Wschodnią w BlackRock (NYSE:BLK) Investment Institute.

"Tempo redukcji po pierwszym cięciu dopiero poznamy. Lagarde powtórzyła, że EBC będzie podążał za „podejściem opartym na zasadzie ‘posiedzenie po posiedzeniu’ i zależnym od danych". Tym samym EBC wyprzedza Fed" - wskazuje Petersen. "W porównaniu do Fed, EBC stoi w obliczu słabszego wzrostu i jeszcze bardziej zintensyfikował swoją politykę w kierunku polityki zacieśniania. Niedawny silny wzrost zatrudnienia i utrzymująca się inflacja sprawiają, że poluzowanie polityki Fed w czerwcu jest mało prawdopodobne. W związku z tym EBC prawdopodobnie najpierw dokona cięć, ale następnie może działać wolniej, jeśli Fed opóźni cięcia".

"Utrzymująca się inflacja oznacza płytki cykl luzowania. W miarę jak szok energetyczny ustępuje, a poprzednie podwyżki stóp procentowych EBC zaczynają działać, spodziewamy się, że inflacja zasadnicza w strefie euro osiągnie - lub nawet tymczasowo przekroczy - 2% cel inflacyjny EBC w 2024 r." - wyjaśnia ekspert BlackRock.

"Nie jest to jednak powrót do świata, który znaliśmy kiedyś, gdzie inflacja była stale znacznie poniżej celu 2%. Przy wciąż napiętych rynkach pracy i słabej produktywności, krajowa presja cenowa może utrzymać inflację blisko lub powyżej 2%" - podsumowuje.

Konstantin Veit, zarządzający portfelem w PIMCO, zgadza się z tym poglądem: "Uważamy, że EBC obniży stopy procentowe w czerwcu. Kiedy EBC zacznie obniżać stopy procentowe, uważamy, że zrobi to ostrożnie, w konwencjonalnych krokach po 25 punktów bazowych.

"Rynki zdyskontowały już znaczną obniżkę stóp. W rezultacie stopy wyglądają bardziej rozsądnie i są teraz zgodne z naszą prognozą trzech cięć w tym roku. Ryzyko prawdopodobnie wskazuje na mniejszą liczbę cięć, głównie ze względu na napiętą inflację usług, odporność rynku pracy, złagodzenie warunków finansowych i rozważania EBC dotyczące zarządzania ryzykiem" - dodaje Veit.

Dla Martina Wolburga, starszego ekonomisty w Genrali AM, części ekosystemu Generali (BIT:GASI) Investments, stanowisko jest również jasne: "EBC toruje drogę do zmiany polityki. Zyskał większą pewność, że dezinflacja będzie kontynuowana, a kluczowym składnikiem będzie umiarkowany wzrost płac. Chociaż niektórzy członkowie Rady Prezesów już wczoraj chcieli dokonać cięcia, większość wolała poczekać na aktualizację perspektyw w czerwcu".

"Spodziewamy się, że dane te będą spójne z perspektywami dezinflacji, więc Rada Prezesów od dziś będzie realizować swoją obietnicę, że następnie właściwe będzie złagodzenie zacieśniania polityki pieniężnej. Nadal oczekujemy pierwszego cięcia o 25 punktów bazowych w czerwcu" - powtarza Wolburg.

Eksperci japońskiego banku Nomura również wskazują, że cięcie w czerwcu wydaje się prawdopodobne, pomimo silnej inflacji usługowej. Nie ma jednak wyraźnych oznak cięć po czerwcu; będzie to prawdopodobnie zależeć od utrzymującej się inflacji.

A później?

Jeśli konsensus jest taki, że pierwsze cięcie nastąpi w czerwcu, opinie różnią się, co do tego, czy nastąpi jedno lub więcej kolejnych cięć.

"Nowy punkt odniesienia EBC - jeśli ocena inflacji zostanie potwierdzona - jest taki, że cięcie stóp 6 czerwca jest właściwe. Jednak EBC podkreślił również, że nie zobowiązał się z góry do określonej ścieżki polityki, tj. czy po cięciu w czerwcu nastąpi kolejne cięcie w lipcu. Oczekujemy, że bank centralny przyjmie ostrożne stanowisko i dokona cięć tylko w czerwcu i wrześniu" - podkreśla Karsten Junius, główny ekonomista J. Safra Sarasin Sustainable AM.

"EBC jest na dobrej drodze do obniżenia stóp procentowych z rekordowych poziomów na posiedzeniu 6 czerwca, po gołębich komentarzach na dzisiejszym posiedzeniu. Powiększa to transatlantycką lukę między stopami procentowymi a inflacją, ponieważ inflacja w Europie na poziomie 2,4% pozwoliłaby EBC na trzykrotne obniżenie stóp procentowych w tym roku" - zauważa eToro.

"Przy słabości europejskiej gospodarki i spadającej inflacji, cięcia stóp procentowych są uzasadnione i konieczne. To samo nie dotyczy Stanów Zjednoczonych, gdzie "wyjątkowość" wzrostu gospodarczego utrzymuje inflację na niewygodnie wysokim poziomie, co poddaje w wątpliwość, czy Fed będzie w stanie obniżyć stopy procentowe w tym roku" - podsumowują eksperci.

------

Chcesz skutecznie inwestować? Skorzystaj z okazji TUTAJ I TERAZ, aby uzyskać roczny plan InvestingPro za mniej niż 9 GBP miesięcznie. Użyj kodu INVESTINGPRO1 i uzyskaj prawie 40% zniżki na roczną subskrypcję - mniej niż kosztuje subskrypcja Netflix! (A także uzyskasz więcej ze swoich inwestycji). Wraz z nim otrzymujesz:

  • ProPicks: zarządzane przez sztuczną inteligencję portfele akcji o sprawdzonej wydajności.
  • ProTips: przystępne informacje upraszczające wiele złożonych danych finansowych do kilku słów.
  • Zaawansowana wyszukiwarka akcji: wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o Twoje oczekiwania, biorąc pod uwagę setki wskaźników finansowych.
  • Historyczne dane finansowe dla tysięcy akcji: Dzięki temu specjaliści od analizy fundamentalnej mogą samodzielnie zagłębić się we wszystkie szczegóły.
  • I wiele innych usług, nie wspominając o tych, które planujemy dodać w najbliższej przyszłości.

Działaj szybko i dołącz do rewolucji inwestycyjnej - odbierz swoją OFERTĘ TUTAJ!

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.