🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Wyniki sugerują że wzrost EPS mógł osiągnąć dno już w drugim kwartale fiskalnym

Opublikowano 18.10.2023, 10:21
US500
-
GS
-
 • Wstępne sygnały zawarte w publikowanych wynikach sugerują, że w ubiegłym kwartale wzrost EPS osiągnął najniższy poziom;
 • Wybiegając w przyszłość, można postawić tezę, że w przyszłym roku, odbicie ma szansę na kontynuację;
 • Tymczasem, większość akcji z indeksu S&P 500 pozostaje niedowartościowana.
 • Zaczęły spływać publikacje wyników kwartalnych, a ogólny ton jest pozytywny, szczególnie w przypadku dużych banków. W rzeczywistości, w oparciu o wyniki spółek, które już złożyły raporty do tej pory, można postawić tezę, iż obecny trend wskazuje, że dno osiągnęliśmy już w poprzednim kwartale.

  W związku z tym prognozy Eda Yardeniego sugerują, że zysk na akcję (EPS) w 2023 r. prawdopodobnie wyniesie około 221 USD na akcję, a w 2024 r. spodziewany jest wzrost do 247 USD na akcję.

  Źródło: Ed Yardeni

  Wskaźnik P/E na poziomie około 17,5 dla indeksu S&P 500 sugeruje, że wartość godziwa indeksu powinna wynosić około 3900 punktów.

  Jednak patrząc w przyszłość na oczekiwany wzrost EPS w 2024 r., możemy oczekiwać, że wartość godziwa indeksu będzie w pobliżu 4 331 punktów, co jest w przybliżeniu zgodne z obecną ceną. Current P/E for Indexes

  Źródło: Eaton Vance

  Powyższą wartość należy rozpatrywać z uwzględnieniem dwóch istotnych czynników:

  • Wpływ Wielkiej Siódemki na pchnięcie indeksu na wyższe poziomy.
  • Nieodłączny charakter rynków, które mają tendencję do znajdowania się powyżej lub poniżej średniej.

  Większość akcji S&P 500 jest niedowartościowana pomimo tegorocznych wzrostów indeksu

  W przypadku "Siedmiu Wspaniałych" - amerykańskie spółki technologiczne o dużej kapitalizacji – ich akcje są wyceniane znacznie wyżej niż pozostałe 493 akcje wchodzące w skład indeksu.

  Źródło: Goldman Sachs (NYSE:GS)

  Ta dynamika z pewnością wypacza ogólne wyceny indeksu w kierunku wyższego końca, ale należy zauważyć, że większość akcji nadal jest wyceniana niżej.

  Jeśli chodzi o drugi punkt, oto praktyczny przykład: powszechnie wiadomo, że w średnim i długim terminie amerykański rynek akcji zapewnia roczną stopę zwrotu w wysokości około 9-10%. Stock Market Yields History

  Źródło: Macrotrends

  Jednak po bliższym przyjrzeniu się rocznym wynikom można zauważyć, że indeks rzadko zapewnia stały zwrot w wysokości 9 lub 10% każdego roku. Zamiast tego zwroty często znacznie się różnią. Tę samą zasadę można zastosować do wskaźników P/E.

  Co powoduje tak duże krótkoterminowe wahania?

  Odpowiedź jest prosta: psychologia i nastroje inwestorów.

  Właśnie dlatego, drodzy inwestorzy, ważne jest, aby skupić się na wycenach, zwłaszcza, gdy odbiegają one od wartości godziwej (koncepcja znana jako "margines bezpieczeństwa"). Takie podejście gwarantuje, że nasze inwestycje są przygotowane na długoterminowy sukces.

  ***


  Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady, doradztwa ani rekomendacji do inwestowania, ponieważ nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu punktów widzenia i jest wysoce ryzykowny, a zatem wszelkie decyzje inwestycyjne i związane z nimi ryzyko pozostają w gestii inwestora.

  ------------------------

  Tu znajdziesz: notowania indeksów giełdowych na GPW i indeksów giełd na całym świecie.

  Najpopularniejsze akcje w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.