Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 06.10.2023, 20:00
Zaktualizowano 06.10.2023, 20:10
© Reuters.  Przegląd informacji ze spółek

Rafako (WA:RFK) otrzymało od PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (PFR FIZAN) promesę dotyczącą udzielenia spółce finansowania pomostowego na bieżącą działalność spółki w kwocie 15 mln zł, podała spółka. Wśród warunków udzielenia pożyczki jest m.in. ustanowienie zastawu na spółkach zależnych Rafako i ugoda z JSW (WA:JSW) Koks.

Gaming Factory przyjął "Strategię wydawniczą dla kluczowych projektów spółki", w ramach której planuje m.in. zwiększyć koncentrację działań na realizacji kluczowych projektów oraz przyjąć program motywacyjny dla kluczowego personelu, podała spółka. W związku z tym zarząd zamierza wnioskować do walnego zgromadzenia o zgodę na potencjalne podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w ramach emisji do 450 221 nowych akcji po cenie nie niższej niż 10 zł.

Develia, oferując 27 mln zł, wygrała przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni o powierzchni 5 161 m2, podała spółka. Zawarcie umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości nastąpi w terminie wyznaczonym przez prezydenta Gdyni.

ZUE podpisał z PKP PLK umowę o wartości 965,7 mln zł brutto (785,1 mln zł netto), podała spółka. Przedmiotem umowy jest "Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Południowe w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice'".

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating podmiotu (IDR) Banku Ochrony Środowiska (BOŚ (WA:BOSP)) na poziomie BB- oraz rating VR na poziomie bb-, podała agencja. Perspektywa ratingu IDR jest stabilna. Fitch wycofał jednocześnie ratingi krajowe dla programu niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych BOŚ o wartości 2 mld zł, ponieważ bank nie emituje już długu w ramach tego programu i nie ma żadnego zadłużenia z ratingiem Fitch w ramach tego programu, podano także.

Allegro (WA:ALEP) uruchomi 17 października pierwszą edycję programu konferencji dla właścicieli sklepów Allegro Partners Day i liczy, że inicjatywa ta pozwoli pozyskać nowych sprzedawców oraz wesprzeć rozwój biznesu istniejących partnerów na platformie Allegro, poinformowała ISBnews group merchant marketing leader w Allegro Klaudia Buchwald.

PGE (WA:PGE) Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zakończyła budowę I etapu jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych - PV Jeziórko na Podkarpaciu, podała PGE. Na działkach o powierzchni około 50 ha powstała instalacja o mocy ponad 50 MW. Na koniec I kwartału 2024 roku farma osiągnie moc 100 MW, a docelowo zostanie rozbudowana do ok. 220 MW.

Sunex zanotował 81,69 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2023 r., co oznacza spadek o 3% r/r, podała spółka. W I-III kw. br. skonsolidowane przychody wyniosły 270,09 mln zł, co oznacza wzrost o 28,7% r/r.

Archicom wprowadził do sprzedaży ostatni etap inwestycji Awipolis we Wrocławiu, w którym w jednym budynku powstanie 56 mieszkań o powierzchniach od 42 do 86 m2, podała spółka.

One More Level zakończył prace deweloperskie nad podstawową wersją "Ghostrunner 2", stworzoną przez spółkę na mocy umowy zawartej z 505 Games, i przekazał wydawcy finalną wersję gry, podała spółka. Jak informowano w sierpniu, data premiery gry została ustalona na 26 października 2023 r. Gra zostanie udostępniona równocześnie w wersjach na platformy PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz na PC (m.in. za pośrednictwem sklepów Steam, Epic oraz GOG). Spółka będzie w okresie od premiery gry do października 2024 r. świadczyć wsparcie popremierowe.

Przychody Artifex Mundi wzrosły o 166% r/r do 23,6 mln zł w III kw. br., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Rekordowe wyniki to zasługa dynamicznego rozwoju "Unsolved" - kluczowego produktu Artifex Mundi. Przychody z komercjalizacji gry w III kwartale wyniosły niemal 21 mln zł, o 285% więcej niż rok wcześniej, podano.

Inpro (WA:INP) sprzedało 286 lokali w III kw. br., a przekazało w tym czasie 64, podała spółka.

Oferta Mirbudu, warta 73,28 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Agencji Mienia Wojskowego na budowę centrum sportowego z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie K-6015 Powidz, podała spółka.

Develia sprzedała 2 060 lokali w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 1 225 rok wcześniej, a przekazała 1 298 (rok wcześniej: 626), podała spółka. Ponadto Grupa ma zawarte 268 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

Synektik w ramach segmentu sprzedaży sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług w IV kwartale 2022 roku finansowego pozyskał do realizacji zamówienia w wysokości 85,7 mln zł, wobec 74,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, podała spółka. Według wstępnych szacunków wartość zamówień pozostałych do realizacji przez grupę w kolejnych okresach (backlog) na 30 września 2023 r. wyniosła 75 mln zł (62,1 mln zł na dzień 30 września 2022 r.).

Huuuge miało 72 mln USD szacunkowych przychodów ze sprzedaży (płatności) w III kw. br., co stanowi ok. 7-proc. spadek r/r, tj. oraz około 5-proc. wzrost kw/kw. podała spółka.

Spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, w których Polenergia (WA:PEPP) ma 50% udziałów, zawarły z wykonawcami umowy na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i ochronę kabli, które wstępnie opiewają na łączną kwotę ok. 372 mln euro, podała Polenergia.

Szacowany wpływ rozporządzenia ministra klimatu i środowiska wprowadzającego obniżkę dla gospodarstw domowych w kwocie 125,34 zł w br. na wynik EBITDA Energi (WA:ENGP) w II półroczu 2023 r. wyniesie -320 mln zł, co przełoży się na obniżenie wyniku EBITDA grupy w tej samej wysokości, podała Energa.

W ramach zapisów na akcje Polenergii w ofercie publicznej złożono zapisy na łącznie 10 835 130 akcji serii AB, a w związku z wystąpieniem nadsubskrypcji zapisy dodatkowe ulegną łącznej redukcji o około 80,62%, podała spółka.

Medicalgorithmics (WA:MDG) podpisało (jako sprzedający) umowę sojuszu strategicznego ze spółką przygotowującą się do świadczenia usług jako IDTF (podmiot świadczący usługi medyczne w USA) z siedzibą w Teksasie (jako kupującym i dystrybutorem), której przedmiotem jest świadczenie na rzecz dystrybutora usług wsparcia dotyczących diagnostyki EKG serca, usług monitorowania EKG pracy serca oraz dostarczenia produktów telemetrii kardiologicznej EKG w oparciu o software i urządzenia Pocket ECG IV dostarczone przez Medicalgorithmics, podała spółka.

Echo Investment (WA:ECH) postanowiło warunkowo wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za 2023 r. w wysokości 90,79 mln zł tj. 0,22 zł na akcję, podała spółka.

W wyniku zakończenia procesu budowy przyspieszonej księgi popytu w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów, Creotech Instruments (WA:CRI1) zdecydował, że inwestorom zostanie zaoferowanych 396 557 akcji serii J po cenie emisyjnej wynoszącej 150 zł za sztukę, podała spółka.

Rada nadzorcza Rafako odwołała z dniem 5 października ze składu zarządu Macieja Stańczuka, pełniącego funkcję prezesa zarządu oraz dokonała skrócenia okresu oddelegowania Przemysława Schmidta do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, podała spółka. Jednocześnie rada oddelegowała z grona swoich członków Michała Sikorskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na 3 miesiące i powierzyła Dawidowi Jaworskiemu pełnienie obowiązków prezesa zarządu. Jaworski i Sikorski tworzą dwuosobowy zarząd.

Rada nadzorcza Kino Polska TV podjęła 6 października 2023 r., uchwałę w sprawie odwołania Leventa Gültana z zarządu, a uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia, podała spółka. Rada nadzorcza nie podała uzasadnienia swojej decyzji.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.