🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Citi Handlowy: Cykl obniżek stóp procentowych w Polsce rozpocznie się w październiku

Opublikowano 07.08.2023, 14:48
© Reuters Citi Handlowy: Cykl obniżek stóp procentowych w Polsce rozpocznie się w październiku

Warszawa, 07.08.2023 (ISBnews) - Cykl obniżek stóp procentowych w Polsce rozpocznie się w październiku, a Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dokona cięcia o 25 pb, prognozują analitycy Banku Citi Handlowego. Zdaniem analityków banku, w sytuacji, gdy odczyt inflacji w sierpniu będzie na poziomie niższym niż 10% r/r "może to otworzyć furtkę do obniżki już we wrześniu".

"W Polsce w lipcu prezes NBP nakreślił warunki, zgodnie z którymi przy spadku inflacji poniżej 10% możliwe będą obniżki stóp. Kolejne odczyty inflacji będą kluczowe w kwestii momentu rozpoczęcia łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce. Oczekujemy, że RPP rozpocznie cykl w październiku, natomiast rynkowa wycena wskazuje na start już we wrześniu" - czytamy w raporcie "CitiWeekly".

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 10,8% r/r w lipcu 2023 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2%.

Jak podał Narodowy Bank Polski (NBP) inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 11,9% w 2023 r., 5,2% w 2024 r. i 3,6% w 2025 r. (wobec odpowiednio: 11,9%, 5,7% i 3,5% dla tych lat w projekcji marcowej). Inflacja  CPI  powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP - określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc. - w III kw. 2025 r. według projekcji lipcowej. W 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 13,1% r/r w II, 10,3% w III kw. i 7,8% w IV kw.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.