Zgarnij zniżkę 40%
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Rynki na krawędzi? Zabezpiecz swój portfel już dziś z tą strategią

Opublikowano 17.04.2024, 11:38
US500
-
VIX
-

Investing.com - Inwestorzy stoją w obliczu niestabilnego tygodnia na rynkach finansowych, obserwując ryzyko geopolityczne i narrację banków centralnych.

"Akcje rozpoczęły rok 2024 z impetem, a indeks S&P 500 osiągnął najlepszy roczny wynik od 70 lat. Zgodnie z oczekiwaniami, kwiecień okazał się jednak trudniejszy i jesteśmy na skraju "cofnięcia" rynku, które już dawno powinno nastąpić. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest polityka Fed i dostosowanie oczekiwań dotyczących obniżki stóp oraz rosnące rentowności obligacji. Postrzegamy to, jako zdrowy oddech, z przedłużającą się słabością do kupna" - mówi Ben Laidler, strateg rynków globalnych w eToro.

"Dwa filary hossy, wzrost zysków i nadchodzące obniżki stóp procentowych, pozostają na swoim miejscu, podczas gdy znaczna ilość gotówki czeka na uboczu. Skupiamy się na najtańszych i najbardziej wrażliwych ekonomicznie sektorach i regionach, od finansów po Europę. Krótkoterminowym kontr-sygnałem jest zmienność VIX", dodaje.

Wycofanie

"Krachy rynkowe są nieuniknione. Nie ma zyskownej inwestycji bez ryzyka" - mówi Laidler. "Amerykańskie akcje osiągały średni długoterminowy roczny zwrot na poziomie 10%, a historycznie rosły znacznie bardziej niż spadały. Indeks S&P 500 notował średnio trzy skromne "cofnięcia" o ponad 5% rocznie (patrz wykres), znacznie częściej niż 10% "korekty" lub rzadkie 20% "krachy", podczas gdy średni śródroczny spadek indeksu S&P 500 wynosił -14%" - wyjaśnia Laidler.

Number of -5% pullbacks

"Na przykład, w ubiegłym roku indeks S&P 500 odnotował śródroczną korektę na poziomie -10%, ale w skali roku kalendarzowego wzrósł o 24%. Natomiast w 2020 r. odnotowano znacznie gorszy śródroczny spadek, o 34%, ale indeks nadal wzrósł o 16% w całym roku kalendarzowym" - dodaje.

Impulsy

Rynki akcji znajdują się w krótkoterminowej rutynie, ostrzega Laidler, pod presją na trzy sposoby.

  1. Przeszacowanie późniejszych i mniejszych cięć stóp procentowych Fed, silniejszy wzrost PKB i wyższa inflacja. Powoduje to wzrost rentowności obligacji i ma szczególny wpływ na podmioty o wysokich wycenach, takie jak technologie, lub wysokim zadłużeniu, takim jak nieruchomości.
  2. Podwyższona niepewność geopolityczna, od Ukrainy po Bliski Wschód, przyczyniła się do rajdu dolara amerykańskiego i wzrostu indeksu VIX do poziomów średniej długoterminowej.
  3. Słabe tło techniczne silnie zwyżkujących rynków, podwyższone nastroje inwestorów i statystycznie lepsze wyniki, przy słabej sezonowości w połowie roku, która może teraz zostać przeniesiona na kwiecień.

Czy chcesz osiągnąć lepsze wyniki niż S&P 500?

Dla inwestorów, którzy nieustannie poszukują nowych trendów rynkowych, ta informacja może być interesująca. Profesjonalne narzędzie InvestingPro ma jedną ze swoich strategii ProPicks o nazwie "Akcje lepsze, niż S&P 500", która obejmuje 20 akcji o najlepszych wynikach wybranych przez zaawansowaną sztuczną inteligencję (AI) i gotowych do osiągnięcia lepszych wyników niż S&P 500.https://d4-invdn-com.investing.com/content/bc201af40494259e055db316b79b970a.png

Źródło: InvestingPro

Ten test historyczny "Akcji lepszych, niż S&P 500" pokazuje, jak akcje wybrane przez strategię radziłyby sobie w czasie. System rankingu akcji oparty na sztucznej inteligencji InvestingPro opiera się na modelu predykcyjnym wyszkolonym na podstawie ponad 50 sygnałów finansowych w celu zidentyfikowania akcji, które najprawdopodobniej osiągną lepsze wyniki niż rynek.https://d4-invdn-com.investing.com/content/c541e4d8e9e4008f29c6428f2624de21.png

Źródło: InvestingPro

Wykorzystując zaawansowane modele sztucznej inteligencji do skrupulatnej analizy danych finansowych akcji S&P 500, strategia ta wyróżnia 20 akcji o najlepszych wynikach, które najprawdopodobniej będą przewodzić rynkowi każdego miesiąca.

Chcesz w pełni wykorzystać możliwości inwestycyjne dzięki strategii "Akcje lepsze, niż S&P 500"? Skorzystaj z możliwości uzyskania rocznego planu InvestingPro za mniej niż 9 GBP miesięcznie TUTAJ i TERAZ. Użyj kodu INVESTINGPRO1 i uzyskaj prawie 40% zniżki na roczną subskrypcję - mniej niż kosztuje subskrypcja Netflix! (A także uzyskasz więcej ze swoich inwestycji). Otrzymasz:

  • ProPicks: zarządzane przez sztuczną inteligencję portfele akcji o sprawdzonej wydajności.
  • ProTips: przystępne informacje upraszczające wiele złożonych danych finansowych do kilku słów.
  • Zaawansowana wyszukiwarka akcji: wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o Twoje oczekiwania, biorąc pod uwagę setki wskaźników finansowych.
  • Historyczne dane finansowe dla tysięcy akcji: Dzięki temu specjaliści od analizy fundamentalnej mogą samodzielnie zagłębić się we wszystkie szczegóły.
  • I wiele innych usług, nie wspominając o tych, które planujemy dodać w najbliższej przyszłości.

Działaj szybko i dołącz do rewolucji inwestycyjnej - odbierz swoją OFERTĘ TUTAJ!

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.