🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 19.04.2024, 19:48
© Reuters.  Przegląd informacji ze spółek
OPL
-
PZU
-
BFT
-
BOSP
-
NVAP
-
QRS
-
RBW
-
TPE
-
TRKP
-
UNIP
-
11B
-

XTPL miało 2,76 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kw. 2024 r., w porównaniu do 2,97 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Nowo powołana rada nadzorcza PZU (WA:PZU) Życie powołała Jarosława Mastalerza na prezesa towarzystwa, pod warunkiem uzyskania przez niego, zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF); dokonała też innych zmian w zarządzie, podała spółka.

Akcjonariusze Orange Polska (WA:OPL) zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendę 629,93 mln zł, co oznacza wypłatę 0,48 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy wyznaczono na 26 czerwca, zaś dzień wypłaty na 10 lipca 2024 r. Dywidendą objętych jest 1 312 357 479 akcji.

Wysokość ustalonej dla Banku Ochrony Środowisksa składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2024 rok wynosi 19,94 mln zł, podał bank. Kwota składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2024 r. obciąża wynik finansowy banku za I kwartał br.

Zarząd Rainbow Tours (WA:RBW) zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 91,53 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 167,02 mln zł, co oznacza wypłatę łącznie 6,29 zł na akcję, przy czym po wypłaconych już dwóch zaliczkach dywidendowych kwota pozostała do wypłaty to 50,93 mln zł, tj. po 3,5 zł na akcję, podała spółka. Rada nadzorcza spółki pozytywnie oceniła rekomendację zarządu. Liczba akcji objętych dywidendą wynosić będzie 14 552 000. Pozostałą kwotę 75,48 mln zł zarząd proponuje pozostawić w spółce jako zyski zatrzymane i przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Benefit Systems (WA:BFT) - jako kupujący - zawarł z akcjonariuszami spółki SmartLunch umowy, w wyniku których stanie się akcjonariuszem spółki posiadającym 18,53% wszystkich akcji w kapitale zakładowym. W wyniku postanowień umów głównym akcjonariuszem pozostanie LF Akcelerator z 39,26-proc. udziałem. Szacunkowa wartość transakcji nabycia i objęcia akcji SmartLunch przez Benefit Systems wynosi 59,3 mln zł.

Zainstalowana moc Grupy Tauron (WA:TPE) Polska Energia w odnawialnych źródłach energii (OZE) wyniesie co najmniej 873 MW na koniec 2024 r., w porównaniu do 696 MW na koniec 2023 r., poinformował wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski.

Rada nadzorcza Energi (WA:ENGP) powołała w skład zarządu Romana Szyszko i Sławomira Staszaka i powierzyła im pełnienie funkcji wiceprezesów z dniem 20 kwietnia br., podała spółka.

Raportowany wynik EBITDA Grupy Tauron będzie niższy w tym roku w porównaniu do 2023 roku, ze względu na spodziewane spadki w dystrybucji i wytwarzaniu, przy poprawie wyniku w segmentach OZE i sprzedaży, poinformował wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Surma.

Wzrost nakładów inwestycyjnych Grupy Tauron w 2024 roku powinien być porównywalny do ubiegłorocznego lub nieco wyższy, poinformował ISBnews wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Surma.

P.A. Nova (WA:NVAP) rozważa emisję obligacji w euro w II półroczu br., poinformował prezes Tomasz Janik.

Ferrum (WA:FERR) odnotowało ok. 0,35 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2023 r. wobec 9,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBIT wyniósł w ub.r. ok. 17,58 mln zł i był niższy o ok. 14,42 mln zł r/r.

P.A. Nova spodziewa się przychodów z tytułu sprzedaży obiektów z własnego portfela rzędu 50-100 mln zł w 2024 r., poinformował prezes Tomasz Janik.

Grupa Eurocash podtrzymuje, że e-supermarket Frisco osiągnie cel 1 mld zł przychodów na koniec 2025 r. lub na początku 2026 r. i format stanie się rentowny, poinformował ISBnews prezes Paweł Surówka.

Sprzedaż LfL Delikatesów Centrum, która zanotowała dynamikę na poziomie 5% r/r w I kw. 2024 r., będzie w tym roku rosła powyżej wskaźnika inflacji, ocenił w rozmowie z ISBnews prezes Grupy Eurocash Paweł Surówka.

Grupa Eurocash podtrzymuje politykę przeznaczania połowy zysku na dywidendę i chciałaby, aby wzrost dywidendy podążał za wzrostami zysku netto, który w 2023 r. wzrósł o 62%, poinformował ISBnews prezes Paweł Surówka.

Eurocash spodziewa się, że wyniki finansowe w 2024 r. będą lepsze niż osiągnięte w 2023 r., wprowadził akcje oszczędnościowe (m.in. zwolnienia) i liczy na oszczędności rzędu 200 mln zł, co zniweluje wzrost kosztów m.in. płacy minimalnej, poinformował ISBnews prezes Paweł Surówka.

P.A. Nova chce w tym roku wypłacić dywidendę nie niższą niż rok wcześniej, poinformował prezes Tomasz Janik.

Budownictwo w Polsce ma dobre, zwłaszcza długoterminowe perspektywy, choć ważna jest w tym kontekście poprawa rentowności, ocenia prezes Unibepu Dariusz Blocher. Spodziewa się spadku produkcji budowlano-montażowej r/r w 2024 r. i kumulacji inwestycji w latach 2026-2027.

Początek roku był dla funduszy obligacyjnych średni, ale można spodziewać się poprawy ich wyników w II połowie roku, uważa prezes Quercus TFI (WA:QRS) Sebastian Buczek.

Zdolność Creotech Instruments (WA:CRI1) do produkcji do 10 mikrosatelitów odpowie na aktualne zapotrzebowanie w ramach projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), nad którymi spółka pracuje, poinformował wiceprezes Jacek Kosiec. Europa chce mieć kosmiczną autonomię i tu aktualnie Creotech widzi największy potencjał.

Creotech Instruments chce osiągnąć kompleksowość realizowanych projektów w klasie mikrosatelitów na poziomie wielkich europejskich integratorów, jak Airbus czy Thales w perspektywie 3 lat, poinformował ISBtech wiceprezes Jacek Kosiec.

Creotech Instruments pracuje nad implementacją kwantowej dystrybucji kluczy szyfrujących na swoich satelitach, poinformował ISBtech wiceprezes Jacek Kosiec.

BoomBit ma w planach wydanie ponad 10 gier Mid-Core/Casual - zarówno swoich, jak i zewnętrznych twórców - w br., poinformował prezes Marcin Olejarz.

Unibep (WA:UNIP) rozważa pozyskanie inwestora zarówno dla spółki Unihouse, jak i Grupy Unidevelopment, poinformował prezes Dariusz Blocher. Działania te pozostają na razie na etapie analiz, a nie rozmów z konkretnymi podmiotami, dodał. Z jego słów wynika, że Unibep chce pozyskać ok. 100 mln zł, a zdecydowana większość tego potencjału znajduje się w Unidevelopmencie.

Grupa Wittchen jest w stanie "mocno dopracować wyniki w 2024 r.", chce poprawić efektywność, ustabilizować marżę brutto na wysokim poziomie, a także utrzymać ścisłą kontrolę kosztów, poinformował prezes Jędrzej Wittchen. Celem jest dwucyfrowy wzrost sprzedaży w 2024 r. Inwestycje w logistykę zostaną ograniczone do ok. 40 mln zł.

Norweskie złoże Sleipner, w którym PGNiG (WA:PGN) Upstream Norway - spółka z Grupy Orlen (WA:PKN) - posiada ok. 25% udziałów, zostało zelektryfikowane. W 2024 r. około 2/3 wydobycia gazu przez PGNiG Upstream Norway będzie realizowane z wykorzystaniem instalacji zasilanych z lądu, zapewniających bezemisyjną energię.

Unibep liczy, że odnotuje dodatni, "solidny" wynik operacyjny (EBIT) w całym br., poinformował prezes Dariusz Blocher.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji dla Banku Millennium z uwzględnieniem wysokości korekty składek za lata 2019-2023 na 60,84 mln zł w tym roku, podał bank.

Środki pieniężne i aktywa finansowe na rachunkach Scope Fluidics miały wartość 87,19 mln zł na koniec 2023 r. wobec 331,6 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. Scope Fluidics zapewniło, że posiadane środki finansowe będą wystarczające do rozwoju do końca 2025 r.

Synektik podpisał z Mex-Healthcare umowę, na mocy której staje się wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski Czech i Słowacji globalnej firmy Qure.ai, będącej dostawcą rozwiązań sztucznej inteligencji do wykrywania nieprawidłowości i oceny badań rentgenowskich, tomografii komputerowej i mammografii, podała spółka.

Akcje spółki Woodpecker.co zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po przejściu z NewConnect. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 1,01% i wyniósł 10 zł. Ok. godz. 9:15 kurs wynosił 9,99 zł i rósł o 0,91%.

Protektor (WA:PRTE), na podstawie przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów oraz dokonanej analizy sytuacji rynkowej w odniesieniu do realizowanej przez spółkę działalności polegającej na produkcji masek ochronnych oraz projektu pn. "Inteligentne Obuwie", podjął decyzję o zaniechaniu działalności w odniesieniu do obu projektów i utworzył odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych na pełną wartość aktywów służących do realizacji projektów w kwocie 4 134 985,74 zł, podała spółka. Odpisy zostaną ujęte w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok.

Rada nadzorcza mBanku Hipotecznego powołała Piotra Petelewicza na członka zarządu spółki z dniem 16 maja 2024 roku, podał bank. Piotr Petelewicz obejmie funkcję prezesa zarządu pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Comp (WA:CMP) odnotował 44,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 0,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Enea (WA:ENAE) podjęła uchwałę o zamiarze przeprowadzenia w II kwartale 2024 roku - w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł - emisji obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej 2 mld zł, podała spółka.

Wysokość ustalonej dla Banku BNP Paribas (EPA:BNPP) Bank Polska składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2024 rok, wynosi 143,99 mln zł, podał bank.

Wysokość ustalonej dla banku Citi Handlowy składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2024 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składek za lata 2019-2023, wynosi 89,85 mln zł, podał bank. Powyższa kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów banku dotyczących I kwartału br.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji dla Banku Pekao (WA:PEO) z uwzględnieniem korekty składek za lata 2019-2023 na 236,91 mln zł w tym roku, podał bank. Powyższa kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów banku dotyczących I kwartału 2024 r.

Wysokość ustalonej dla PKO Banku Polskiego składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2024 rok wynosi 257,81 mln zł, podał bank. Wysokość składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2024 r. w grupie kapitałowej banku (z uwzględnieniem składki PKO Banku Hipotecznego) wynosi łącznie 271,76 mln zł. Powyższa kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów banku dotyczących I kwartału br.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji dla Alior Banku (WA:ALRR) z uwzględnieniem korekty składek za lata 2019-2023 na 40,64 mln zł w tym roku, podał bank. Składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków zostanie ujęta w wynikach I kwartału 2024 r.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja (WA:TRKP) (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów) wyniósł 2 808 mln zł na dzień 31 grudnia 2023 roku, podała spółka. W ubiegłym roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 364,8 mln zł (z wyłączeniem konsorcjantów).

Trakcja odnotowała 55,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 306,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Rada nadzorcza Gamedust powołała Pawła Fliegera na stanowisko prezesa zarządu spółki na nową, trzyletnią kadencję.

Rada nadzorcza Trakcji, w związku z zakończonym postępowaniem kwalifikacyjnym, powołania Arkadiusza Arciszewskiego do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu z dniem 30 kwietnia br., podała spółka.

Priorytetem Grupy Wittchen jest utrzymanie satysfakcjonującej rentowności, a jednocześnie celem pozostaje dwucyfrowy wzrost sprzedaży w 2024 r., poinformował prezes Jędrzej Wittchen.

Raen odnotował 2,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Wittchen zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 67,2% zysku netto za 2023 r., tj. 42,9 mln zł, a także 22,64 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich; w efekcie łączna kwota na dywidendę to 65,55 mln zł, tj. 3,57 zł na akcję, podała spółka.

Wittchen odnotował 20,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r., co oznacza spadek o blisko 29% r/r, podała spółka.

Grupa eSky osiągnęła blisko 3,5 mld zł przychodów w 2023 roku, co oznacza wzrost o 19% r/r, podała platforma. W ubiegłym roku z usług Grupy eSky skorzystało 3,3 mln klientów, o 15% więcej niż w 2022. Z kolei łączna liczba rezerwacji zwiększyła się o 13% r/r – do 2,2 mln.

Quercus TFI odnotowało 6,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

mPay chce zwiększyć dynamikę pozyskiwania nowych użytkowników do 40-50 tys. miesięcznie i podtrzymuje cel 2,5 mln użytkowników do końca 2025 roku, poinformował ISBtech prezes Andrzej Basiak. Chce zwielokrotnić TTV (total transaction value) do 0,5 mld zł w tym roku i wydać min. 15 tys. kart debetowych, co będzie oznaczało rentowność tego produktu.

Unibep oczekuje, że spółka zależna Unihouse - działająca w segmencie budownictwa modułowego - uzyska w 2024 roku "neutralność wynikową na poziomie operacyjnym" wobec 31,2 mln zł straty EBIT w 2023 r., podał Unibep. Jednocześnie Unibep nie wyklucza zaangażowania zewnętrznego partnera biznesowego lub zmianę układu właścicielskiego w Unihouse.

11 bit studios odnotowało 0,53 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 22,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto) Grupy Tauron Polska Energia wyniosła 12,67 TWh (-19% r/r), w tym z OZE: 1,67 TWh (+6% r/r) w 2023 r., zaś dystrybucja energii elektrycznej w tym czasie wyniosła 51,3 TWh (-4% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Grupa Unidevelopment z Grupy Unibepu rozpocznie budowę 639 mieszkań (5 projektów deweloperskich) w 2024 r., podał Unibep.

Portfel zamówień Grupy Unibep do realizacji od I kw. 2024 r. ma wartość 3 647 mln zł, podała spółka w raporcie rocznym.

Tauron Polska Energia odnotował 1 673 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 134 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Unibep odnotował 165,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 7,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Eurocash odnotował 139 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. 2024 r. wobec 165 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe wyniki.

Eurocash odnotował 99,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 67,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.