🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości

Opublikowano 19.04.2024, 15:23
© Reuters.  Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości
EUR/USD
-
GBP/USD
-
EUR/GBP
-
EUR/JPY
-
EUR/CHF
-
UK100
-
US500
-
DJI
-
VOWG
-
BNPP
-
UNIQ
-
SPL1
-
PKO
-
MILP
-
VOWG_p
-
ALRR
-
BHW
-
INGP
-
QRS
-
FTEU1
-
FTEUEB
-
BNPP
-

Warszawa, 19.04.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 15-19 kwietnia.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w lutym br. wzrósł o 4,3 mld zł (tj. o 0,4% m/m) do 1 168,2 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 1,7%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w lutym wzrosła o 14,8 mld zł m/m do 1 819,2 mld zł (-0,8% m/m i +7,7% r/r).

Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 7,36 mld zł w okresie styczeń-luty 2024 r., co oznacza wzrost o 19% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec stycznia wynik netto sektora wyniósł 3,74 mld zł.

BFG: Nowym prezesem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zostanie prawdopodobnie Maciej Szczęsny - obecny szef rady Funduszu, wynika z informacji Business Insider Polska. 6 kwietnia br. skończyła się kadencja obecnego zarządu BFG i prezesa Piotra Tomaszewskiego, zaś nowy prezes może zostać powołany w ostatnim tygodniu kwietnia.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Ubezpieczenia zdrowotne: Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 14% r/r do 4,806 mln na koniec 2023 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Składka przypisana brutto wyniosła 1 706,4 mln zł w ub.r., co oznacza wzrost 33,1% r/r.

RYNEK KAPITAŁOWY

Prognozy: Początek roku był dla funduszy obligacyjnych średni, ale można spodziewać się poprawy ich wyników w II połowie roku, uważa prezes Quercus TFI (WA:QRS) Sebastian Buczek.

Cyberbezpieczeństwo: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie w Polsce organem odpowiadającym za nadzór nad przestrzeganiem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego. Jak podano w projekcie, ustawa ta ma wejść w życie z dniem 17 stycznia 2025 r.

PPK: Łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 1,26 mld zł m/m i wyniosła 24,73 mld zł na koniec marca 2024 r., podał PFR Portal PPK - spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 46,77%.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 77 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Obligacje korporacyjne: Popyt zgłoszony przez inwestorów kolejny miesiąc z rzędu wyraźnie przewyższył kwoty emisji i wyniósł 304,1 mln zł. W marcu emitenci przeprowadzili 6 emisji obligacji korporacyjnych na łączną kwotę prawie 165 mln zł. Średni poziom redukcji wyniósł 34,7%, wynika z danych Michael / Ström Dom Maklerski.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Nastroje konsumentów: Odsetek spodziewających się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce w ciągu kolejnych 12 miesięcy spadł do 37% w I kw. br. wobec 65% rok temu, wynika z badania "Sytuacja na rynku consumer finance", opracowywanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Poprawa nastrojów wśród konsumentów może wynikać z mniejszego lęku przed wysokimi wskaźnikami inflacji oraz spadku obaw o pogorszenie sytuacji na rynku pracy.

Zaległości: Nieopłacone w terminie zobowiązania firm prowadzących działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką wynosiły 62,6 mln zł na koniec lutego br. wobec 38,5 mln zł rok wcześniej, wynika z danych BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK. Liczba niesolidnych dłużników, uwzględniająca aktywne, zawieszone i zamknięte przedsiębiorstwa wzrosła w tym czasie z 984 do 1038.

Emerytury: Nieco ponad połowa Polaków (54%) deklaruje, że myśli o tym, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć dodatkową emeryturę, natomiast 25% zdaje się na to, co wypłaci im Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), wynika z sondażu przeprowadzonego przez Goldman Sachs (NYSE:GS) TFI. Z kolei 21% ankietowanych twierdzi, że będzie pracować do końca życia.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Bank Millennium (WA:MILP): Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji dla Banku Millennium z uwzględnieniem wysokości korekty składek za lata 2019-2023 na 60,84 mln zł w tym roku, podał bank.

mBank Hipoteczny: Rada nadzorcza mBanku Hipotecznego powołała Piotra Petelewicza na członka zarządu spółki z dniem 16 maja 2024 roku, podał bank. Piotr Petelewicz obejmie funkcję prezesa zarządu pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

BNP Paribas (EPA:BNPP) Bank Polska: Wysokość ustalonej dla Banku BNP Paribas Bank Polska składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2024 rok, wynosi 143,99 mln zł, podał bank.

CitiHandlowy: Wysokość ustalonej dla banku Citi Handlowy składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2024 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składek za lata 2019-2023, wynosi 89,85 mln zł, podał bank. Powyższa kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów banku dotyczących I kwartału br.

Bank Polski: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji dla Banku Pekao (WA:PEO) z uwzględnieniem korekty składek za lata 2019-2023 na 236,91 mln zł w tym roku, podał bank. Powyższa kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów banku dotyczących I kwartału 2024 r.

PKO Bank Polski (WA:PKO): Wysokość ustalonej dla PKO Banku Polskiego składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2024 rok wynosi 257,81 mln zł, podał bank. Wysokość składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2024 r. w grupie kapitałowej banku (z uwzględnieniem składki PKO Banku Hipotecznego) wynosi łącznie 271,76 mln zł. Powyższa kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów banku dotyczących I kwartału br.

Alior Bank: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji dla Alior Banku (WA:ALRR) z uwzględnieniem korekty składek za lata 2019-2023 na 40,64 mln zł w tym roku, podał bank. Składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków zostanie ujęta w wynikach I kwartału 2024 r.

Quercus TFI: odnotował 6,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

mPay: Chce zwiększyć dynamikę pozyskiwania nowych użytkowników do 40-50 tys. miesięcznie i podtrzymuje cel 2,5 mln użytkowników do końca 2025 roku, poinformował ISBtech prezes Andrzej Basiak. Chce zwielokrotnić TTV (total transaction value) do 0,5 mld zł w tym roku i wydać min. 15 tys. kart debetowych, co będzie oznaczało rentowność tego produktu.

Quercus TFI: Zwyczajne walne zgromadzenie powołało Agnieszkę Strzelczyk na członka zarządu oraz zmieniło funkcję powierzoną Maciejowi Klimczakowi z członka zarządu na wiceprezesa zarządu, podała spółka.

mBank: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji dla mBanku z uwzględnieniem korekty składek za lata 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 na 139,21 mln zł w tym roku, podał bank.

ING Bank Śląski: Bankowy Fundusz Gwarancyjny określił wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji dla ING Banku Śląskiego (WA:INGP) na 150,9 mln zł w tym roku, podał bank. Wartość przypadająca na bank to 149,5 mln zł, a na ING Bank Hipoteczny S.A. to 1,4 mln zł. Kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów I kwartału.

Santander Bank Polska (WA:SPL1): Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej od Santander Bank Polska w 2024 r. (uwzględniającą korektę składki naliczonej za 2019-2023 r.) w kwocie 233,08 mln zł, podał bank.

Santander Bank Polska: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3 504,1 mln zł z ubiegłorocznego zysku oraz 1 056,6 mln zł z kapitału dywidendowego, co dają kwotę 4 560,7 mln zł, czyli 44,63 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Dniem dywidendy będzie 16 maja, a dniem wypłaty 23 maja 2024 r.

mPay: Podpisał z Universal Bankiem JSC z siedzibą w Kijowie list intencyjny precyzujący zakres i warunki planowanej współpracy ws. realizacji szybkich przekazów do Ukrainy, podał mPay.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) odnotował 3 732 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 2 162 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Quercus TFI: Zwyczajne walne zgromadzenie Quercus TFI zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto za 2023 r., wynoszącego 29,25 mln zł, w całości na kapitał rezerwowy, przeznaczony na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych spółki, podała spółka. Łącznie cena nabycia akcji powiększona o koszty ich nabycia ma nie być większa niż kwota ubiegłorocznego zysku. Nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę 9,5 zł.

Bank Pekao: Akcjonariusze Banku Pekao postanowili przeznaczyć niepodzieloną część zysku netto za 2019 rok w wysokości 1 685,06 zł na dywidendę, jak również z zysku za 2023 r. w wysokości 6 718,13 mln zł kwotę 3 354,37 mln zł na dywidendę oraz 1 686,58 mln zł - na kapitał rezerwowy; jednocześnie pozostawiono jako niepodzieloną pozostałą część zysku w kwocie 1 677,18 mln zł, podał bank. Oznacza to łączną wypłatę dywidendy w wysokości 5 039,42 mln zł, zaś wartość dywidendy na akcję to 19,2 zł.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wygenerował 356 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki w 2023 r., co oznacza wzrost o 6% r/r, podał bank.

BNP Paribas Bank Polska: Zwyczajne walne zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska zdecydowało o przeznaczeniu 504 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,41 zł na akcję, podał bank. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez bank, tj. 147 799 870 akcji. Dzień dywidendy ustalono na 23 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy - na 10 maja 2024 r.

bValue Fund: Zamknął trzeci fundusz bValue Growth (BVG), który dysponuje kapitałem w wysokości 90 mln euro, co oznacza, że przekroczył zakładany cel (target cap) w wysokości 80 mln euro, podał fundusz. BVG będzie finansował rozwój przedsiębiorstw technologicznych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

MCI DC Alternatywna Spółka Inwestycyjna: Spółka portfelowa MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawarła - jako kupujący - przedwstępną warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy (m.in. od cyber_Folks), łącznie 9 834 937 akcji, czyli ok. 65% kapitału zakładowego spółki do rezerwacji hoteli online Profitroom za łączną cenę nie wyższą niż 190 143 850 zł, podała spółka MCI Capital ASI.

Volkswagen Financial Services Polska: Uplasował 3-letnie obligacje o wartości nominalnej 1,5 mld zł, podał Bank Pekao, który był wyłącznym organizatorem i dealerem emisji. To kolejna emisja przeprowadzona przez Bank Pekao w ramach krajowego programu emisji obligacji VW FS o wartości do 5 mld zł, podkreślono.

Uniqa: Do zarządu spółki Uniqa Automotive dołączyła Natalia Szafrańska-Klyszcz na stanowisku członkini zarządu. W nowej roli odpowiada za biznes leasingowy i brokerski, który dotychczas z powodzeniem był rozwijany w Pionie Sprzedaży - Sieć Franczyzowa i Sieci Partnerskie w Uniqa.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Bank Millennium: Konsorcjum z udziałem Banku Millennium udzieliło finansowania spółce Olivia Star wartości blisko 83 mln euro, podał bank. Kredyt został udzielony na refinansowanie budowy biurowca Olivia Star w Gdańsku, wyróżniającego się proekologicznymi rozwiązaniami.

EBOR: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przyznał grupie farmaceutycznej Polpharma pakiet finansowy o wartości 146 mln euro, podał bank. Kredyty wspierają rozwój działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej Polpharmy. Inwestycja przyczyni się do rozwoju nowych produktów medycznych; poprawi dostęp do opieki zdrowotnej i usług medycznych, podkreślono.

Bank Pekao: Wprowadził nowy produkt finansowy Kredyt Unia, zaprojektowany dla beneficjentów dotacji unijnych, który umożliwia efektywne finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), podał bank.

PKO Bank Polski: wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, by lepiej rozpoznawać potrzeby swoich klientów - obecnie połowa użytkowników strony internetowej banku ma kontakt z treściami personalizowanymi na podstawie analizy danych, podał PKO BP. Bank rozwija hiperpersonalizację, by w niedalekiej przyszłości tworzyć indywidualną ofertę dla klientów, która zastąpi standardowe kampanie CRM.

Uniqa: Wdrożyła cyfrowe potwierdzanie tożsamości podczas składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Usługę mojeID dostarcza ubezpieczycielowi hub technologiczny KIR.

PayTel: Dostawca usług płatniczych ogłosił nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych (KIRP). Dzięki temu członkowie KIRP zyskają dostęp do narzędzi płatniczych, takich jak aplikacja LightPOS - terminal w telefonie.

Bank BNP Paribas: W banku realizowane jest pilotażowe wdrożenie generatywnej sztucznej inteligencji. Pracownicy banku z obszarów: bankowości detalicznej i korporacyjnej, ESG, cyberbezpieczeństwa, operacji, compliance oraz HR na co dzień korzystają już z chatbota GENiusz. Mogą go zapytać o wszystko, co znajduje się w wewnętrznej bazie wiedzy banku. GENiusz udziela spójnych odpowiedzi i wskazuje właściwe dokumenty źródłowe. Aplikacja jest stale rozwijana. Docelowo dostęp do niej uzyska nawet kilka tysięcy pracowników. Bank pracuje nad dodaniem kolejnych obszarów do wewnętrznej bazy. W przyszłości będą to: dodatkowe procesy bankowości korporacyjnej i detalicznej i IT, compliance, finance i data, contact center oraz audyt i ryzyko. Pełna funkcjonalność zostanie osiągnięta jeszcze w tym roku, choć nie będzie to oznaczało końca prac nad GENiuszem. Aplikacja będzie stale aktualizowana, a do bazy będą dodawane nowe dokumenty.

Bank BNP Paribas: Uruchomił rozwiązanie zabezpieczające klientów przed oszustami. Dzięki ochronie behawioralnej bank rozpozna teraz, kiedy z aplikacji mobilnej GOmobile zacznie korzystać ktoś inny niż właściciel konta. Już wcześniej podobne rozwiązanie bank wprowadził w bankowości elektronicznej GOonline. Nowa usługa jest dostępna dla wszystkich klientów za darmo. Ochrona behawioralna w aplikacji bankowej polega na stworzeniu niepowtarzalnego modelu zachowania użytkownika w oparciu o sposób, w jaki korzysta z telefonu. System bada i analizuje np. sposób klikania, przewijania ekranu, wpisywania danych, a nawet trzymania smartfona. W sytuacji, gdy aktywność w GOmobile będzie znacząco różnić się od modelu, (np. gdy ktoś inny zaloguje się do aplikacji), bank może skontaktować się z klientem w celu weryfikacji wykonywanej operacji. Ochrona behawioralna działa w tle i po aktywacji nie wymaga od użytkownika dodatkowych działań.

Bank Credit Agricole (EPA:CAGR) i Grupa EFL: Uruchomili Strefę Biznesu, czyli internetową platformę dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Serwis pomoże w codziennym zarządzaniu sprawami przedsiębiorstw, a także aplikować o finansowanie niezbędnych środków trwałych lub o usługi dodatkowe. Strefa Biznesu przeznaczona jest dla wszystkich osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) lub indywidualne gospodarstwa rolne. Serwis dostępny jest zarówno dla firm posiadających konto Biznes w banku Credit Agricole, jak i dla przedsiębiorców i rolników, którzy takiego konta nie mają.

Alior Bank: Został sponsorem głównym EDU Esports Uczelnie - ogólnopolskich rozgrywek akademickich w "League of Legends oraz Counter-Strike 2". Inicjatywa ta umożliwi studentom bezpośredni kontakt z esportowymi ekspertami oraz poznanie kulisów branży. Współpraca z Polish Esports & Gaming Agency (PEGA) jest kolejnym krokiem w długoterminowym zaangażowaniu banku w esport i gaming, podkreśliła instytucja. EDU Esports Uczelnie to inicjatywa, która od 2018 roku umożliwia studentom z całej Polski rywalizację w popularnych grach, takich jak "League of Legends" czy "Counter-Strike 2". W obecnym, siódmym sezonie rozgrywek, udział bierze 401 studentów z 36 uczelni, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i znaczeniu esportu w środowisku akademickim. W ramach współpracy, Alior Bank planuje szereg działań mających na celu nie tylko promocję sportu elektronicznego, ale również edukację.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.