🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 50% ZNIŻKĘ

Spółki: Elektrotim oraz Odlewnie

Opublikowano 08.11.2023, 12:27
Zaktualizowano 09.07.2023, 12:32
MWIG40
-
WIG
-
ELT
-

Bieżący wpis dotyczy analizy technicznej spółek: Elektrotim (WA:ELT) oraz Odlewnie. Zanim przejdziemy do właściwej części wpisu napiszę kilka zdań dotyczących aktualnej sytuacji na wykresach głównych indeksów giełdowych. Kurs WIG20 dotarł w okolice poziomu 2200 pkt stanowiącego poziom oporu. Dodatkowo wskaźnik RSI wszedł w obszar wykupienia co może oznaczać możliwość rozpoczęcia korekty w kierunku średniej SMA100. Kurs MWIG40 znajduje się przy lokalnym oporze na poziomie 5300 pkt, gdzie może dojść do korekty w kierunku średniej SMA100. Kurs SWIG80 porusza się w korekcie, która na najbliższych sesjach może zostać wybita górą co powinno dać sygnał do dalszych zwyżek.

ELEKTROTIM (ELT)

Elektrotim wykonuje instalacje i sieci elektryczne oraz elektroenergetyczne, systemy automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki. Spółka wypłaca dywidendę, ostatnia za 2022 r. w wysokości 1,5 zł. Najbliższy raport finansowy za 3Q 2023 zostanie opublikowany 22.11.2023 r.

interwał dzienny

Spółki: Elektrotim oraz Odlewnie
Spółka znajduje się w trendzie wzrostowym. Aktualnie widoczna jest konsolidacja kursu od góry ograniczona lokalnym poziomem oporu w okolicach 15,4 zł a od dołu średnią SMA50 i SMA100. Następny poziom oporu można wyznaczyć w okolicach 17,5 zł jako szczyt ostatniej fali wzrostowej. Zagrywamy na wybicie górą z konsolidacji.

Przykładowy LimAkt 15,42 zł SL

ODLEWNIE (ODL)

Odlewnie jest to jedynym producent żeliwa ADI w Polsce oraz lider w produkcji żeliwa sferoidalnego. Wytwarzają także odlewy z żeliwa SiMo, szarego czy staliwa. Spółka wypłaca dywidendę, ostatnia za 2022 r. została wypłacona w wysokości 0,5 zł. Najbliższy raport finansowy za 3Q 2023 zostanie opublikowany 14.11.2023 r.

interwał dzienny

Spółki: Elektrotim oraz Odlewnie
Spółka znajduje się w trendzie wzrostowym. Na wykresie widoczna jest korekta kursu, która po dotarciu do poziomu wsparcia w okolicach 9 zł wyhamowała spadki. Na ostatniej sesji doszło do fałszywego wyłamania wsparcia na zwiększonym wolumenie tworząc świece w kształcie młotka co może oznaczać chęć do zakończenia tej korekty. Ewentualne zakończenie korekty i wybicie górą linii korekty może otworzyć drogę do rozpoczęcia nowej fali wzrostowej w kierunku pierwszego potencjalnego poziomu oporu na 10,7 zł a następnie próbę przebicia kolejnego oporu na poziomie 11,5 zł. Wybicie dołem wsparcia na poziomie 9 zł będzie oznaczało znaczną przewagę podaży i pogłębienie spadków. Zagrywamy na wybicie górą linii korekty.

Przykładowy LimAkt 9,65 zł SL poniżej 9 zł.

 

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.