🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Opublikowano 08.12.2022, 11:38
EURTL
-
ZAPP
-
TIMP
-

Spółki o wysokiej stopie zwrotu z dywidendy to najczęściej poszukiwane elementy dla portfeli defensywnych. Poszukiwacze stabilnych, długoterminowych zysków powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na strategię „Marzę o dywidendach” dostępnej na InvestingPro, która opiera się na następujących kryteriach:
„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych
Rysunek 1. Wskaźniki selekcyjne dla strategi „Marzę o dywidendach”, źródło: InvestingPro

O ile dochód z dywidendy oraz wskaźnik c/z są powszechnie znane, tak warto napisać kilka słów odnośnie charakterystyki wskaźnika rentowność zainwestowanego kapitału. ROIC (ang. return on invested capital) określa efektywność zainwestowanych środków pieniężnych przez daną spółkę w generowaniu zysków. Im wyższy poziom procentowy tym lepsza jest wydajność inwestycyjna danego podmiotu. Szukając zatem spółek, które chętnie dzielą sie zyskami oraz mają wysoką rentowność kapitału warto zwrócić uwagę na poniższe propozycje.

Zakłady Azotowe Puławy z ponad 9% stopą dywidendy

W ramach opisywanej strategii Grupa Azoty (WA:ATTP) Zaklady Azotowe Pulawy SA (WA:ZAPP) mogą pochwalić się jednocześnie najwyższym wskaźnikiem dochodu z dywidendy na poziomie 9,1% oraz najniższym c/z 1,5x. Jeżeli dodamy do tego solidną renotowność kapitału zainwestowanego 22,3%, dostajemy ciekawy materiał na spółkę o wysokim potencjale długoterminowyh zysków.

Z puntku widzenia krótkoterminowego niepokoić może słaba dynamika ostatniego odbicia popytowego, które przyjęło kształt klina zwyżkującego zwiatującego możliwą kontynuację trendu spadkowego. W związku z tym dopiero wybicie górą oraz przłamanie 75 zł za akcję mogłoby zanegować tworzącą się formację.


„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Rysunek 2. Analiza techniczna Zakłady Azotowe Puławy

W przypadku dynamicznego wybicia w kierunku północnym możemy spodziewać się kontynuacji wzrostów nawet w okolice 90 zł za akcję. Analogiczny scenariusz zakłada wybicie dołem i atak na potencjalne cele już poniżej 70 zł.

30 zł poziomem prawdy dla kupujących TIM S.A

TIM SA (WA:TIMP). To największy w Poslce dystrybutor materiałów elektronicznych w Polsce. Obok wysokiego poziomu zwrotu z dywidendy 8.9% warto zwrócić uwagę na świetną sytuację finansową spółki, która odzwierciedlona jest zarówno poprzez rosnące zyski netto, jak i wskaźnik kondyncji finansowej ksztatłujący się na szczycie skali.


„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Rysunek. 3 Wskaźnik kondycji finansowej TIM S.A, źródło: InvestingPro

Od strony technicznej notowania spółki zbliżają się do ataku na kluczowy w krótkim terminie poziom oporu 30 zł za akcję.


„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Rysunek 4. Analiza techniczna TIM S.A

W przypadku jego przełamania byki mają wolną przestrzeń do dalszego ruchu w kierunku północnym w okolice 40 zł, co mniej więcej korensponduje ze wskaźnikiem wartości godziwej zakładajacym możliwy wzrost o ok. 40%.

Eurotel (WA:EURTL) wybija nowe historyczne maksima

Eurotel podobnie jak TIM jest polską spółką z branży elektornicznej, która jest hitem inwestycyjnym ostatnich miesięcy biorąc pod uwagę stopę zwrotu. Eurotel jednocześnie spełnia założenia strategi osiagając zwrot z dywidendy na poziomie 8,1% oraz co zaskakujące utrzymujące się relatywnie niskie c/z 5,4x. Nie należy również zapominać o ROIC, które z wynikiem 36,3% wypada na 3 miejscu wśród spółek wyselekcjonowanych w tej strategii.


„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Rysunek 5. Czołowe 5 spółek pod względem ROIC wybrane na podstawie strategii “Marzę o dywidendach“

Pomimo wybicia nowych maksimów, spółka w dalszym ciagu posiada spory potencjał wzrostowy.


„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Rysunek 6. Analiza techniczna Eurotel

Aby zredukować ryzyko kupowania na szczytach warto czekać na korektę i szukać możliwych okazji w pobliżu linii trendu wzrostowego. Pierwszym poziomem docelowym dla ewentualnego odreagowania jest wsparcie zlokalizowane w okolicy 54 zł.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.