😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

PKO BP udzieli R.Power finansowania ok. 190 mln zł na projekty PV o mocy 59 MWp

Opublikowano 24.04.2024, 13:24
© Reuters PKO BP udzieli R.Power finansowania ok. 190 mln zł na projekty PV o mocy 59 MWp
PKO
-

Warszawa, 24.04.2024 (ISBnews) - R.Power oraz PKO Bank Polski (WA:PKO) podpisały umowę kredytu o wartości blisko 190 mln zł na sfinansowanie w formule project finance budowy portfela elektrowni słonecznych o łącznej mocy 59 MWp, podała spółka.

"To kolejny projekt spółki R.Power, w finansowaniu którego bierzemy udział. Dzięki takim inwestycjom zwiększy się udział energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Naszą rolą jako lidera sektora bankowego jest finansowe wspieranie transformacji energetycznej, która wciąż wymaga dużych nakładów. To jeden z elementów strategii PKO Banku Polskiego, na który kładziemy duży nacisk" - powiedział dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi i Przedsiębiorstwami w PKO BP Marcin Majewski, cytowany w komunikacie.

W ramach zawartej umowy R.Power zabezpieczyło długoterminowe finansowanie dłużne o wartości 75,5 mln zł oraz 26,7 mln euro, a także finansowanie pomocnicze, m.in. na finansowanie podatku VAT oraz linię gwarancyjną na zabezpieczenie zobowiązań realizacji umowy cPPA.

"Podpisana umowa stanowi nie tylko krok naprzód w naszej współpracy, ale jest również potwierdzeniem zaufania w naszą wizję rozwoju. Dzięki naszemu partnerstwu możemy kontynuować rozwój projektów fotowoltaicznych, przyczyniając się jednocześnie do budowy efektywnej infrastruktury energetycznej w Polsce" - powiedział COO i współzałożyciel R.Power Tomasz Sęk.

Do tej pory Grupa R.Power w ramach finansowania bankowego w formule project finance na budowę własnych aktywów pozyskała łącznie kwotę ponad 1 miliarda złotych, co lokuje ją wśród największych firm sektora energetyki odnawialnej w tej części Europy, podkreślono.

R.Power jest niezależnym producentem energii słonecznej w Polsce, rozwijającym swoją działalność w Rumunii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii i Niemczech. Działalność R.Power obejmuje całą wartość łańcucha dostaw sektora energii słonecznej, w tym rozwijanie elektrowni fotowoltaicznych, budowę, obsługę elektrowni oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 501,5 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.