Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

3 spółki z sektora medycznego odpowiednie dla portfela długoterminowego

Opublikowano 04.10.2022, 11:26
Zaktualizowano 02.09.2020, 08:05

Za nami wrzesień, który przyniósł pogłębienie spadków na światowych rynkach akcji, w ramach rozwijającego się rynku niedźwiedzia. Twardy kurs zacieśniania polityki monetarnej utrzymywany przez Rezerwę Federalną w dalszym ciągu wywiera presję m.in. na amerykańskie indeksy giełdowe, które od początku roku straciły już 31,19% jeśli chodzi o Nasdaq 100 oraz 22,82% dla S&P 500.

Analizując poszczególne sektory oraz reprezentujące je na S&P500 indeksy, warto zwrócić na S&P 500 Health Care, który z wynikiem -14,5% radzi sobie dużo lepiej od głównego benchmarku.


3 spółki z sektora medycznego odpowiednie dla portfela długoterminowego

Rysunek 1. Notowania indeksu S&P 500 HEALTH CARE

W ramach sektora medycznego jest grupa spółek, która ma potencjał do obrony przed pogłębieniem spadków i wkomponować się w portfele defensywne o stabilnej długoterminowej stopie zwrotu. Poniżej trzy spółki na, które warto zwrócić uwagę właśnie w tym kontekście.

Johnson & Johnson ze stabilnym zyskiem netto

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) to światowy gigant z branży medycznej, który działa w sektorze sprzętu medycznego, farmaceutycznym oraz kosmetycznym. W ostatnim czasie spółka zaangażowana była również w dystrybucje jednodawkowych szczepionek sygnowanych nazwą J&J. W odróżnieniu od np. Moderny J&J potencjalnie w niewielkim stopniu odczuje spadek popytu na szczepionki ze względu na dużą dywersyfikację oraz szeroką gamę oferowanych produktów.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat spółka może pochwalić się stabilnym zyskiem netto, a tylko jeden kwartał w 2017 roku zakończony został ze stratą.

3 spółki z sektora medycznego odpowiednie dla portfela długoterminowego

Rysunek 2. Zysk netto J&J na przestrzeni ostatnich 10 lat, źródło: InvesitngPro

Jednym z głównych argumentów przemawiającym za długoterminowym zakupie akcji jest wysoka stopa dywidendy na poziomie 2,77% przy średniej dla S&P500 1,8%. Ponad to regularnie wypłacana dywidenda nominalnie rośnie z roku na rok.3 spółki z sektora medycznego odpowiednie dla portfela długoterminowego

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Rysunek 3. Historia wypłat dywidendy J&J, źródło: InvestingPro

Notowania amerykańskiego potentata na ten moment są relatywnie odporne na mocne spadki, gdyż od początku roku straciły jedynie nieco powyżej 2%.

United Therapeutics Corporation utrzymuje trend wzrostowy

Bardzo mocno trzyma się spółka United Therapeutics Corporation (NASDAQ:UTHR), która zajmuje się technologiami przedłużającymi życie pacjentów z zakresu chorób pulmonologicznych oraz wytwarzaniem narządów. Spółka od 2019 roku znajduje się w trendzie wzrostowym, który w lipcu doprowadził do utworzenia nowych maksimów w rejonie cenowym 240 dolarów za akcję.


3 spółki z sektora medycznego odpowiednie dla portfela długoterminowego

Rysunek 4. Notowania United Therapeutics Corporation

Aktualnie kurs spółki znajduje się w ramach ruchu korekcyjnego, dlatego też warto obserwować ewentualną reakcję w rejonie 196 dolarów, gdzie wypada połączenie linii trendu wzrostowego oraz lokalnego poziomu wsparcia.

Zgodnie ze wskaźnikiem wartości godziwej, strona popytowa ma jeszcze duży potencjał na rozwinięcie wzrostów. Obecnie docelowym obszarem jest okolica 270 dolarów za akcję.


3 spółki z sektora medycznego odpowiednie dla portfela długoterminowego

Rysunek 5. Wskaźnik wartości godziwej, źródło: InvestingPro

Abiomed ze świetnym wskaźnikiem kondycji finansowej

ABIOMED Inc (NASDAQ:ABMD) to ostatnia spółka w dzisiejszym zestawieniu specjalizująca się stricte w technologii urządzeń medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń kardiologicznych. W zeszłym miesiącu spółka ogłosiła zakończenie badań nad nową pompą serca prowadzonych w Japonii i zaprezentowała pozytywne wyniki, które wskazują na przeżywalność pacjentów na poziomie ponad 80%. Ponad to spółka otrzymała 2 zgody, od amerykańskiej agencji ds. żywności i leków, które mają być pierwszym krokiem do wprowadzenia produktu na rynek. Te wiadomości w połączeniu z bardzo dobrą kondycją finansową spółki, dają podstawy powrotu do wzrostów w średnim oraz długim okresie czasowym.


3 spółki z sektora medycznego odpowiednie dla portfela długoterminowego

Rysunek 6. Wskaźnik kondycji finansowej spółki, źródło: InvestingPro

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Z punktu widzenia technicznego, pierwszym sygnałem przejęcia kontroli przez stronę kupującą będzie wybicie lokalnego poziomu oporu zlokalizowanego na poziomie 280 dolarów za akcję.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.