Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Skarbiec TFI: Relatywna siła polskiej giełdy będzie nadal widoczna w kolejnych kwartałach

Opublikowano 08.11.2023, 11:26
Zaktualizowano 08.11.2023, 10:40
© Reuters.  Skarbiec TFI: Relatywna siła polskiej giełdy będzie nadal widoczna w kolejnych kwartałach

Warszawa, 08.11.2023 (ISBnews) - Październik był miesiącem dominacji polskich akcji, a indeks największych spółek WIG20 odnotował najlepszy wynik wśród 92 głównych indeksów na świecie, grupowanych przez Bloomberga. Według Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), "zdecydowanie" nie nadszedł jeszcze koniec dobrej koniunktury, a relatywna siła polskiej giełdy będzie widoczna w kolejnych kwartałach.

"Październik był miesiącem dominacji polskich akcji. Najmocniej zyskał indeks polskich blue chipów, który w minionym miesiącu zyskał aż 12,2%. Uwzględniając umocnienie polskiego złotego w ujęciu dolarowym wynik ten sięgnął aż 16,4% co uplasowało WIG20 na 1 miejscu w horyzoncie miesięcznym wśród 92 głównych indeksów na świecie, grupowanych przez Bloomberga. Za tak dobry rezultat w znaczącej większości odpowiada druga połowa miesiąca, która oprócz skali wzrostów charakteryzowała się znacząco większymi obrotami" - napisał zarządzający funduszami w Skarbiec TFI Łukasz Siwek w comiesięcznej analizie Towarzystwa.

Podkreślił, że ten rezultat zasługuje na uwagę tym bardziej, iż został osiągnięty przy mało sprzyjającym otoczeniu zewnętrznym. Grupujący największe amerykańskie spółki indeks S&P500, jak i jego europejski odpowiednik EURO STOXX 50 zamknęły miniony miesiąc wynikiem -2,7%. Mniej spektakularnych wzrostów doświadczyły polskie podmioty o mniejszej kapitalizacji. Grupujący średnie spółki mWIG40 zyskał 4,7% zaś indeks sWIG80 powiększył tegoroczną stopę zwrotu o zaledwie 0,9%.

"Taka dysproporcja pomiędzy segmentami o różnej płynności jest naturalna dla obserwowanej zmiany postrzegania Polski i naszej giełdy wśród inwestorów zagranicznych. Oczekiwań po ukonstytuowaniu nowej większości parlamentarnej jest wiele, wśród nich wymienić należy: odblokowanie środków z KPO, poprawa ładu korporacyjnego oraz poziomu wypłacanych dywidend wśród spółek Skarbu Państwa" - ocenił zarządzający.

Zwrócił uwagę, że dla większości notowanych na Książęcej sektorów zmiana obozu władzy postrzegana jest jako sprzyjająca.

"Po tak udanym miesiącu, oczywistym jest pojawiające się pytanie 'czy to już koniec?'. W naszej ocenie zdecydowanie nie, a relatywna siła polskiej giełdy będzie widoczna w kolejnych kwartałach. Nadal widzimy duży potencjał zmniejszania dyskonta, szczególnie wśród spółek skarbu państwa, czy to do innych rynków czy historycznych wycen. Proces zmiany postrzegania wśród inwestorów zagranicznych, dopiero się rozpoczął i oczekujemy, że kapitał ten jeszcze przez długi okres może powracać na nasz rynek" - napisał też Siwek.

"Sam aspekt napływu środków jest oczywiście istotnym, ale nie jedynym, który skłania nas do optymizmu. Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów w II kwartale tego roku obserwowaliśmy dołek polskiego PKB. Spodziewana poprawa w gospodarce, wzmocniona pieniędzmi z KPO powinna przełożyć się na poprawę wyników spółek notowanych na GPW. Dlatego po pierwszej fali wzrostowej widocznej wśród spółek o największej płynności (która jeszcze trochę może potrwać) oczekujemy, że w dalszej kolejności przyjdzie pora na firmy średnie i mniejsze, które również, jak nie bardziej, powinny zyskać na poprawie gospodarczej i wzroście zainteresowania wśród rodzimych inwestorów" - podsumował zarządzający.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.