Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
💎 Uzyskaj dostęp do narzędzi rynkowych, którym zaufały tysiące inwestorów Rozpocznij

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 06.06.2023 19:54
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Przegląd informacji ze spółek
 
CARP
-0,70%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
DJMc1
-1,28%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
UNIP
+0,21%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
TRKP
-1,71%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
SOLP
+0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
JSW
+0,05%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars (WA:CARP) wzrosła o 22,5% r/r do 1 545,2 mln zł w maju br., podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-maj wzrosła o 26,5% r/r do 7 032,9 mln zł.

Konsorcjum w składzie: DPZ (lider) i Unihouse zawarło umowę na wykonanie w technologii modułowej domu seniora w miejscowości Detmold w Niemczech, podał Unibep (WA:UNIP). Zamawiającym jest L&L Immo Invest GmbH z siedzibą w Padeborn. Szacunkowe wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji umowy wynosi 4,32 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 19,4 mln zł netto, z czego wynagrodzenie przypadające Unihouse to ok. 4 mln euro netto, tj. ok. 18 mln zł netto. Rozpoczęcie produkcji planowane jest w III kwartale 2023 r., a zakończenie Inwestycji w I kwartale 2024 r.

Synektik odnotował 23,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2022/2023 (październik 2022 - marzec 2023) wobec 7,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Solar Company (WA:SOLP) zawarło z głównymi akcjonariuszami - Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited oraz Veraques Limited - porozumienie obejmujące nabywanie akcji spółki oraz zgodne głosowanie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w celu wycofania z obrotu akcji spółki, a także ogłoszenie wezwania lub przeprowadzenie procedury przymusowego wykupu akcji spółki, należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofania z obrotu akcji, podała spółka.

Zwyczajne walne zgromadzenie Arctic Paper (WA:ATC) postanowiło przeznaczyć 187,08 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 2,7 zł brutto na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 15 czerwca, a termin jej wypłaty - na 21 czerwca 2023 r.

Zwyczajne walne zgromadzenie Mangata Holding podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych, na podstawie której postanowiło wypłacić dywidendę w wysokości 60,09 mln zł, tj. 9 zł na akcję, podała spółka. Wypłatą objęte są wszystkie akcje tj. 6 676 854 szt. Uprawnionymi są podmioty będące akcjonariuszami w dniu 20 czerwca, a kwota zostanie wypłacona 27 czerwca 2023 roku.

Generatywna sztuczna inteligencja dzięki swoim możliwościom pomoże w zapobieganiu oszustwom, uważa wiceprezes ING Banku Śląskiego (WA:INGP) Alicja Żyła.

Puławy, 06.06.2023 (ISBnews) - Grupa Azoty (WA:ATTP) może z powodzeniem funkcjonować bez Zakładów Azotowych Puławy, a każdy scenariusz rozpoczętego procesu będzie dla spółki pozytywny, zapewnił prezes Tomasz Hinc.

Płatności odroczone (Buy Now Pay Later) są coraz popularniejsze na rynku consumer finance, ale dla oferujących je instytucji nie staną się podstawowym źródłem dochodów, wynika z sesji "Przyszłość rynku Consumer Finance" na XIII Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

Puławy, 06.06.2023 (ISBnews) - PKN Orlen chce sfinalizować proces przejęcia Zakładów Azotowych Puławy do końca 2023 roku, zapowiedział prezes Daniel Obajtek.

AC SA podjęło decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym długoterminowym rozwojem, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna Grupy PKN Orlen wyniosła 12,5 USD/b w maju 2023 r. wobec 11,7 USD/b miesiąc wcześniej i 24,3 USD/b w maju 2022 r., podała spółka. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1 080 euro/t.

Grupa Ciech (WA:CIEP) wprowadziła na włoski rynek środek ochrony roślin Halvetic - to dwunasty kraj, w którym jest on dostępny, podała spółka. Obecnie mogą korzystać z niego również użytkownicy m.in. na Słowacji, w Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii, Czechach czy Hiszpanii. Proces rejestracji herbicydu trwa również w Estonii, Urugwaju, Finlandii, Chorwacji, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. W efekcie produkt ma szansę być zarejestrowany na 18 rynkach.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 185,8 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 maja 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 047,9 mln zł.

Grupa Pepco koncentruje się na poprawie kosztów działalności i upraszczaniu biznesu, poinformował dyrektor generalny Pepco Group. Ekspansja Grupy w Europie Zachodniej przebiega pomyślnie i region ten jest coraz ważniejszym rynkiem dla grupy. Grupa jest przekonana, że otworzy co najmniej 550 nowych sklepów w tym roku obrotowym i że osiągnie wzrost EBITDA na poziomie "średnich kilkunastu procent".

Norweski parlament zaakceptował plan zagospodarowania obszaru Yggdrasil, w którym Grupa Orlen ma blisko 13% udziałów, podał koncern. To jeden z najważniejszych projektów wydobywczych na Szelfie Norweskim, zwiększający niezależność surowcową naszego regionu.

Po wyrażeniu zainteresowania przez PKN Orlen, podpisany został dokument o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji pomiędzy Grupą Azoty, Orlenem (WA:PKN) i Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji przez PKN Orlen ZA Puławy, poprzedzonej badaniem due diligence, podała Grupa Azoty.

Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Pekao (WA:PEO) zdecydowało, że zysk netto za 2022 r. w kwocie 1 898 320 125,62 zł podzielono w ten sposób, iż: kwotę 475 732 541,34 zł przeznaczono na kapitał rezerwowy, a kwotę 1 422 587 584,28 zł - na dywidendę (wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,42 zł), podał bank.

Answear.com uruchomił pierwsze sklepy internetowe PRM dedykowane na rynek polski, ukraiński, rumuński oraz witrynę prm.com/eu, zaś do końca roku planuje uruchomienie sprzedaży na pozostałych zagranicznych rynkach oraz na marketplace'ach modowych, podała spółka. Z początkiem czerwca Answear.com oficjalnie sfinalizował przejęcie brandów Sneakerstudio i PRM oraz zdecydował o zmianie Sneakerstudio w PRM.com.

VRFabric - spółka zależna SimFabric - podpisała z koncernem Apple (NASDAQ:AAPL) umowę dotyczącą współpracy przy produkcji dwóch gier na urządzenia Apple Vision Pro, w tym również korzystania z usług sieciowych Apple oraz technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, podała spółka.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ (WA:BOSP)) przyznał gminom Godziszów i Nałęczów środki z unijnej inicjatywy ELENA na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji proekologicznych, podał bank. Koszty przygotowania dokumentacji zostaną w 90% pokryte ze środków inicjatywy ELENA, a w 10% - przez samorządy.

Trakcja (WA:TRKP) powzięła informację o zakończeniu procesu podpisywania umów dotyczących finansowania wewnątrzgrupowego, w tym umowy pomiędzy spółkami z grupy PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), której przedmiotem jest zapewnienie systemu wspólnego zarządzania płynnością finansową (cash pooling) oraz umowy pomiędzy spółkami z Grupy PKP PLK, Trakcją oraz PKO Bankiem Polskim na organizację cash poolingu rzeczywistego, podała Trakcja. Zawarte umowy mają na celu umożliwienie uczestnikom efektywnego finansowania bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego.

Jastrzębska Spółka Węglowa (WA:JSW) zbliży się do poziomu 16 mln ton wydobycia węgla, zakładanego w strategii grupy na 2030 r., już w 2026 r., poinformował ISBnews.TV zastępca prezesa ds. ekonomicznych Robert Ostrowski.

Grupa Pepco jest przekonana co do osiągnięcia kilkunastoprocentowego wzrostu przychodów oraz wskaźnika EBITDA w roku 2022/2023, w czym pomoże przyspieszenie otwierania nowych sklepów w II połowie roku i poprawa marż, poinformował ISBnews dyrektor generalny (CEO) Pepco Group Trevor Masters.

Grupa Pepco spodziewa się pozytywnego trendu marży brutto w drugiej połowie roku 2022/2023 z uwagi na obniżkę kosztów pierwotnych, jak towary i transport, a także dalszej poprawy marż brutto w roku obrotowym 2023/2024 i kolejnych latach, poinformował ISBnews dyrektor generalny (CEO) Pepco Group Trevor Masters.

Pepco Group jest skupiona na redukcji kosztów, zamierza inwestować w swoją propozycję cenową, utrzymywanie wiodącej różnorodności na rynku w ofercie produktów dyskontowych i pozostaje zdeterminowana do oferowania kluczowych dla klientów produktów w "rewelacyjnych" cenach, poinformował ISBnews dyrektor generalny (CEO) Pepco Group. Grupa pozostaje skupiona na realizacji strategii i spodziewa się na koniec roku obrotowego wypełnić cel wzrostu EBITDA zgodnie z poprzednimi informacjami.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner wyniosły 333,49 mln zł w maju br., co oznacza wzrost o 33,9% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Narastająco w styczniu-maju br. przychody grupy wzrosły o 32,6% r/r do 1 458,05 mln zł.

Wiceprezes zarządu CCC (WA:CCCP) Adam Holewa złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 12 czerwca, podała spółka. W piśmie, jako przyczynę rezygnacji, podano przyczyny osobiste.

PKO Bank Polski (WA:PKO) chce przyśpieszyć rozwój w Metaverse i podjąć współpracę z firmami zewnętrznymi do praca projektowych i utrzymania wirtualnych przestrzeni, podał bank. Bank zamierza zbudować kolejne modele wirtualnej rzeczywistości (VR) swoich oddziałów.

ML System zawarł z inwestorami umowy objęcia wszystkich 896 848 akcji serii F oferowanych w formie subskrypcji prywatnej w drodze skierowania jej do inwestorów kwalifikowanych, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii F została wcześniej ustalona na 65 zł za sztukę.

Grupa Pepco ocenia, że znajduje się na dobrej drodze do otwarcia co najmniej 550 nowych sklepów netto w bieżącym roku obrotowym 2022/2023 i osiągnięcia całorocznego wzrostu EBITDA zgodnie z wcześniejszymi prognozami, zaś marża brutto na poziomie 40,1% w I półr. odzwierciedla oczekiwania Grupy, przy oczekiwanym wzroście w II półr. wraz ze spadkiem inflacji po stronie kosztów podstawowych, podała spółka.

Alior Bank (WA:ALRR) zakończył subskrypcję i warunkowo przydzielił obligacje serii M o łącznej wartości 400 mln zł, podał bank. Alior wskazywał wcześniej, że zobowiązania z tytułu tych papierów będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne banku w rozumieniu Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obligacje te mają zostać wprowadzone na Catalyst.

Pepco Group zanotowała bazową EBITDA na poziomie 377 mln euro w I półr. roku obrotowego 2022/2023 (październik 2022 - marzec 2023), co oznacza wzrost o 11% r/r (przy założeniu stałego kursu walutowego), a bazowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 134 mln euro i był niższy o 5,7% r/, odzwierciedlając inwestycje w sklepy, ekspansję i związane z tym koszty łańcucha dostaw, w warunkach podwyższone inflacji, podała spółka.

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail