💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 31.05.2024, 19:47
© Reuters.  Przegląd informacji ze spółek
AGOP
-
BDXP
-
LBTA
-
MCI
-
UNIP
-
WIK
-
TARP
-
ENGP
-
DEK
-
ALEP
-

Tower Investments odnotowało 1,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Render Cube odnotował 2,48 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

T-Bull odnotował 0,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 1,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Oferta konsorcjum Budimeksu (lider, 50% udziału) oraz Roverpol i Rover ‎Maritime S.L. (partnerzy, po 25%) o wartości 438,7 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Zarządu Morskiego ‎Portu Gdynia i Urzędu Morskiego w Gdyni na budowę odcinka falochronów, podała spółka. Kontrakt dotyczy realizacji zadania ‎‎pn. "Budowa falochronów osłonowych, stanowiących wodną infrastrukturę dostępową do Portu ‎Zewnętrznego w Porcie Gdynia, w formule zaprojektuj i wybuduj"

Rada nadzorcza Energi (WA:ENGP) - spółki z Grupy Orlen (WA:PKN) - powierzyła wiceprezesowi Sławomirowi Staszakowi pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki do czasu powołania nowego prezesa zarządu, podała Energa.

Sunex podpisał ze spółką Mavex-Rekord z siedzibą w Budapeszcie umowę na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni ponad 1,5 ha w Raciborzu za 5,6 mln zł oraz na przejęcie części pracowników spółki, podał Sunex.

Agora podjęła decyzję o wykonaniu opcji nabycia od SFS Ventures pozostałych 490 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet, stanowiących 49% kapitału zakładowego i 49% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet (opcja call 2), podała spółka. Spółka, zgodnie z postanowieniami umowy, skierowała do SFS Ventures zawiadomienie o żądaniu wykonania opcji call 2.

Grupa MOL sfinalizowała nowy odwiert Vecsés-1 w centralnej części Węgier, który zwiększy produkcję ropy ze złoża odkrytego w 2022 roku, podała spółka. Testowa produkcja wynosi 1300 baryłek dziennie, co zwiększyło całkowitą produkcję węglowodorów grupy o ok. 1,5%.

Z dostępnej od 2022 r. usługi Magazyn Allegro (WA:ALEP) skorzystało do tej pory przeszło 1000 przedsiębiorców, którzy wysłali do kupujących ponad 3,5 mln produktów, podało Allegro. 94% kupujących poleciłoby zakupy z Magazynu Allegro innym. Magazyn Allegro pozwala kupującym łączyć w jedną przesyłkę zamówienia od różnych sprzedających korzystających z usługi One Fulfillment by Allegro.

Games Operators odnotował 0,25 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wojas (WA:WOJ) odnotował 4,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 2,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

3R Games odnotowało 77 tys. zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Libet (WA:LBTA) odnotował 0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 9,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

TIM odnotowało 21,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 14,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Brand24 odnotował 1,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Gaming Factory odnotował 0,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Protektor (WA:PRTE) odnotował 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Tarczyński odnotował 41,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna odnotowała 1,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

DataWalk pozyskał 27,5 mln zł (ok. 7 mln USD) w ramach przeprowadzonej prywatnej subskrypcji 500 tys. akcji, podała spółka. Pozyskane w drodze emisji środki zostaną przeznaczone na rozwój obszarów go-to-market.

BBI Development odnotowało 4,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Bloober Team zakończył współpracę z Take-Two Interactive Software przy produkcji "Projektu C", podała spółka. Amerykański wydawca skorzystał z możliwości wypowiedzenia umowy bez podawania przyczyny. Bloober Team zamierza kontynuować pracę nad tym tytułem.

Creotech Instruments (WA:CRI1) odnotował 3,33 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2024 r. wobec 2,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

SimFabric odnotował 1,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

All in! Games odnotowało 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 2,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Data światowej premiery gry "Silent Hill 2" na PC oraz PlayStation 5 została wyznaczona na 8 października 2024 r., podał Bloober Team. Równocześnie spółka poinformowała, że przedsprzedaż gry ruszy 31 maja.

Cele Dekpol (WA:DEK) Deweloper na br. to sprzedaż (na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 650 lokali oraz osiągnięcie przychodów na poziomie około 400 mln zł w wyniku przekazania około 500 lokali, podał Dekpol.

Wikana odnotowała 15,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Dekpol Budownictwo miał w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1 547 mln zł netto na koniec marca br., podał Dekpol.

Dekpol odnotował 24,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rada nadzorcza Answear.com powołała Krzysztofa Bajołka na prezesa zarządu, Jacka Dziadusia na wiceprezesa zarządu ds. finansowych, Magdalenę Dąbrowską na wiceprezesa zarządu oraz Bogusława Kwiatkowskiego na członka zarządu, podała spółka. Wyżej wskazani członkowie zarządu zostali powołani na trzyletnią kadencję.

Sfinks Polska (WA:SFSP) zakłada, że udział restauracji prowadzonych przez franczyzobiorców sięgnie blisko 100% na koniec br. wobec 80% na koniec marca br., poinformował wiceprezes Sylwester Cacek.

Wpływy z ubiegłorocznej emisji akcji serii E o łącznej wartości 29,63 mln zł oraz gwarancja zwrotu środków przeznaczonych na badania z dotacji z funduszy UE wspierające projekty B+R w opinii zarządu pozwolą pokryć potrzeby finansowe Urteste do połowy 2026 roku, podała spółka.

Sfinks Polska odnotował 0,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Captor Therapeutics osiągnął w I kw. br. znaczący postęp w zakresie projektowym w ramach CT-01 i spodziewa się złożenia wniosku CTA (Clinical Trial Application) w III kwartale 2024 r., podała spółka.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy Kompleks Energetyczny Turów, złożyła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie, który zapadł 13 marca 2024 r. w sprawie Kopalni Turów. Oznacza to, że sprawa będzie rozpoznawana przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), podała Polska Grupa Energetyczna (WA:PGE).

Captor Therapeutics miał 59,2 mln zł środków pieniężnych na koniec marca 2024 r. i ocenia, że dysponuje obecnie zabezpieczonymi środkami finansowymi na prowadzenie działalności do III kwartału 2025 r., podała spółka.

Medicalgorithmics (WA:MDG) miało 16,4 mln zł środków pieniężnych na koniec marca 2024 r. wobec 39 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Azoty (WA:ATTP) Polyolefins i instytucje finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres - do 14 czerwca, podała Grupa Azoty.

Best odnotował 19,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 14,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

GK Immobile (WA:GKI) odnotowała 18,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 11,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła odpowiednio: 20,54 mln zł wobec 13,13 mln zł straty rok wcześniej.

Unibep (WA:UNIP) podtrzymuje oczekiwania dotyczące 1-1,5% marży operacyjnej w 2024 roku, poinformował prezes Dariusz Blocher.

MCI odnotowało 15,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 10,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Portfel zamówień Grupy Unibep miał wartość ok. 3,8 mld zł na koniec marca br., zaś pozyskano nowe zamówienia o łącznej wartości 0,37 mld zł, podała spółka.

Unibep odnotował 38,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.