Zgarnij zniżkę 40%

EBC czy NBP – kto pierwszy rozpocznie obniżki stóp procentowych?

Opublikowano 04.03.2024, 10:13
Zaktualizowano 02.09.2020, 08:05

  • W tym tygodniu odbędą się kolejne posiedzenia zarządów Europejskiego Banku Centralnego oraz Narodowego Banku Centralnego
  • Rynek oczekuje, że w połowie roku EBC rozpocznie luzowanie
  • RPP może przesunąć pierwsze obniżki nawet do początku 2025 roku

W środę poznamy kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące polityki monetarnej ze szczególnym uwzględnieniem głównej stopy procentowej. Wszystko wskazuje na to, że kolejny raz nie zobaczymy żadnego ruchu ze strony RPP, co oznacza pozostawienie stopy referencyjnej na obecnych poziomach 5,75%. Podobnej decyzji powinniśmy spodziewać się ze strony EBC, który w ostatnich oświadczeniach nie deklarował konkretnych terminów dotyczących pierwszej obniżki, tak jednak rynek oczekuje, że czerwiec jest realnym miesiące, rozpoczęcia pivotu. Tymczasem główne pary walutowej z polskim złotym EURPLN oraz USDPLN konsolidują w ostatnich tygodniach z niewielką tendencją wspierającą polskiego złotego, na co wpływ ma m.in. ogłoszenie odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO dla Polski.

Cel inflacyjny NBP - tak blisko a tak daleko
Ostatnie dane dotyczące inflacji w Polsce publikowane w połowie lutego pokazały kontynuację procesów dezinflacyjnych. Inflacja konsumencka za styczeń wyniosła 3,9% i była wyraźnie poniżej prognoz na poziomie 4,2%

Rysunek 1. Dynamika inflacji w Polsce

Pomimo tego zdecydowana większość członków RPP wyraża swoje obawy względem kształtowania się wskaźnika w kolejnych miesiącach z uwagi na prawdopodobny powrót do 5% stawki VAT na żywność oraz przynajmniej częściowe odmrożenie cen energii. W połączeniu ze słabnącym efektem wysokiej bazy w drugim oraz trzecim kwartale możemy obserwować odbicie nawet w okolice 5-6%, co może uniemożliwiać znalezienie wystarczającej większości dla rozpoczęcia procesu obniżania stóp procentowych.

Za utrzymaniem obecnych poziomów stóp procentowych przemawia również dynamika wzrostu płac realnych, która jest najszybsza w XXI w. i w styczniu wyniosła 8,6%. Nakłada się na to wyraźny wzrost transferów socjalnych oraz podwyżki sfery budżetowej, co w średnim oraz długim terminie będzie wywierać presję inflacyjną. Aktualnie, jeżeli weźmiemy scenariusz najbardziej skrajny, do obniżek stóp może dojść dopiero w pierwszej połowie 2025 roku.

Recesja w strefie euro coraz bliżej
Serii danych makroekonomicznych publikowanych w ostatnich tygodniach dla strefy euro nie można zaliczyć jako optymistycznych. Z jednej strony wstępne dane inflacyjne za luty okazały się nieco wyższe od prognoz i potwierdzają zahamowanie procesów dezinflacyjnych. Teoretycznie jest to sytuacja wspierająca scenariusz utrzymania wyższych stóp procentowych jednak dynamika PKB dla całej strefy euro w okolicach zera i coraz słabsze odczyty z Niemiec mogą skłonić włodarzy EBC do rozpoczęcia luzowania, by wesprzeć gospodarkę.

Rysunek 2. Dynamika PKB strefa euro

Bardzo możliwe jednak, że EBC będzie chciało poczekać na pierwszy ruch FED w sprawie obniżek stóp procentowych, dlatego też z punktu widzenia również europejskiej polityki monetarnej kolejne posiedzenia Rezerwy Federalnej będą również istotne.

4.30 kluczowym poziomem dla EURPLN
Notowania pary walutowej EURPLN praktycznie od grudnia zeszłego roku poruszają się w ramach trendu bocznego, dla którego dolnym ograniczeniem jest okrągła bariera 4,30 zł za jedno euro. Przełamanie tego obszaru będzie również silnym sygnałem podażowym z kolejnym celem mniej więcej 10 groszy niżej.

Rysunek 3. Analiza techniczna EURPLN

Realizacji takiego scenariusza sprzyja fakt możliwego utrzymania restrykcyjnej polityki monetarnej przez NBP przy ewentualnym pivocie EBC już w czerwcu. Z technicznego punktu widzenia coraz słabsze reakcje w ostatnich tygodniach na wspomniane wsparcie można również traktować w kategoriach sygnału dające większe szanse na przełamanie.
-----------------------------------

Szukasz najlepszego skanera akcji, potwierdzenia od ekspertów i modeli, czy wartości godziwej spółek GPW? Musisz wypróbować InvestingPro!
Teraz z KODEM INWESTUJPRO1 AŻ10% rabatu na na subskrypcję roczną i dwuletnią InvestingPro.-----------------------------------


Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.