🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 14.02.2024, 19:03
© Reuters.  Przegląd informacji ze spółek
PKO
-
KGH
-
PKN
-
PGE
-
ASEP
-
BDXP
-
BHW
-
CMR
-
GPW
-
KOMP
-
DVLP
-
TPE
-
DGT
-
XTB
-

Komputronik (WA:KOMP) odnotował 3,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) wobec 139,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asseco South Eastern Europe (WA:ASEP) odnotował ok. 47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 33% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Prezes i akcjonariusz Suneksu Romuald Kalyciok poinformował o zakończeniu procesu ABB (ST:ABB) (przyśpieszona budowa księgi popytu). Liczba sprzedanych akcji wyniosła 2 mln co stanowi 9,86% kapitału zakładowego spółki, a cena sprzedaży została ustalona na 12 zł, podała spółka.

Woodpecker.co odnotował 93 tys. zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2023 r. wobec 1,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) odnotowało 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wybrały ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. "Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina wraz z przełączeniem toru linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska pracującego na napięciu 220 kV na napięcie 400 kV", podała spółka. Wartość oferty: 188 722 000 zł netto. Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy, termin zakończenia robót: 45 miesięcy od dnia zawarcia umowy (47 miesięcy w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji nr 1).

Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego delegowała do czasowego wykonywania czynności wiceprezesów zarządu: Szymona Miderę, Macieja Cieślukowskiego oraz Marka Radzikowskiego, podał bank. Szymonowi Miderze powierzono kierowanie pracami zarządu.

Mariusz Grab zrezygnował z członkostwa w zarządzie i stanowiska prezesa zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, podała spółka. Mariusz Grab nie podał przyczyny rezygnacji.

Comarch (WA:CMR) został jedną z pierwszych firm w Polsce, które otrzymały zezwolenie na wykorzystanie dedykowanego pasma częstotliwości radiowych od 4 do 4,1 GHz na potrzeby prywatnych sieci 5G i uruchomi pełnoprawną sieć 5G, w celu udoskonalenia swoich produktów, podała spółka.

Digital Network zamierza opublikować rekomendację ws. dywidendy za 2023 r. na przełomie I i II kwartału, poinformował zarząd. Capex na 2024 r. planowany jest na poziomie porównywalnym r/r.

Grupa PGE i Ørsted podpisały z firmą Van Oord umowę na transport i instalację fundamentów dla projektu Baltica 2 - jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, podała Polska Grupa Energetyczna (WA:PGE).

Polska osiągnie 23% udziału energii odnawialnej w zużyciu końcowym energii brutto w 2030 roku i będzie to najniższy udział spośród 11 krajów regionu oraz Niemiec i Austrii, wynika z przygotowanego przez Orlen (WA:PKN) raportu "CEE Energy Outlook", analizującego ścieżki odchodzenia od paliw kopalnych w poszczególnych krajach regionu.

Oferta Elektrotimu o wartości 31,98 mln zł brutto (26 mln zł netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym przez Tauron (WA:TPE) Nowe Technologie na realizację prac związanych z bieżącą eksploatacją i prowadzeniem prac dodatkowych na sieciach oświetleniowych na obszarze Tauron Nowe Technologie, podała spółka. Obszar realizacji prac obejmuje następujące miejscowości: Kłodzko, Nowa Ruda, Borów, Domaniów, Łagiewniki, Jordanów Śląski, Kondratowice, Oława (miasto i gmina), Siechnice, Strzelin, Wiązów, Żórawina oraz miasto Wrocław.

Ofera Budimeksu, warta 3 423,66 mln CZK netto, została wybrana przez Ředitelství Silnic a Dálnic ČR (państwowy podmiot odpowiedzialny za drogi i autostrady w Czechach) jako najkorzystniejsza w ‎postępowaniu przetargowym dotyczącym drogi D35 Džbánov - Litomyšl, podała spółka.

Develia rozpoczęła przekazywanie 158 mieszkań w III etapie Osiedla Latarników w Gdańsku, podała spółka.

XTB (WA:XTB) udostępni obligacje oraz social trading w najbliższych miesiącach. Z kolei w III kwartale planuje dodanie kont emerytalnych, a pod koniec roku - wirtualnego portfela z kartą wielowalutową, poinformował ISBtech prezes Omar Arnaout. W kolejnych latach fintech zapowiada dalsze rozszerzanie oferty.

Bank Handlowy chce wypłacić dywidendę z zysku za 2023 rok, zadeklarował wiceprezes Patrycjusz Wójcik.

XTB chce wzmocnić pozycję na rynku Wielkiej Brytanii dzięki planowanemu na br. wprowadzeniu rachunków ISA. Bardzo konkurencyjny rynek wymaga jednak znacznych kosztów działań reklamowych, poinformował ISBtech prezes Omar Arnaout.

Program lojalnościowy Delikatesów Centrum Delikarta przekroczył próg 4 mln zarejestrowanych użytkowników, podała Grupa Eurocash. Konsumenci, którzy skorzystali z programu lojalnościowego Delikatesów Centrum zaoszczędzili w 2023 r. łącznie ponad 250 mln zł na rabatach i voucherach dzięki regularnym promocjom oraz akcjom specjalnym.

Bank Handlowy ma nadzieję, że w 2024 r. uda się dokonać emisji długu pod wymogi MREL, poinformował wiceprezes Patrycjusz Wójcik.

Rada nadzorcza KGHM (WA:KGH) Polska Miedź wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu spółki XI kadencji: prezesa oraz wiceprezesów ds. finansowych, ds. rozwoju, ds. produkcji i ds. korporacyjnych, podała spółka. Dzień wcześniej odwołanych zostało trzech członków zarządu z prezesem Tomaszem Zdzikotem, a na stanowisko p.o. prezesa oddelegowany został z rady nadzorczej Zbigniew Bryja.

Bank Handlowy spodziewa się stabilizacji wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach, zapowiedział wiceprezes Patrycjusz Wójcik.

Nowi inwestorzy Airway Medix nie wykluczają dual listingu na niemieckiej lub amerykańskiej giełdzie, poinformował Mark Gössel reprezentujący CoOpera Finanzierungen Deutschland.

Fabrity - należąca do Grupy Fabrity Holding - nabyła 51% udziałów Panda Group od dwóch jej założycieli i menedżerów, podała spółka. Cena nabycia pakietu większościowego w spółce Panda Group to 2 mln zł z możliwą wypłatą dodatkowej kwoty w wysokości do 2,1 mln zł pod warunkiem spełnienia określonych celów biznesowych w okresie dwóch lub trzech najbliższych lat (Earn-Out).

Onde prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży dwóch projektów własnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy niemal 19 MWp, których budowa wkracza w kluczową fazę, podała spółka.

Develia otrzymała bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie razem z podmiotami niepowiązanymi wspólnego przedsiębiorcy Morska Park Development, w celu realizacji wspólnej wieloetapowej inwestycji o maksymalnej powierzchni użytkowej 90 tys. m2 na nieruchomościach w Gdyni Leszczynki, podała spółka.

Bank Handlowy odnotował 2 256,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 1 545,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne dane.

Romuald Kalyciok, prezes i akcjonariusz Suneksu, zaoferuje w procesie ABB (przyśpieszonej budowy księgi popytu) do 2 mln akcji, stanowiących do 9,86% kapitału spółki, podał Sunex. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na akwizycje na rynku niemieckim oraz rozwój infrastruktury produkcyjnej w Raciborzu.

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. finansów, wiceprezesa zarządu ds. handlu i wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju, podała spółka. Termin składania zgłoszeń upływa 26 lutego.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.