😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Asseco South Eastern Europe (ASEP)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
49,90
0,00(0,00%)
Zamknięty
Wyniki ASEP
Pełna Analiza
Więcej środków pieniężnych niż długu w bilansie
Wyniki spodziewane za 13 dni
Wartość godziwa
Zakres dzienny
49,1049,90
Zakres 52 tyg.
43,6056,80
Kupno/Sprzedaż
49,50 / 49,90
Zamknięcie
49,9
Otwarcie
49,9
Zakres dzienny
49,1-49,9
Zakres 52 tyg.
43,6-56,8
Wolumen
360
Przeciętny wol.
3.503
1-roczna zmiana
-2,16%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki ASEPpro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Analiza techniczna
Mocne sprzedaj
Cena docelowa
55,00
Upside
+10,22%
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Dywidenda rośnie od 5 kolejnych lat

Użytkownicy obserwują także

2.450,00
BFT
0,00%
68,40
OPN
-3,12%
59,00
DCR
-1,01%
50,00
1AT
+2,04%

Profil firmy Asseco South Eastern Europe

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA to spółka holdingowa z siedzibą w Polsce, świadcząca usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych (IT). Spółka jest również zaangażowana w projekty infrastrukturalne, dostarczanie narzędzi do oprogramowania podmiotów zewnętrznych oraz szkolenia i inne usługi profesjonalne. Spółka świadczy ponadto usługi z zakresu outsourcingu. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA oferuje swoje własne oprogramowanie i rozwiązania dla sektorów takich jak bankowość, bankowość mobilna i autoryzacja, telekomunikacja i ogólna działalność gospodarcza. Ponadto Spółka dostarcza, instaluje i świadczy usługi z zakresu konserwacji bankomatów i terminali płatniczych. Zajmuje się również dostarczaniem i wdrażaniem systemów i urządzeń teleinformatycznych (information and communication, ITC). Spółka działa za pośrednictwem licznych spółek zależnych w Europie południowej i wschodniej i tworzy Grupę Kapitałową ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA. W dniu 14 września 2012 r. nabyła 98,68% udziałów w spółce SigmSigma Danismanlik ve Uygulama Merkezi AS.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.